Přejít na zemní plyn k innogy

Přejít k innogy a získat stabilní dodávky plynu je snadné a rychlé. Rádi vám pomůžeme a zdarma zařídíme vše potřebné.

Vyberte si z nabídky plynu od innogy.

Smlouvu můžete řešit způsobem, který vám nejvíc vyhovuje:

 • přes online chat nebo vyplňte vaše telefonní číslo a my vám zavoláme zpět
 • osobně na některém z našich zákaznických center
 • telefonicky na nonstop zákaznické lince innogy zdarma 800 11 33 55

K uzavření smlouvy potřebujete doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), nájemní smlouvu (nebo také kupní smlouvu, darovací smlouvu, doklad o dědictví nebo čestné prohlášení s podpisem majitele nemovitosti) nebo výpis z katastru nemovitostí. Dále si připravte číslo účtu pro případ bezhotovostní úhrady a v případě platby přes SIPO si připravte spojovací číslo.

Chcete změnit dodavatele a přejít se svým odběrným místem k innogy?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
  Díky této smlouvě získáte zemní plyn od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (plynoměru).
 • Plnou moc
  Tou zplnomocníte innogy k provedení nezbytných právních úkonů souvisejících se změnou dodavatele.

Chcete na sebe přepsat smlouvu při stěhování či pronájmu?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
  Díky této smlouvě získáte zemní plyn od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (plynoměru).
 • Plnou moc
  Tou zplnomocníte innogy k provedení nezbytných právních úkonů.
 • Žádost o připojení k distribuční soustavě
  Díky této žádosti získáte připojení k distribuční soustavě zemního plynu. Formuláře naleznete na webových stránkách příslušného Provozovatele distribuční soustavy.

Chcete připojit zcela nové odběrné místo např. novostavbu?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
  Díky této smlouvě získáte zemní plyn od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (plynoměru).
 • Žádost o připojení k distribuční soustavě
  Díky této žádosti získáte připojení k distribuční soustavě zemního plynu. Formuláře naleznete na webových stránkách příslušného Provozovatele distribuční soustavy.

Po uzavření smlouvy a úspěšné změně dodavatele vám písemně zašleme:

 • uvítací dopis
 • rozpis záloh s předepsanou částkou, periodicitou a bankovním spojením

Jak rychle zahájíme dodávky plynu?

První podmínkou je uzavření smlouvy o připojení s provozovatelem distribuční soustavy dle vaší lokality a odběrného místa. Při změně dodavatele plynu pak termín závisí převážně na případné výpovědní lhůtě. U innogy lze zahájit odběr plynu do 5 dnů, na „zelené louce“ do 14 dnů.

Jak rychle dojde ke změně dodavatele plynu?

Maximálně urychlujeme celý postup. Termín začátku odběru zemního plynu od innogy ale závisí také na délce výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele, která je většinou 3 měsíce.

Příklad:

Pokud zašlete dokumenty do innogy do 19. 5., pak poslední den účinnosti smlouvy s vaším stávajícím dodavatelem, tzn. datum výpovědi, je 31. 8. Zahájení dodávky zemního plynu proběhne tedy k 1. 9.

Co zůstává stejné po přechodu k innogy?

 • obdržíte jednu fakturu za odběr zemního plynu (nově však od innogy)
 • nemění se termín odečtu plynoměru
 • nedojde k žádným technickým zásahům, ani např. k výměně plynoměru
 • stejné jsou kontakty na poruchovou linku v případě problémů s dodávkou zemního plynu

Co navíc získáte s innogy?

 • možnost správy účtu přes internet prostřednictvím aplikace innogy24
 • výhodnou cenu zemního plynu od silného a spolehlivého dodavatele
 • pro nové zákazníky možnost získání bonusu
 • slevy na spotřební zboží a služby díky věrnostnímu programu innogy Premium
 • slevy na stavební materiály, plynové kotle, průkaz energetické náročnosti, pasportizaci nemovitostí, projekt rodinného domu či na značkovou stínicí techniku
 • slevy na vstupenky do kin a na skipasy díky innogy Kartě
 • širokou síť zákaznických center a nonstop zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55