Změna smlouvy

Vyberte si návod podle toho, co chcete zařídit

 • Změnit údaj ve smlouvě

  Změnili jste adresu, máte nové telefonní číslo, e-mail, jiný bankovní účet nebo si přejete zasílat dokumenty elektronicky? 

     innogy Zákaznické služby, s.r.o.
     Plynární 2748/6
     702 ‍00  Ostrava - Moravská Ostrava

  Změnu jména nebo trvalé adresy je třeba doložit dokladem totožnosti, popř. čestným prohlášením.

  Jste-li podnikatelé, připojte ke svému požadavku aktuální výpis z ‍obchodního rejstříku pro novou společnost, s ‍uvedením převodu práv a ‍povinností, nebo "doklad o ‍převzetí práv a ‍povinností původní společnosti" (může být nahrazen čestným prohlášením).
  Spojte se s ‍námi co nejdříve, aby došlo k ‍odeslání vyúčtování/faktury na správnou adresu.

 • Přepsat smlouvu na jinou osobu, podnikatele či firmu

  Chcete, aby plyn či elektřinu odebírala jiná osoba nebo jiná firma?

  Můžete si vybrat způsob přepisu.

  Navštivte naše stránky prepisenergii.cz, vyberte si svou situaci a ‍postupujte podle pokynů.

 • Ukončit smlouvu a dodávky energie

  Chcete ukončit smlouvu na plyn nebo elektřinu bez ‍přepisu odběru jinou osobou, či firmu?
  Mějte na ‍paměti, že při ‍ukončování smlouvy je třeba dodržovat závazky a ‍respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a ‍délku výpovědní lhůty.

  Pro ověření možností ukončení smlouvy formou změny dodavatele se obraťte na ‍naše specialisty a ‍my vám zavoláme, ‍nebo volejte zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55.

  Chcete ukončit odběr plynu či elektřiny s ‍demontáží měřidla?
  Pokud chcete ukončit smlouvu demontáží měřidla, můžete využít naše formuláře na ukončení smlouvy o sdružených dodávkách a ‍zaslat nám je poštou. 

  O ‍přesném termínu ukončení dodávky elektřiny rozhoduje provozovatel distribuční soustavy.

 • Změnit dodavatele energií

  Zákazníkům, kteří vážně uvažují o ‍ukončení smlouvy s ‍innogy a ‍o ‍přechodu k ‍jinému obchodníkovi, doporučujeme nejprve tento krok důkladně zvážit, případně využít pomoci našich specialistů.
  Můžete se obrátit i ‍na ‍naši zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55.
  Je vhodné se zaměřit především na ‍obchodní a smluvní ustanovení, například na:

  • výpovědní lhůty
  • aktivační poplatky za ‍uzavření smlouvy
  • deaktivační poplatky za její ukončení apod.

  Možná rizika při přechodu k jinému dodavateli:

  • nabídky neseriózních zprostředkovatelů nemusí být (již na ‍druhý pohled) tak atraktivní, jak je školení prodejci mohou prezentovat
  • ve ‍smluvních podmínkách se mohou skrývat „háčky“, ať už ve ‍formě různě nazvaných poplatků (které se často rovnají výši úspor), dlouhých výpovědních lhůt či ‍další
  • slibovaná finanční úspora nemusí být významná. Pokud činí např. 500 ‍Kč ročně – může zůstat po ‍odečtení vstupních, ‍případně jiných požadovaných poplatků a ‍po ‍vydělení počtem měsíců na ‍zanedbatelné úrovni

   

  Doporučení zákazníkům innogy v ‍případě zvažování změny dodavatele

  V žádném případě by zákazník ve vlastním zájmu neměl podepisovat žádnou smlouvu ani jiné dokumenty vedoucí ke ‍změně dodavatele bez důkladného předchozího uvážení. Při ‍porovnávání výhodnosti nabídky doporučujeme vzít v ‍úvahu i ‍další faktory jako jsou šíře doplňkových služeb, nabídka produktů, způsob komunikace s ‍dodavatelem, existence sítě kontaktních míst, jistota spolehlivosti dodávek a ‍komplexnost péče o ‍zákazníky.

  Pokud jste již novou smlouvu podepsali a chcete tento krok vzít zpět, využijte pomoci našich specialistů nebo zavolejte naši zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55 a ‍my vše vyřídíme za ‍vás.

  V poslední době stále častěji dochází k ‍oslovování našich zákazníků zprostředkovateli energií jiných dodavatelů, a to formou „podomního“ prodeje, telefonických nebo internetových nabídek k ‍přihlášení do energetických aukcí. Na ‍základě zkušeností našich zákazníků může být tento způsob prodeje v ‍některých případech spojen s ‍významnými riziky.

  Doporučujeme také zvážit spolehlivost, stabilitu a ‍schopnost garance ceny u ‍zvoleného dodavatele.

 • Jak vypovědět smlouvu

  • osobně v ‍zákaznickém centru
  • písemně zasláním poštou na korespondenční adresu:
   innogy Zákaznické služby, s.r.o.
   oddělení komplexních požadavků
   Plynární 2748/6
   702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 • Získat vyúčtování/fakturu k ukončenému odběru

  Poslední fakturu vám zašleme na ‍vaši původní zasílací adresu. Chce-li fakturu zaslat jinam, sdělte nám to v ‍rámci požadavku na ukončení, případně některým z ‍těchto způsobů:

             innogy Zákaznické služby, s.r.o.
             Plynární 2748/6
            702 00  Ostrava - Moravská Ostrava

  V případě ukončení smlouvy formou změny dodavatele je pro správné vyúčtování nutné nahlásit stav měřidla provozovateli distribuční soustavy, obchodníkovi innogy nebo nově vybranému dodavateli, a ‍to do 5 ‍pracovních dní od data ukončení smlouvy.

   

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.