Samoodečet pro měsíční zúčtování maloodběratele

Nahlášení stavu plynoměru pro měsíční zúčtování zákazníků se sjednanou službou „Mimořádná fakturace“. Služba je zpoplatněna.

Měsíční samoodečet je možné zadat nejdříve poslední pracovní den daného měsíce a nejpozději do 23:30 hod. druhého pracovního dne měsíce následujícího. Termín pro zadávání samoodečtů je stanoven v souladu s Pravidly provozu distribuční soustavy schválenými Energetickým regulačním úřadem.

Pro provedení měsíčního zúčtování je samoodečet povinný!

V současné době nelze nahlásit stav plynoměru.

Měsíční samoodečet je možné zadat nejdříve poslední pracovní den daného měsíce a nejpozději do 23:30 hod. druhého pracovního dne měsíce následujícího. Termín pro zadávání samoodečtů je stanoven v souladu s Pravidly provozu distribuční soustavy schválenými Energetickým regulačním úřadem.

Pro provedení měsíčního zúčtování je samoodečet povinný!