Přepis smlouvy

Chcete převést smlouvu a odběr plynu nebo elektřiny na jinou osobu, například z důvodu stěhování, prodeje nemovitosti nebo úmrtí?
Přepis lze nejrychleji provést online na adrese prepisenergii.cz nebo osobně na kterémkoliv z našich zákaznických center.

Jaké doklady budete potřebovat:

 • doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas
 • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu
 • pokud nejste oprávněnou osobou k jednání za vaši firmu, budete potřebovat i plnou moc
 • doklad, který prokazuje váš vztah k nemovitosti (např. nájemní nebo kupní smlouvu)
 • v případě úmrtí původního zákazníka pak úmrtní list nebo doklad o dědickém řízení (máte-li doklady k dispozici)

Na jaké další informace se budeme ptát:

 • číslo bankovního účtu
 • aktuální stav měřidla nejlépe odsouhlasený oběma zákazníky
 • předpokládaná roční spotřeba v kWh nebo m3
 • způsob využití odběrného místa
 • případné změny spotřebičů a jejich příkon
 • EIC nebo EAN (k nalezení na faktuře nebo smlouvě původního zákazníka)
 • v případě elektřiny údaje o distribuční sazbě, počtu fází a hodnotě hlavního jističe

Dodává energie na odběrném místě jiný dodavatel?

Přepis lze provést i se změnou dodavatele – nezáleží tedy, od koho původní zákazník doposud energie odebíral, v rámci převodu na novou smlouvu si můžete svého dodavatele vybrat.

Co nastane po provedení přepisu?

Původnímu zákazníkovi je vyúčtován odběr energií a na adresu, kterou u něj evidujeme, je mu odeslána konečná faktura. V případě, že je zapotřebí zasílací adresu změnit, stačí nám tuto skutečnost sdělit.

Novému zákazníkovi je po zahájení dodávky od innogy odeslán úvodní dopis, ve kterém nalezne i svůj nový rozpis záloh.

Chcete vědět více?

Zavoláme vám ihned

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Chcete vědět více?

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám