Energetická legislativa

  • Právní předpisy ČR - energetická legislativa
  • Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
  • Kontrolní seznam evropského spotřebitele zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o ‍podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v ‍energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), rovněž najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.