Přepis smlouvy

Chcete převést smlouvu a odběr plynu nebo elektřiny na ‍jinou osobu, například z důvodu stěhování, prodeje nemovitosti nebo úmrtí?
Přepis lze nejrychleji provést online.

Jaké doklady budete potřebovat:

 • doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas
 • výpis z ‍obchodního rejstříku, živnostenský list nebo zřizovací listinu
 • pokud nejste oprávněnou osobou k ‍jednání za ‍vaši firmu, budete potřebovat i plnou ‍moc pro zastupování
 • doklad, který prokazuje váš vztah k ‍nemovitosti (např. nájemní nebo kupní smlouvu)
 • v ‍případě úmrtí původního zákazníka pak úmrtní list nebo doklad o ‍dědickém řízení (máte-li doklady k ‍dispozici)

Na jaké další informace se budeme ptát:

 • číslo bankovního účtu
 • aktuální stav měřidla nejlépe odsouhlasený oběma zákazníky
 • předpokládaná roční spotřeba v ‍kWh nebo m3
 • způsob využití odběrného místa
 • případné změny spotřebičů a jejich příkon
 • EIC nebo EAN (k ‍nalezení ve ‍faktuře nebo smlouvě původního zákazníka)
 • v případě elektřiny údaje o ‍distribuční sazbě, počtu fází a ‍hodnotě hlavního jističe

Dodává energie do ‍odběrného místa jiný dodavatel?

Přepis lze provést i ‍se ‍změnou dodavatele – nezáleží tedy, od ‍koho původní zákazník doposud energie odebíral. Při převodu na ‍novou smlouvu si ‍můžete svého dodavatele vybrat.

Co nastane po provedení přepisu?

Původnímu zákazníkovi je vyúčtován odběr energií - ‍na ‍adresu, kterou u ‍něj evidujeme, je mu odeslána konečná faktura. V ‍případě, že je zapotřebí tuto adresu změnit, stačí nám tuto skutečnost sdělit.
Novému zákazníkovi je po ‍zahájení dodávky od ‍innogy odeslán uvítací dopis s ‍novým rozpisem záloh.

Přepis lze provést:

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.