Výhody držitele průkazu ZTP/P

Komu nabízíme slevu za zemní plyn

  • zákazníkovi, který je držitelem průkazu ZTP/P
  • zákazníkovi, s nímž žije ve společné domácnosti (a má s ním shodné trvalé bydliště) osoba blízká, která je držitelem průkazu ZTP/P. Toto mohou být např. rodiče nezletilého dítěte, jež je držitelem průkazu ZTP/P; anebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu musí být uzavřena na ‍jméno žadatele.

Kolik ušetříte

  • sleva za ‍odebraný zemní plyn je 20 ‍Kč/MWh (včetně DPH) dle aktuálního ceníku
  • slevu získáte ode dne přijetí žádosti obchodníkem

Co stačí doložit

  • předložit občanský průkaz a platný průkaz ZTP/P nebo rozhodnutí o ‍přiznání průkazu ZTP/P
  • pokud nemůžete doložit rozhodnutí o přiznání průkazu, předložte formulář innogy žádost o ‍přiznání ‍výhod ‍ZTP/P potvrzený městským úřadem či obecním úřadem s ‍rozšířenou působností

Jak si domluvit slevu

  • volejte zákaznickou linku innogy zdarma 800 ‍11 ‍33 ‍55 nebo navštivte jakékoliv zákaznické ‍centrum
  • nebo zašlete dokumenty a scany e-mailem na info@innogy.cz
  • v případě časově omezené platnosti „rozhodnutí o ‍přiznání průkazu“ je nutné nás o  ‍jeho prodloužení informovat osobně v ‍zákaznickém centru nebo ‍e-mailem na ‍info@innogy.cz (s  ‍přiloženou fotokopií či  ‍scanem prodlouženého rozhodnutí)

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.