Potřebujete kalkulaci dle vaší spotřeby?
Zjistěte si v kalkulátoru nabídky elektřiny nebo plynu.

Ceníky a obchodní podmínky

Zemní plyn

Informace pro zákazníky innogy se smlouvou o sdružených službách dodávky plynu

Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍6/2018 ze ‍dne 20. ‍listopadu ‍2018 dochází s účinností od ‍1. ‍ledna 2019 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou plynu. Bližší informace o předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku plynu lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a  ‍z ‍cenového rozhodnutí č. ‍6/2018 uveřejněného na ‍stránkách ERÚ.

Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.
 

Elektřina

Informace pro zákazníky innogy se smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny

Na základě cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7, 8/2018 ze dne 20. listopadu 2018 dochází s ‍účinností od 1. ledna 2019 ke změně regulovaných cen souvisejících s dodávkou elektřiny. Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do celkových cen za dodávku elektřiny lze získat z tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a z cenových rozhodnutí č. 7/2018 a č. 8/2018 uveřejněných na stránkách ERÚ.

Změny regulovaných složek ceny nejsou v dispozici obchodníků s energiemi, a tudíž samy o sobě nezakládají právo zákazníků na odstoupení od smluv podle energetického zákona.


Ostatní

Chcete vědět více?

Zavoláme vám ihned

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Chcete vědět více?

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám