Energetická legislativa

  • Právní předpisy ČR - energetická legislativa
  • Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
  • Kontrolní seznam evropského spotřebitele zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o ‍podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ‍energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), rovněž najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu