Průvodce fakturou pro podnikatele

Záleží nám na tom, abyste svému vyúčtování rozuměli. Proto jsme pro vás připravili přehledného průvodce vzorovou fakturou.

Vyberte komoditu, která vás zajímá a otevřete průvodce. Odpovědi na vaše nejčastější otázky najdete níže.

Kde ve faktuře najdu:

 • Celkovou cenu

  Celkovou cenu odebraného množství za dané fakturační období najdete na ‍první straně vyúčtování v ‍tabulce Přehled vyúčtování. Po odečtení zálohových plateb, které jste uhradili, dostanete výsledek vyúčtování - přeplatek či ‍nedoplatek. 

  Celková cena za fakturační období

   

 • Cenu za m³ nebo kWh

  Dle zákona jsme povinni i pro plyn uvádět cenu v kWh, aby si zákazníci mohli jednoduše srovnat náklady např. při vytápění plynovým či elektrickým kotlem. Cenu za m³ proto ve vyúčtování nenajdete.

  Cena se skládá z ‍několika složek. Rozložení cen bez DPH najdete na ‍straně ‍4 svého vyúčtování, v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování.

  Plyn  Elektřina
  • cena za distribuci
  • platba za ostatní služby dodávky (pokud účtujeme státem zastropovanou výši ceny, uvidíte ji zde zeleně)
  • cena za distribuci
  • platba za dodávku (pokud účtujeme státem zastropovanou výši ceny, uvidíte ji zde zeleně)
  • platba za související služby

  Případnou změnu ceny v ‍průběhu zúčtovacího období najdete rovněž ve ‍zmíněné tabulce Detailní struktura vyúčtování ve ‍sloupci Jednotková sazba bez DPH v ‍Kč. 

  Více k ‍jednotlivým složkám ceny plynu najdete na stránce 

  .
  Více k ‍jednotlivým složkám ceny elektřiny najdete na stránce Z čeho se skládá cena elektřiny.

  Hledáte-li ceník plynu nebo elektřiny, najdete jej na ‍stránce Ceníky. Pro zobrazení konkrétního ceníku je třeba nejprve vybrat distribuční zónu a ‍následně hledaný produkt.


 • Uhrazené a započítané zálohy

  Veškeré platby, které jsme od ‍vás přijali, zobrazujeme (včetně data přijetí platby) na ‍druhé straně vyúčtování, v ‍tabulce Přehled plateb zahrnutých ve ‍vyúčtování. Pozor, platby mohou být zobrazeny ve ‍více sloupcích vedle sebe.

  Pokud jste hradili zálohy v ‍jiné než předepsané výši, uvidíte zde částky, které jste nám skutečně zaslali.

  Může se stát, že poslední platba, kterou jste nám zaslali již po ‍konci zúčtovacího období, zde nebude. A ‍to právě proto, že ‍se ‍týká následujícího období. Najdete ji v ‍novém plánu záloh, který je součástí vyúčtování.
  Přehled plateb zahrnutých ve vyúčtování

 • Nahlášený samoodečet

  Všechny stavy, se kterými ve ‍vyúčtování počítáme, najdete na ‍straně ‍3 v ‍tabulce Detail stanovení spotřeby. Ve sloupci ‍ZO (způsob nahlášení odečtu) pod kódem ‍02 je odečet nahlášený zákazníkem.

  Ve vyúčtování zohledňujeme pouze kontrolní odečty. Stavy měřidla, které si pravidelně zaznamenáváte v ‍innosvětě, se do faktury nepropisují. Slouží jen pro kontrolu spotřeby a ‍odhad předpokládaného výsledku vyúčtování v innosvětě.

  Detail stanovení spotřeby - samoodečet

 • Zastropování a případnou změnu ceny

  Na straně 4 vyúčtování, v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování, v ‍části platba za ‍ostatní služby dodávky (plyn) nebo platba za ‍dodávku (elektřina), uvidíte zastropované ceny zelenou barvou (pokud se vás zastropování týká). Zároveň vás o ‍jejich zohlednění informujeme v ‍úvodních větách na ‍první straně.

  Cenový strop pro plyn je stanoven na ‍2,50 ‍Kč/kWh (bez DPH), pro stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH).
  Cenový strop pro elektřinu je stanoven na ‍5,00 ‍Kč/kWh (bez DPH), pro stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH).

  Platba za ‍ostatní služby dodávky (plyn) nebo platba za ‍dodávku (elektřina) se člení do období, zobrazených v tabulce pod sebou. Cenu, resp. její změnu, můžete sledovat ve ‍sloupci Jednotková sazba bez DPH.

  Platba za ostatní služby dodávky - zastropování

Potřebuji vysvětlit:

 • Přepočet m³ na kWh

  Přepočet mezi ma ‍kWh se týká pouze odběru plynu. Na plynoměru sice stále vidíme spotřebované množství v ‍m3, v ‍ceníku či ‍vyúčtování se uvádí jako jednotka plynu kilowatthodina (kWh).

  Přepočet upravuje technická norma TPG 901 01, aby stanovení spotřeby bylo spravedlivé pro všechny zákazníky: 

  • Objemový koeficient vyrovnává rozdílnou teplotu a atmosférický tlak plynu při měření (plynoměr uvnitř/venku, rozdíly v ‍nadmořské výšce měřidla). Získáme přepočtené množství v m³ (normované m³). 
  • Spalné teplo objemové upravuje rozdílnou jakost plynu. Říká nám, kolik tepla (kWh) získáme spálením jednoho m³. Pohybuje se většinou kolem 10,7 ‍kWh/m³ (orientační hodnota). Přesné hodnoty jsou průběžně zjišťovány měřením složení plynu v distribuční soustavě certifikovanými měřidly.

  Vše je detailně vidět v ‍tabulce na ‍první straně vyúčtování.

  část faktury

 • Variabilní symbol a číslo účtu innogy

  Variabilní symbol (VS) je identifikační údaj nezbytný pro identifikaci platby a ‍její jednoznačné spárování s ‍vydaným dokladem.
  Rozlišujte prosím mezi VS pro ‍úhradu:

  • pravidelných plateb vašich záloh (VS najdete uvedený v ‍plánu záloh)
  • nedoplatku (VS najdete přímo na ‍vyúčtování pod částkou případného nedoplatku)

  Tip pro vás: v mobilním bankovnictví lze pohodlně platit přes QR kód, kde máte všechny údaje již předvyplněné. Kód lze využít i ‍pro platby v ‍hotovosti na ‍terminálech Sazka.

  Číslo účtu innogy, na který posíláte své platby, najdete rovněž v plánu záloh a vyúčtování.
  Je to číslo 66443322. Následuje kód banky, který si můžete sami vybrat. Máme totiž účet se ‍stejným číslem ve ‍3 ‍bankách (Komerční banka ‍0100, ČSOB ‍0300, Česká ‍spořitelna ‍0800). Pokud máte účet v ‍některé z ‍nich, doporučujeme zvolit ‍si ‍ji. Převod peněz v ‍rámci jedné banky bývá rychlejší a levnější.

 • Výsledek vyúčtování

  Pokud je výsledek vašeho vyúčtování jiný, než jste očekávali, důvodů může být několik.

  • Větší množství spotřebovaného plynu či elektřiny než v minulosti – způsobené např. změnou vytápění (nebo distribuční sazby), pořízením spotřebičů s vyšší spotřebou (např. klimatizace) nebo vyšším počtem členů domácnosti. Změnu spotřeby můžete porovnat v grafu Srovnání dodaného množství plynu/elektřiny na straně 3.
  • Vyšší cena než dříve – v průběhu posledního roku se některé ceny zvýšily opravdu významně.
  • Nevhodně nastavená výše záloh, která nebyla dostatečná na pokrytí nákladů.
  • Velmi málo pravděpodobná je i možnost poruchy měřidla.

  Pokud se u vás nic nezměnilo, a přesto se vám vyúčtování nezdá, zkontrolujte konečný stav měřidla ve faktuře s aktuálním stavem vašeho měřidla. Pokud se liší, můžete ho reklamovat

  Abyste se příště vyhnuli nepříjemnému překvapení, doporučujeme vám pravidelně zadávat stav měřidla v innosvětě, kde se hned dozvíte předpokládaný výsledek vyúčtování. Dle toho si v innosvětě můžete rovnou upravit výši záloh.

  Na stránkách setrimenergii.cz jsme připravili řadu praktických rad a tipů, kterými se můžete inspirovat, pokud chcete snížit svou spotřebu.

 • Zálohy na další období

  Pro určení záloh na další zúčtovací období vycházíme z ‍vaší předpokládané roční spotřeby a ‍předpokládaných cen energií.

  • Zálohy vám snižujeme. Původní výše vašich záloh převyšovala vaše náklady na ‍spotřebu a ‍vy byste zbytečně přepláceli. Chcete-li zálohy ponechat v ‍původní výši, nebo je ‍jinak navýšit, můžete tak učinit například v ‍innosvětě. Rovněž je možné sjednat službu nesnižování záloh.
  • Zálohy vám zvyšujeme. Tímto krokem vás chceme ochránit před budoucím nedoplatkem. Jedná se o situaci, kdy meziročně došlo nebo má dojít ke ‍zvýšení cen energií (obchodních či ‍regulovaných). Vaše skutečné náklady na ‍energie byly vyšší než původně stanovené zálohy.
 • Určení spotřeby v průběhu roku

  Na vyúčtování v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování (na 4. straně) je celková spotřeba rozdělena do jednotlivých období na základě automatických propočtů provedených distributorem. Podíl spotřeby na jednotlivé časové období se spočítá z ‍celkové spotřeby za ‍zúčtované období za ‍pomoci typových diagramů dodávky (TDD), které určují, jak v ‍průběhu času probíhá spotřeba typického zákazníka. Vše je popsáno v ‍energetickém zákoně a ‍prováděcích předpisech.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.