Aktuální informace o cenách a zálohách

Hledáte vysvětlení k novému plánu záloh?

Na telefonu i ‍v ‍pobočce byste nyní zbytečně dlouho čekali. Odpovědi jsme pro ‍vás připravili níže.

 

Proč mám tak vysokou cenu, když se všude mluví o ‍zlevňování energií?

Ano, o ‍snižování nákupních cen se v ‍médiích mluví často, nezaznívá však, že jsou i ‍po ‍snížení stále výrazně vyšší, než na ‍jaké jste byli zvyklí do ‍roku ‍2021. Je třeba si uvědomit fakt, že energie jsou obecně dražší. Téměř desetileté období nízkých cen skončilo a ‍již se pravděpodobně nevrátí.

Vývoj ceny plynu

vývoj ceny plynu

Vývoj ceny elektřiny

 • více...

  Chováme se profesionálně a ‍zodpovědně. Energie nakupujeme postupně, s ‍dostatečným předstihem podle propracovaného nákupního modelu, abychom je ‍zajistili pro ‍všechny naše zákazníky a ‍dodrželi ceny sjednané ve ‍smlouvě.

  Díky tomu jsme v ‍době největší krize mohli zachovat zafixované ceny a ‍nemuseli jsme rušit smlouvy a ‍převádět zákazníky na ‍nevýhodné spotové ceny bez ‍jejich souhlasu tak, jak to dělali mnozí neseriózní obchodníci.

  Vliv prudkého zvýšení cen z ‍roku 2022 se bude v ‍cenách promítat ještě i ‍v ‍roce ‍2024. Obdobně je tomu i ‍u ‍všech zodpovědných obchodníků.

  Příklad zákazníka:

  Pan Novák si na ‍podzim 2020 zafixoval cenu plynu ve ‍výši 750 ‍Kč/MWh na ‍3 ‍roky. V ‍září 2023 si ‍smlouvu prodloužil na ‍další 2 ‍roky. Vlivem vysokých nákupních cen však cena plynu vzrostla na ‍1 ‍850 ‍Kč/MWh
  Pan Novák tak přečkal období energetické krize s ‍velmi nízkými cenami a ke ‍zvýšení ceny na ‍aktuální cenovou úroveň u ‍něj dochází až ‍nyní. 
  Pokud by cenu neměl zafixovanou, nebo mu fixace skončila např. ‍na ‍podzim ‍2022, platil by v ‍průběhu celého roku 2023 cenu 2 ‍500 ‍Kč/MWh, což je vládní cenový strop. A ‍kdyby cenový strop nebyl zaveden, skutečná cena by ‍byla 3 ‍825 ‍Kč/MWh.
  Díky tomu, že si ‍pan Novák cenu zafixoval na ‍3 ‍roky, zaplatil jen za ‍rok ‍2023 o ‍17 ‍500 ‍Kč méně.

   

 

Proč mám tak vysoké zálohy, když se všude mluví o ‍zlevňování energií?

Nejčastějším důvodem pro ‍zvýšení záloh je ‍vyšší cena energií. Obvykle v ‍situaci, kdy jste přešel na ‍nový ceník při ‍prodloužení smlouvy (tzv. prolongaci).

V ‍médiích se často mluví o ‍snižování nákupních cen, nezaznívá však, že i ‍po ‍snížení jsou minimálně dvojnásobně vyšší, než na ‍jaké jsme byli zvyklí do ‍roku 2021. Je ‍třeba si ‍uvědomit fakt, že ‍energie jsou obecně dražší. Téměř desetileté období nízkých cen skončilo a ‍již se ‍pravděpodobně nevrátí.

Zálohy počítáme tak, aby pokryly předpokládanou spotřebu a ‍ochránily vás před případným vysokým nedoplatkem.

 • více...

  Jak zálohy počítáme?

  vzorec ceny

  Kdy vám zálohy můžeme upravit?

  • Při ‍změně ceny v ‍průběhu roku (např. při ‍automatickém prodloužení smlouvy). Zálohy zkontrolujeme. ‍Pokud je rozdíl významný, pošleme vám nový rozpis záloh.
  • Po každém vyúčtování (faktuře). Nový plán záloh je součástí každého vyúčtování.

  Postupujeme v ‍souladu s ‍platnou legislativou, Obchodními podmínkami a ‍informacemi ERÚ ke ‍stanovení výše záloh. Postup si můžete zkontrolovat na ‍stránkách ERÚ.

  Příklad zákazníka:

  Panu Novákovi skončila fixace smlouvy. Dle ‍sjednaných podmínek pokračuje dál. Obdržel ale nový rozpis záloh, které jsou dvakrát vyšší. 
  Tato situace je bohužel poměrně běžná. Jedná se o ‍důsledek energetické krize. Pan Novák měl svou cenu zafixovanou z ‍období před 3 ‍lety, kdy byly ceny násobně nižší než dnes. Až dosud “profitoval” z ‍této výhodné ceny. Po ukončení fixace automaticky přešel na ‍nový ceník se ‍současnými cenami. I ‍přesto, že momentálně ceny klesají, dosahují stále vyšší úrovně než ‍dřív.


  Pan Novák měl přeplatek, ‍přesto má vyšší zálohy
  Toto se stává obvykle v ‍případech, kdy k prodloužení smlouvy (tedy k ‍přechodu na nový, vyšší ceník) dojde krátce před fakturací. Fakturu počítáme se starými, nízkými cenami. Proto vznikne přeplatek. Kdežto zálohy na budoucí období jsou již počítány s ‍novou, vyšší cenou.


  Pan Novák výrazně snížil spotřebu, ale stejně platí měsíčně více
  Důvodem může být nárůst ceny například po ‍automatickém prodloužení smlouvy s ‍přechodem na ‍nový ceník. Ani snížená spotřeba pak nestačí vyrovnat rozdíl vyšší ceny. Pokud by zálohy zůstaly stejné, pan Novák by měl při ‍další fakturaci nedoplatek. Díky své nižší spotřebě ale v ‍každém případě zaplatí méně, než by jinak musel.


  Panu Novákovi se snížila cena plynu, ale zvýšily se mu ‍zálohy
  I toto je možné. Tato situace může nastat například po ‍fakturaci, kdy vprůběhu posledního období došlo ke ‍zvýšení spotřeby. Pokud by ‍zálohy zůstaly stejné, výsledkem další fakturace by ‍byl nedoplatek.

   

 

Automaticky jste mi prodloužili smlouvu a ‍zvýšili cenu. Proč?

Automatické prodloužení (tzv. prolongace) je ‍pojistka pro ‍vás, abyste po ‍skončení fixovaného období nezůstal bez ‍dodávky plynu či ‍elektřiny. Termíny tedy hlídat nemusíte, dodávky bez ‍přerušení pokračují dále. Pokud vás však termín konce fixace zajímá, najdete ho na ‍konci posledního vyúčtování, případně v ‍innosvětě (v Detailu smlouvy - Platnost smlouvy).

Pokud jste nyní přešel na ‍nový ceník po ‍prolongaci, skutečně mohlo dojít ke ‍zvýšení ceny. Vysvětlení najdete zde.

 • více....

  Podmínky automatického prodloužení smlouvy (včetně způsobu odvození ceníku pro ‍takové prolongační období) jsou přesně popsány ve ‍smlouvě. Takto jsme se ‍spolu před podpisem domluvili, nic neděláme bez ‍vašeho vědomí.

  Ve ‍smlouvě (najdete ji i ‍v ‍innosvětě) zjistíte, na ‍jaký ceník po ‍skončení fixace přecházíte. Máte možnost buď automaticky pokračovat, nebo přejít na ‍jiný produkt, který je v ‍době před ‍koncem fixace aktuální.
   

 

Na co se ještě ptáte?

 • Přišel mi nový plán záloh po prodloužení smlouvy - proč jsou nové zálohy tak vysoké?

  Pokud dojde v ‍rámci prodloužení smlouvy k ‍navýšení ceny a ‍období do ‍fakturace je ‍kratší než ‍standardních 12 ‍měsíců, musíme navýšit zálohy, abychom vás ochránili před případným vysokým nedoplatkem.

  Navýšenou cenu za ‍předpokládanou spotřebu do ‍fakturace pak můžeme rozpočítat pouze do ‍zbývajících záloh. Důležitou roli hraje také roční období. Např. pokud vám do ‍řádné faktury zbývají tři zimní měsíce, musí být výše zálohy mnohem vyšší, než pokud by se jednalo o ‍měsíce letní.

  Jedná se však pouze o ‍dočasný skokový nárůst. V ‍novém fakturačním období se celková cena znovu rozloží do ‍dvanácti měsíčních záloh a ‍díky tomu vám budeme moci zálohy opět snížit.

 • Proč innogy nenabízí spotové ceny domácnostem?

  Tento způsob určování ceny je pro ‍domácnosti velmi rizikový, protože může znamenat nenadálé a ‍velmi razantní zvýšení ceny, jak jsme to ‍mohli vidět v ‍roce ‍2022.

  Spotová cena je stále velmi nestabilní. Mohlo by se tedy snadno stát, že váš účet za ‍energie bude několikanásobně vyšší než v ‍případě fixovaných cen.


 • Nabízíte novým zákazníkům lepší podmínky než těm, kteří jsou u ‍innogy dlouho?

  Vážíme si každého zákazníka, ‍proto i ‍na ‍stávající zákazníky myslíme v naší nabídce. Ceny snižujeme, kdykoliv to situace na ‍trhu dovolí.

  Jako příklad z ‍poslední doby může posloužit kampaň na ‍produkt Restart. Stávajícím zákazníkům s ‍plynem i ‍elektřinou, kteří měli ceny zafixované vysoko nad ‍cenovým stropem, jsme aktivně nabízeli přechod na ‍lepší cenu.

  Kromě toho jsme v ‍roce 2023 stávajícím zákazníkům se ‍smlouvou na ‍dobu neurčitou opakovaně snížili cenu

  Také v ‍minulosti jsme stávajícím zákazníkům automaticky poskytovali finanční bonusy, v ‍závislosti na ‍výši jejich spotřeby.

 • V roce 2023 jsem platil zastropovanou cenu. Jak to bude v roce 2024?

  Vládní zastropování cen pro ‍plyn a ‍elektřinu přestalo platit 31. ‍12. ‍2023. Stále však zbývá část zákazníků, kteří dosud nevyužili naši nabídku snížení ceny plynu nebo elektřiny a ‍mají svou cenu v ‍roce 2024 zafixovanou výš. Pro ně jsme zavedli vlastní "innogy cenový strop".

  Pokud mezi ně patříte i ‍vy, od ‍1. ‍1. ‍2024 vám poskytneme speciální slevu. Budeme ji účtovat automaticky, nemusíte nic aktivně dělat. Po ‍jejím započtení bude výsledná cena na ‍úrovni cenového stropu z ‍roku 2023.

  Slevu poskytujeme od ‍1. ‍1. ‍2024 do ‍konce účinnosti vašeho aktuálního smluvního ceníku.
  Podrobnosti a ‍podmínky naleznete ve ‍veřejném příslibu.

 • Mám si cenu fixovat na rok nebo na delší dobu?

  Rozhodnutí je na ‍každém z ‍nás, vývoj cen dopředu lze jen těžko odhadovat. Ceny jsou stále výrazně vyšší, než na ‍jaké jsme byli zvyklí do ‍roku 2021. 

  Smlouvy vždy dodržujeme. Pokud si ‍tedy cenu zafixujete, energie pro ‍vás nakoupíme na ‍celé období.

  V ‍případě růstu cen energií budete mít jistotu, že ‍se vás zdražení po ‍celou dobu fixace nedotkne. Pokud by však během fixace ceny klesly, budete platit domluvenou cenu.

  U ‍nás si ‍nyní můžete vybrat fixaci na ‍rok či ‍dva, případně uzavřít smlouvu na ‍dobu neurčitou.
   

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.