Změna smlouvy

 • Změny ve smlouvě na plyn i elektřinu

  Potřebujete změnit nebo aktualizovat své údaje ve ‍smlouvě, například kontaktní adresu nebo číslo účtu? 
  • za ‍změny je považována jakákoliv změna identifikačních a kontaktních údajů ve ‍smlouvě, která se váže k ‍danému zákazníkovi
  • změnu jména a trvalé adresy je třeba doložit dokladem totožnosti, popřípadě čestným prohlášením
  • kontaktujte nás neprodleně poté, co ke ‍změně došlo - v případě, že změna není nahlášena včas, mohlo by například docházet k tomu, že faktury budou zasílány na ‍špatnou adresu
 • Jak můžete provést změny

  • telefonicky na naší NONSTOP zákaznické lince innogy zdarma 800 11 33 55
  • písemně - zasláním podepsaného formuláře "záznam o podání požadavku" (pro zemní plyn i elektřinu) na ‍adresu:
   innogy Zákaznické služby, s.r.o.
   Plynární 2748/6
   702 72 Ostrava - Moravská Ostrava
  • e-mailem - zasláním vyplněného formuláře na adresu info@innogy.cz

  • osobně v našich kontaktních místech
 • Přepis na jinou osobu

  Chcete, aby plyn či elektřinu odebíral někdo jiný?

  Pokud na místě bude pokračovat v ‍odběru plynu či elektřiny nový zákazník, lze smlouvu jednoduše přepsat na jeho jméno. Při ‍této změně není dodávka energií přerušena, neboť nedochází k ‍demontáži měřidla.

  Vyberte situaci, pro niž chcete přepis provést, a přečtěte si podrobné informace a ‍pokyny.
  Přepis smlouvy lze provést online, telefonicky, osobně i poštou, podle toho, jaký způsob vám bude nejvíce vyhovovat.

 • Způsoby ukončení smlouvy

  Chcete ukončit smlouvu na plyn nebo elektřinu bez ‍přepisu odběru jinou osobou? Mějte na ‍paměti, že při ‍ukončování smlouvy je třeba dodržovat závazky a ‍respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a  ‍délku výpovědní lhůty.

  Pro ověření možností ukončení smlouvy formou změny dodavatele využijte pomoc našich specialistů.

  Chcete ukončit odběr plynu či elektřiny?

  Pokud po ukončení vaší smlouvy není uzavřena nová smlouva na ‍totožné místo spotřeby, dojde k ‍ukončení dodávky zemního plynu či ‍elektřiny od ‍innogy a ‍demontáži měřidla (plynoměru, elektroměru).

  O ‍přesném termínu ukončení dodávky elektřiny rozhoduje provozovatel distribuční soustavy. Při ‍ukončování smlouvy je třeba respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a ‍délku výpovědní lhůty (z ‍důvodu smlouvy na ‍dobu určitou).

 • Změna dodavatele

  Zákazníkům, kteří vážně uvažují o ‍ukončení smlouvy s ‍innogy a ‍o ‍přechodu k ‍jinému obchodníkovi, doporučujeme nejprve tento krok důkladně zvážit, případně využít pomoc našich specialistů. Mohou se obrátit i na ‍NONSTOP zákaznickou linku innogy 800 ‍11 ‍33 ‍55. Je vhodné se zaměřit především na ‍obchodní a smluvní ustanovení, například na:

  • výpovědní lhůty
  • aktivační poplatky za ‍uzavření smlouvy
  • deaktivační poplatky za  ‍její ukončení apod.

  Možná rizika při přechodu k jinému dodavateli:

  • nabídky neseriózních zprostředkovatelů nemusí být (již na ‍druhý pohled) tak atraktivní, jak je školení prodejci mohou prezentovat
  • ve ‍smluvních podmínkách se mohu skrývat „háčky“, ať už ve ‍formě různě nazvaných poplatků (které se často rovnají výši úspor), dlouhých výpovědních lhůt či ‍další
  • slibovaná finanční úspora nemusí být významná. Pokud činí např. 500 ‍Kč ročně – může zůstat po ‍odečtení vstupních a ‍jiných případně požadovaných poplatků a ‍po ‍vydělení počtem měsíců na ‍zanedbatelné úrovni

   

  Doporučení zákazníkům innogy v ‍případě zvažování změny dodavatele

  V žádném případě by zákazník ve vlastním zájmu neměl podepisovat žádnou smlouvu ani jiné dokumenty vedoucí k ‍ změně dodavatele bez důkladného předchozího uvážení. Při ‍porovnávání výhodnosti nabídky doporučujeme vzít v ‍úvahu i ‍další faktory jako jsou šíře doplňkových služeb, nabídka produktů, způsob komunikace s ‍dodavatelem, existence sítě kontaktních míst, jistota spolehlivosti dodávek a ‍komplexnost péče o ‍zákazníky.

  Pokud jste již novou smlouvu podepsali a chcete tento krok vzít zpět, zavolejte na naši nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55 a my vše vyřídíme za vás.

  V poslední době stále častěji dochází k ‍oslovování našich zákazníků zprostředkovateli dodávky zemního plynu jiných dodavatelů formou „podomního“ prodeje. Na ‍základě zkušeností našich zákazníků může být tento způsob prodeje v ‍některých případech spojen s ‍určitými riziky.

 • Jak vypovědět smlouvu

  • osobně v některém z našich kontaktních míst
  • písemně zasláním poštou na korespondenční adresu:
   innogy Zákaznické služby, s.r.o.
   oddělení komplexních požadavků
   Plynární 2748/6
   702 72 Ostrava - Moravská Ostrava
 • Vyúčtování ukončeného odběru

  Poslední fakturu vám zašleme na ‍vaši původní zasílací adresu. Chce-li fakturu zaslat jinam, sdělte nám to buď písemně nebo osobně v ‍některém z ‍našich zákaznických center.

 

Rádi vám pomůžeme

Zavoláme vám ihned

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám