Přejít na zemní plyn k innogy

Přejít k innogy a získat stabilní dodávky plynu je snadné. Rádi vám pomůžeme a zdarma zařídíme vše potřebné.

 • Jak uzavřít smlouvu

  Vyberte si z ‍nabídky zemního ‍plynu od ‍innogy. Smlouvu řešte způsobem, který vám nejvíce vyhovuje:

   

  K uzavření smlouvy potřebujete:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo ‍cestovní pas)
  • nájemní smlouvu (nebo také kupní smlouvu, darovací smlouvu, doklad o ‍dědictví nebo čestné prohlášení s ‍podpisem majitele nemovitosti) nebo výpis z ‍katastru nemovitostí
  • číslo účtu pro ‍bezhotovostní úhrady, v ‍případě platby přes SIPO si připravte spojovací číslo.
 • Chcete na sebe přepsat smlouvu např. po stěhování nebo úmrtí původního zákazníka?

  Smlouvu můžete jednoduše převést na své jméno a plynule navázat na odběr předchozího zákazníka (nedochází k demontáži měřidla).

  Nejjednodušším způsobem je vyřízení přepisu online nebo osobně v našem zákaznickém centru.

  Pro bližší informace si vyberte situaci, pro niž chcete přepis provést, a přečtěte si podrobné pokyny.

 • Chcete připojit zcela nové odběrné místo např. novostavbu?

  Dokončujete novostavbu a chcete se připojit k odběru plynu, a to v ‍místě, kde odběr nikdy před tím nebyl? V tomto případě se nejedná o ‍přepis energií, ale o ‍zřízení nového odběrného místa.

  Rádi vám se vším pomůžeme:

 • Zahájení dodávky

  Po uzavření smlouvy a úspěšné změně dodavatele vám písemně zašleme:

  • uvítací dopis
  • rozpis záloh s předepsanou částkou, periodicitou a bankovním spojením

   

  K datu výpovědi zaniká vaše stávající smlouva s dosavadním dodavatelem a je zahájena dodávka zemního plynu od innogy.

  • provozovatel distribuční soustavy provede k termínu změny dodavatele odečet vašeho plynoměru 
  • váš stávající dodavatel zemního plynu vám vystaví a zašle ukončovací fakturu

 

Jak rychle dojde ke ‍změně dodavatele plynu?

Maximálně urychlujeme celý postup. Termín začátku odběru zemního plynu od ‍innogy ale závisí také na délce výpovědní lhůty u ‍stávajícího dodavatele, která je většinou 3 ‍měsíce.

Plyn - časový harmonogram přechodu k innogy
Příklad: Pokud zašlete dokumenty do ‍innogy např. ‍do ‍19. ‍5., pak poslední den účinnosti smlouvy s ‍vaším stávajícím dodavatelem, tzn. ‍datum výpovědi, je 31. ‍8. Zahájení dodávky zemního plynu proběhne tedy k ‍1. ‍9.

Co zůstává stejné po ‍přechodu k ‍innogy?

 • obdržíte jednu fakturu za ‍odběr zemního plynu (nově však od ‍innogy)
 • nemění se termín odečtu plynoměru
 • nedojde k ‍žádným technickým zásahům, ani ‍např. ‍k ‍výměně plynoměru
 • stejné jsou kontakty na ‍poruchovou linku v ‍případě problémů s ‍dodávkou zemního plynu

Co navíc získáte s ‍innogy?

Potřebujete pomoci?

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Potřebujete pomoci?

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.