Podklady potřebné k vyřízení požadavku v zákaznickém centru

Informace

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

Nová smlouva na energie (elektřina, zemní plyn)

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)
 • pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu
 • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (např. kupní nebo nájemní smlouva)
 • číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo SIPO
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat.

Přepis smlouvy - např. po stěhování nebo úmrtí

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
 • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (např. kupní nebo nájemní smlouva)
 • číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo SIPO
 • aktuální stav plynoměru/elektroměru
 • může vám pomoci faktura od původního zákazníka v místě, které přihlašujete
 • pokud vyřizujete přepis se změnou dodavatele po stěhování i za původního zákazníka, doporučujeme vyplnění plné moci podepsané původním zákazníkem
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

Veškeré potřebné dokumenty a informace můžete nalézt zde po zvolení vaší konkrétní situace (pro podnikatele zde).

Dokumenty pro váš přepis si také můžete připravit na stránkách prepisenergii.cz

Plyn - první připojení nového odběrného místa / znovupřipojení odběrného místa (distribuce)

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
 • dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (např. kupní nebo nájemní smlouva)
 • „situační plánek“ – katastrální mapa se zákresem předpokládaného umístění HUP (hlavní uzávěr plynu), platí pouze v případě prvního připojení nového odběrného místa
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

Úprava smlouvy

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

Úprava záloh, účtů, SIPO

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
 • číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo SIPO
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (nemusí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

Pronájem (prodej) LED žárovek a detektorů

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (pro podnikatele výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu)
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (musí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

Pronájem LED žárovek či detektorů je možno uskutečnit pouze v případě, že máte alespoň jednu aktivní smlouvu na odběr plynu či elektřiny.

V případě, že si chcete LED žárovky nebo detektory zakoupit, nezapomeňte si s sebou přinést platební kartu.

Pojištění domácnosti

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)

innosvět, monitoring spotřeby

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)
 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (musí být notářsky ověřena)

Sjednání monitoringu spotřeby je možno uskutečnit pouze v případě, že jste domácnost, aktivně odebíráte plyn v distribuční zóně GasNet a máte roční spotřebu vyšší než 1890 kWh.

Reklamace, pohledávky

 • v případě uzavření smlouvy v zastoupení přineste i plnou moc pro zastupování podepsanou zákazníkem (musí být notářsky ověřena); pro podnikatele pověření, že může za firmu jednat

innogy Mobil

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas / řidičský průkaz)

V případě, že si chcete přeplacenou SIM kartu rovnou zakoupit, nezapomeňte si s sebou přinést platební kartu.