Samoodečet pro měsíční zúčtování maloodběratele

Nahlášení stavu plynoměru pro měsíční zúčtování zákazníků se sjednanou službou „Mimořádná fakturace“. Služba je zpoplatněna.

Měsíční samoodečet je možné zadat nejdříve poslední pracovní den daného měsíce a nejpozději do 23:30 hod. druhého pracovního dne měsíce následujícího. Termín pro zadávání samoodečtů je stanoven v souladu s Pravidly provozu distribuční soustavy schválenými Energetickým regulačním úřadem.

Pro provedení měsíčního zúčtování je samoodečet povinný!

Samoodečet můžete nahlásit buď online formulářem, anebo e-mailem.
Při nahlášení stavu plynoměru si zadané údaje uschovejte.

online formulář:

E-mail

Odešlete e-mail na adresu odecty@innogy.cz s předmětem (subject) ve tvaru:
FMO.zákaznickéčíslo.čísloplynoměru.stavplynoměru

Příklad:
Zákaznické číslo: 9534567890 (údaj z faktury či smlouvy)
Číslo plynoměru (měřidla): 9876543210 (údaj z plynoměru - max. desetimístné číslo)
Stav plynoměru: 12345 (bez desetinných míst)
Předmět e-mailu: FMO.9534567890.9876543210.12345, odeslat na adresu: odecty@innogy.cz

Chcete vědět více?

Zavoláme vám

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Chcete vědět více?

Jsme offline - zanechte na sebe kontakt a my vám zavoláme

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám