Podklady potřebné k vyřízení požadavku v zákaznickém centru

 • Úprava smlouvy

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
  • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

   

 • Přepis – Uzavření/ukončení smlouvy např. po stěhování nebo úmrtí

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (např. kupní nebo nájemní smlouva)
  • číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo SIPO
  • aktuální stav plynoměru/elektroměru
  • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete
  • pokud vyřizujete přepis se změnou dodavatele po stěhování i za původního zákazníka, doporučujeme vyplnění plné ‍moci pro zastupování podepsané původním zákazníkem
  • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že ‍může za ‍firmu jednat


  Veškeré potřebné dokumenty a informace můžete nalézt v našem průvodci přepisem energií po zvolení vaší konkrétní situace (pro podnikatele zde).

  Přepis smlouvy také můžete vyřídit online.

   

 • Úprava záloh, účtů, SIPO

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
  • číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo SIPO
  • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

   

 • Připojení měřidla – uzavření smlouvy (elektřina, zemní plyn)

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (např. kupní nebo nájemní smlouva)
  • „situační plánek“ – katastrální mapa se zákresem předpokládaného umístění HUP (hlavní uzávěr plynu), platí pouze v ‍případě prvního připojení nového odběrného místa
  • v případě uzavření smlouvy v ‍zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že ‍může za ‍firmu jednat

   

 • Informace

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
  • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

   

 • Změna dodavatele – uzavření smlouvy (elektřina, zemní plyn)

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)
  • pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu
  • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (např. kupní nebo nájemní smlouva)
  • číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo SIPO
  • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

   

 • Změna sazby/jističe

  V případě, že změnu teprve plánujete:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
  • v případě řešení změny v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat
  V případě, že je změna již provedena:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
  • v případě řešení změny v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat
  • pokud máte k dispozici, tak Smlouvu o připojení k distribuční soustavě
  • revizní zprávu a další dokumenty závislé na prováděné změně – např.:
  • pro napájení elektromobilu: technický průkaz elektromobilu
  • pro tepelné čerpadlo: protokol o instalaci tepelného čerpadla apod.

   

 • Pojištění domácnosti

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)

   

 • Asistenční služby

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)
 • Servis plynových zařízení

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)
  • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (musí být notářsky ověřena)
 • Reklamace, pohledávky

  • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (musí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

   

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.