Změna smlouvy

Vyberte si návod podle toho, co chcete zařídit

 • Změnit údaj ve smlouvě

  Změnili jste adresu, máte nové telefonní číslo, e-mail nebo bankovní účet? 

     innogy Zákaznické služby, s.r.o.
     Plynární 2748/6
     702 ‍00  Ostrava - Moravská Ostrava

  Změnu jména nebo trvalé adresy je třeba doložit dokladem totožnosti, popř. čestným prohlášením.

  Kontaktujte nás prosím co nejdříve, aby vaše faktura odešla na ‍správnou adresu.


 • Přepsat smlouvu na někoho jiného

  Chcete, aby plyn či elektřinu odebíral někdo jiný? Můžete si vybrat způsob přepisu.

  Navštivte naše stránky prepisenergii.cz, vyberte si svou situaci a ‍postupujte podle pokynů

 • Ukončit smlouvu a dodávky energie

  Chcete ukončit smlouvu na plyn nebo elektřinu bez ‍přepisu odběru jinou osobou?
  Mějte na ‍paměti, že při ‍ukončování smlouvy je třeba dodržovat závazky a ‍respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a ‍délku výpovědní lhůty.

  Pro ověření možností ukončení smlouvy formou změny dodavatele se obraťte na ‍naše specialisty a my vám zavoláme
  ‍nebo volejte zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55.

  Chcete ukončit odběr plynu či elektřiny?
  Pokud po ‍ukončení vaší smlouvy není uzavřena nová smlouva na ‍totožné místo spotřeby, dojde k ‍ukončení dodávky zemního plynu či ‍elektřiny od ‍innogy a ‍demontáži měřidla (plynoměru, elektroměru).

  O ‍přesném termínu ukončení dodávky elektřiny rozhoduje provozovatel distribuční soustavy. Při ‍ukončování smlouvy je třeba respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a ‍délku výpovědní lhůty (smlouvy na ‍dobu určitou).

 • Změnit dodavatele energií

  Zákazníkům, kteří vážně uvažují o ‍ukončení smlouvy s ‍innogy a ‍o ‍přechodu k ‍jinému obchodníkovi, doporučujeme nejprve tento krok důkladně zvážit, případně využít pomoci našich specialistů.
  Můžete se obrátit i ‍na ‍naši zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55.
  Je vhodné se zaměřit především na ‍obchodní a smluvní ustanovení, například na:

  • výpovědní lhůty
  • aktivační poplatky za ‍uzavření smlouvy
  • deaktivační poplatky za její ukončení apod.

  Možná rizika při přechodu k jinému dodavateli:

  • nabídky neseriózních zprostředkovatelů nemusí být (již na ‍druhý pohled) tak atraktivní, jak je školení prodejci mohou prezentovat
  • ve ‍smluvních podmínkách se mohou skrývat „háčky“, ať už ve ‍formě různě nazvaných poplatků (které se často rovnají výši úspor), dlouhých výpovědních lhůt či ‍další
  • slibovaná finanční úspora nemusí být významná. Pokud činí např. 500 ‍Kč ročně – může zůstat po ‍odečtení vstupních, ‍případně jiných požadovaných poplatků a ‍po ‍vydělení počtem měsíců na ‍zanedbatelné úrovni

   

  Doporučení zákazníkům innogy v ‍případě zvažování změny dodavatele

  V žádném případě by zákazník ve vlastním zájmu neměl podepisovat žádnou smlouvu ani jiné dokumenty vedoucí k ‍změně dodavatele bez důkladného předchozího uvážení. Při ‍porovnávání výhodnosti nabídky doporučujeme vzít v ‍úvahu i ‍další faktory jako jsou šíře doplňkových služeb, nabídka produktů, způsob komunikace s ‍dodavatelem, existence sítě kontaktních míst, jistota spolehlivosti dodávek a ‍komplexnost péče o ‍zákazníky.

  Pokud jste již novou smlouvu podepsali a chcete tento krok vzít zpět, využijte pomoci našich specialistů nebo zavolejte naši zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55 a ‍my vše vyřídíme za ‍vás.

  V poslední době stále častěji dochází k ‍oslovování našich zákazníků zprostředkovateli dodávky zemního plynu jiných dodavatelů formou „podomního“ prodeje. Na ‍základě zkušeností našich zákazníků může být tento způsob prodeje v ‍některých případech spojen s ‍určitými riziky.

 • Jak vypovědět smlouvu

  • osobně v některém z našich kontaktních míst
  • písemně zasláním poštou na korespondenční adresu:
   innogy Zákaznické služby, s.r.o.
   oddělení komplexních požadavků
   Plynární 2748/6
   702 72 Ostrava - Moravská Ostrava
 • Získat vyúčtování k ukončenému odběru

  Poslední fakturu vám zašleme na ‍vaši původní zasílací adresu. Chce-li fakturu zaslat jinam, sdělte nám to v rámci vašeho požadavku na ukončení, případně některým z ‍těchto způsobů:

             innogy Zákaznické služby, s.r.o.
             Plynární 2748/6
            702 72  Ostrava - Mariánské hory

   

 

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.