Dokumentární filmy innogy

innogy podporuje rovněž vznik krátko- i dlouhometrážních dokumentárních filmů. Například snímky Katka Heleny Třeštíkové a Nickyho rodina Mateje Mináče, které byly oceněny na řadě domácích i zahraničních filmových festivalů.

Aktuálními dokumenty innogy jsou Nechte zpívat Mišíka a Petr Zuska.


nahoru