Aktuální informace o cenách a zálohách

Hledáte vysvětlení k novému plánu záloh?

Na telefonu i ‍v ‍pobočce byste nyní zbytečně dlouho čekali. Odpovědi jsme pro ‍vás připravili níže.

 

Proč mám tak vysokou cenu, když se všude mluví o ‍zlevňování energií?

Ano, o ‍snižování nákupních cen se v ‍médiích mluví často, nezaznívá však, že jsou i ‍po ‍snížení minimálně dvojnásobně vyšší, než na ‍jaké jste byli zvyklí do ‍roku ‍2021. Je třeba si uvědomit fakt, že energie jsou obecně dražší. Téměř desetileté období nízkých cen skončilo a ‍již se pravděpodobně nevrátí.

Vývoj ceny plynu

graf nákupní ceny plynu

Vývoj ceny elektřiny

Vývoj ceny elektřiny

 • více...

  Chováme se profesionálně a ‍zodpovědně. Energie nakupujeme postupně, s ‍dostatečným předstihem podle propracovaného nákupního modelu, abychom je ‍zajistili pro ‍všechny naše zákazníky a ‍dodrželi ceny sjednané ve ‍smlouvě.

  Díky tomu jsme v ‍době největší krize mohli zachovat zafixované ceny a ‍nemuseli jsme rušit smlouvy a ‍převádět zákazníky na ‍nevýhodné spotové ceny bez ‍jejich souhlasu tak, jak to dělali mnozí neseriózní obchodníci.

  Vliv prudkého zvýšení cen z ‍roku 2022 se bude v ‍cenách promítat ještě i ‍v ‍roce ‍2024. Obdobně je tomu i ‍u ‍všech zodpovědných obchodníků.

  Příklad zákazníka:

  Pan Novák si na ‍podzim 2020 zafixoval cenu plynu ve ‍výši 750 ‍Kč/MWh na ‍3 ‍roky. V ‍září 2023 si ‍smlouvu prodloužil na ‍další 2 ‍roky. Vlivem vysokých nákupních cen však cena plynu vzrostla na ‍1 ‍850 ‍Kč/MWh
  Pan Novák tak přečkal období energetické krize s ‍velmi nízkými cenami a ke ‍zvýšení ceny na ‍aktuální cenovou úroveň u ‍něj dochází až ‍nyní. 
  Pokud by cenu neměl zafixovanou, nebo mu fixace skončila např. ‍na ‍podzim ‍2022, platil by v ‍průběhu celého roku 2023 cenu 2 ‍500 ‍Kč/MWh, což je vládní cenový strop. A ‍kdyby cenový strop nebyl zaveden, skutečná cena by ‍byla 3 ‍825 ‍Kč/MWh.
  Díky tomu, že si ‍pan Novák cenu zafixoval na ‍3 ‍roky, zaplatil jen za ‍rok ‍2023 o ‍17 ‍500 ‍Kč méně.

   

 

Proč mám tak vysoké zálohy, když se všude mluví o ‍zlevňování energií?

Nejčastějším důvodem pro ‍zvýšení záloh je ‍vyšší cena energií. Obvykle v ‍situaci, kdy jste přešel na ‍nový ceník při ‍prodloužení smlouvy (tzv. prolongaci).

V ‍médiích se často mluví o ‍snižování nákupních cen, nezaznívá však, že i ‍po ‍snížení jsou minimálně dvojnásobně vyšší, než na ‍jaké jsme byli zvyklí do ‍roku 2021. Je ‍třeba si ‍uvědomit fakt, že ‍energie jsou obecně dražší. Téměř desetileté období nízkých cen skončilo a ‍již se ‍pravděpodobně nevrátí.

Zálohy počítáme tak, aby pokryly předpokládanou spotřebu a ‍ochránily vás před případným vysokým nedoplatkem.

 • více...

  Jak zálohy počítáme?

  vzorec ceny

  Kdy vám zálohy můžeme upravit?

  • Při ‍změně ceny v ‍průběhu roku (např. při ‍automatickém prodloužení smlouvy). Zálohy zkontrolujeme a ‍pokud je rozdíl významný, pošleme vám nový rozpis záloh.
  • Po každém vyúčtování (faktuře). Nový plán záloh je součástí každého vyúčtování.

  Postupujeme v ‍souladu s ‍platnou legislativou, Obchodními podmínkami a ‍informacemi ERÚ ke ‍stanovení výše záloh. Postup si můžete zkontrolovat na ‍stránkách ERÚ.

  Příklad zákazníka:

  Panu Novákovi skončila fixace smlouvy. Dle ‍sjednaných podmínek pokračuje dál. Obdržel ale nový rozpis záloh, které jsou dvakrát vyšší. 
  Tato situace je bohužel poměrně běžná. Jedná se o ‍důsledek energetické krize. Pan Novák měl svou cenu zafixovanou z ‍období před 3 ‍lety, kdy byly ceny násobně nižší než dnes. Až dosud “profitoval” z ‍této výhodné ceny. Po ukončení fixace automaticky přešel na ‍nový ceník se ‍současnými cenami. I ‍přesto, že momentálně ceny klesají, dosahují stále mnohem vyšší úrovně než ‍dřív.


  Pan Novák měl přeplatek, ‍přesto má vyšší zálohy
  Toto se stává obvykle v ‍případech, kdy k prodloužení smlouvy, a ‍tedy k přechodu na nový vyšší ceník, dojde krátce před fakturací. Fakturu počítáme se starými, nízkými cenami. Proto vznikne přeplatek. Kdežto zálohy na budoucí období jsou již počítány s ‍novou, vyšší cenou.


  Pan Novák výrazně snížil spotřebu, ale stejně platí měsíčně více
  Důvodem může být nárůst ceny například po ‍automatickém prodloužení smlouvy s ‍přechodem na ‍nový ceník. Ani snížená spotřeba pak nestačí vyrovnat rozdíl vysoké ceny. Pokud by zálohy zůstaly stejné, pan Novák by měl při ‍další fakturaci nedoplatek. Díky své nižší spotřebě ale v ‍každém případě zaplatí méně, než by jinak musel.


  Panu Novákovi se snížila cena plynu, ale zvýšily se mu ‍zálohy
  I toto je možné. Tato situace může nastat například po ‍fakturaci, kdy v ‍průběhu posledního období došlo ke ‍zvýšení spotřeby. Pokud by ‍zálohy zůstaly stejné, výsledkem další fakturace by ‍byl nedoplatek.

    

 

Slyšel jsem, že po novém roce zdraží  energie - co je na tom pravdy?

Je velmi pravděpodobné, že k ‍tomu skutečně dojde. Je avizován růst distribučních poplatků a ‍znovuzavedení plateb za ‍obnovitelné zdroje energie (POZE) pro ‍elektřinu. To jsou složky ceny, které určuje stát. innogy je ‍nemůže nijak ovlivnit.

 • více...

  Připomínáme, že poplatky POZE ve ‍výši 599 ‍Kč za ‍každou spotřebovanou MWh elektřiny včetně DPH (495 ‍Kč/MWh bez ‍DPH) byly vládou od ‍1. ‍10. ‍2022 do ‍31. ‍12. ‍2023 domácnostem i ‍podnikatelům odpuštěny.

  Přesné distribuční ceny plynu i ‍elektřiny i ‍nová výše poplatků POZE pro ‍rok ‍2024 však budou známy až v ‍prosinci 2023, kdy ERÚ vydá nová cenová rozhodnutí.

  Z čeho se skládá cena energií?

  Cena, kterou platíte, se skládá ze 3 složek:

  • Regulovaná státem - je pevně stanovená státem, zpravidla na celý kalendářní rok. Zákazník ani obchodník ji nemůže ovlivnit.
  • Neregulovaná, stanovená obchodníkem - tuto část ceny můžete ovlivnit výběrem produktu. Také si ji můžete zafixovat na kratší či delší období.
  • Daňová - DPH, daň z elektřiny, případně daň z plynu, od které jsou však domácnosti osvobozeny.

Automaticky jste mi prodloužili smlouvu a ‍zvýšili cenu. Proč?

Automatické prodloužení (tzv. prolongace) je ‍pojistka pro ‍vás, abyste po ‍skončení fixovaného období nezůstal bez ‍dodávky plynu či ‍elektřiny. Termíny tedy hlídat nemusíte, dodávky bez ‍přerušení pokračují dále. Pokud vás však termín konce fixace zajímá, najdete ho na ‍konci posledního vyúčtování, případně v ‍innosvětě (na Detailu smlouvy - Platnost smlouvy).

Pokud jste nyní přešel na ‍nový ceník po ‍prolongaci, skutečně mohlo dojít ke ‍zvýšení ceny. Vysvětlení najdete zde.

 • více....

  Podmínky automatického prodloužení smlouvy, včetně způsobu odvození ceníku pro ‍takové prolongační období, jsou přesně popsány ve ‍smlouvě. Takto jsme se ‍spolu před podpisem domluvili, nic neděláme bez ‍vašeho vědomí.

  Ve ‍smlouvě (najdete ji i ‍v ‍innosvětě) zjistíte, na ‍jaký ceník po ‍skončení fixace přecházíte. Máte možnost buď automaticky pokračovat, nebo přejít na ‍jiný produkt, který je v ‍době před ‍koncem fixace aktuální.
   

 

Na co se ještě ptáte?

 • Přišel mi nový plán záloh po prodloužení smlouvy - proč jsou nové zálohy tak vysoké?

  Pokud dojde v ‍rámci prodloužení smlouvy k ‍navýšení ceny a ‍období do ‍fakturace je ‍kratší než ‍standardních 12 ‍měsíců, musíme navýšit zálohy, abychom vás ochránili před případným vysokým nedoplatkem.

  Navýšenou cenu za ‍předpokládanou spotřebu do ‍fakturace pak můžeme rozpočítat jenom do ‍zbývajících záloh. Důležitou roli hraje také roční období. Například, pokud vám do ‍řádné faktury zbývají tři zimní měsíce, musí být výše zálohy mnohem vyšší, než pokud by se jednalo o ‍měsíce letní.

  Jedná se však pouze o ‍dočasný skokový nárůst. V ‍novém fakturačním období se celková cena znovu rozloží do ‍dvanácti měsíčních záloh a ‍díky tomu je ‍budeme moci opět snížit.

 • Proč innogy nenabízí spotové ceny domácnostem?

  V ‍době platnosti vládních cenových stropů  legislativa zakazuje nabízet běžným domácnostem produkty se ‍spotovou cenou.

  Tento způsob určování ceny je pro ‍domácnosti velmi rizikový, protože může znamenat nenadálé a ‍velmi razantní zvýšení ceny, jak jsme to ‍mohli vidět v ‍roce ‍2022.

  Spotová cena je stále velmi nestabilní a ‍mohlo by se tedy snadno stát, že váš účet za ‍energie bude několikanásobně vyšší, než v ‍případě fixovaných cen.


 • Nabízíte novým zákazníkům lepší podmínky než těm, kteří jsou u ‍innogy dlouho?

  Vážíme si každého zákazníka, ‍proto i ‍na ‍stávající zákazníky myslíme v naší nabídce. Ceny snižujeme, kdykoliv to situace na ‍trhu dovolí.

  Jako příklad z ‍poslední doby může posloužit kampaň na ‍produkt Restart. Stávajícím zákazníkům s ‍plynem i ‍elektřinou, kteří měli ceny zafixované vysoko nad ‍cenovým stropem, jsme aktivně nabízeli přechod na ‍lepší cenu.

  Kromě toho jsme v ‍roce 2023 stávajícím zákazníkům se ‍smlouvou na ‍dobu neurčitou opakovaně snížili cenu

  Také v ‍minulosti jsme stávajícím zákazníkům automaticky poskytovali finanční bonusy, v ‍závislosti na ‍výši jejich spotřeby.

 • Nyní platím zastropovanou cenu. Co se stane, až přestane platit vládní strop?

  Po ‍skončení platnosti vládního cenového stropu, tedy od ‍1. ‍ledna ‍2024, vám začneme spotřebu účtovat v ‍cenách dle ‍platné smlouvy. Tato cena může být výrazně vyšší, než aktuálně nabízené ceny, které jsou již delší dobu pod ‍stropem. Může se ‍pohybovat v ‍rozmezí 5 ‍000–15 ‍000 ‍Kč bez ‍DPH/MWh u ‍silové elektřiny nebo 2 ‍500–4 ‍000 ‍Kč bez ‍DPH/MWh za ‍odebraný plyn. 

  Protože nám na ‍spokojenosti všech našich zákazníků záleží, již koncem léta jsme přišli s ‍nabídkou pomoci. Všem, kteří mají cenu plynu či ‍elektřiny pro ‍rok 2024 zafixovanou nad ‍cenovým stropem, jsme nabídli mimořádnou možnost přejít bez ‍sankce na ‍novou smlouvu s ‍výhodnějšími cenami. 

  Pokud jste tuto nabídku zatím neakceptoval nebo ji ‍nemůžete najít, zavolejte co ‍nejdříve na ‍800 ‍11 ‍33 ‍55 nebo se ‍stavte v ‍kterékoli pobočce innogy. Rádi vám pomůžeme a ‍ceny snížíme. Většina našich zákazníků tuto mimořádnou nabídku využila, přidejte se i ‍vy. Žádný náš zákazník nemusí v ‍roce 2024 platit ceny nad ‍vládním stropem. Více informací o ‍mimořádné nabídce.
   

 • Mám si cenu fixovat na rok nebo na delší dobu?

  Rozhodnutí je na ‍každém z ‍nás, vývoj cen dopředu lze jen těžko odhadovat. Ceny jsou stále minimálně dvojnásobně vyšší, než na ‍jaké jsme byli zvyklí do ‍roku 2021 a ‍i ‍nadále kolísají.

  Smlouvy vždy dodržujeme. Pokud si ‍tedy cenu zafixujete, energie pro ‍vás nakoupíme na ‍celé období.

  V ‍případě růstu cen energií budete mít jistotu, že ‍se vás zdražení po ‍celou dobu fixace nedotkne. Pokud by však během fixace ceny klesly, budete platit domluvenou cenu.

  U ‍nás si ‍nyní můžete vybrat fixaci na ‍rok či ‍dva, případně uzavřít smlouvu na ‍dobu neurčitou.
   

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.