Přímý prodej energií innogy

Nabídku produktů a služeb innogy získáte nejen na zákaznické lince či v husté síti poboček innogy, ale také prostřednictvím pečlivě vybraných energetických zprostředkovatelů. Jak poznáte, že vás navštívil důvěryhodný profesionál spolupracující s innogy? Skutečný energetický ‍zprostředkovatel disponuje ‍řádnou ‍registrací ‍Energetického regulačního úřadu ‍(dále jen ERÚ).

 Jak postupovat, když vás navštíví prodejce elektřiny nebo plynu?

 • Ověřte si správnost údajů na kontaktních číslech dodavatelů energií. Nezná-li operátor daného prodejce nebo nabízený produkt, jedná se nejspíš o ‍neseriózní nabídku. Prodejce má povinnost: prokázat svou totožnost, sdělit adresu společnosti, za kterou vystupuje, své identifikační číslo (či svého zaměstnavatele), registrační číslo přidělené ERÚ a svůj jedinečný identifikační kód externího prodejce ‍innogy, pomocí kterého je možné si jeho totožnost ověřit na bezplatné zákaznické lince 800 ‍331 ‍331. Dále má povinnost informovat zákazníka o tom, že s ním jedná jako energetický zprostředkovatel.
 • Důvěřujte, ale prověřujte. Ověřte si všechny informace prodejce na internetu nebo volejte kontaktní čísla příslušných dodavatelů energií.
 • Nepodepisujte žádné dokumenty pod nátlakem (např. kvůli argumentu, že budete bez dodávek energií, že váš stávající dodavatel na trhu končí nebo že v ‍obci probíhá sdružování dodávek v oblasti energetiky). Nechte si čas na prostudování smluvních dokumentů.
 • Přečtěte si velmi pozorně všechny materiály, které vám prodejce předloží. Materiály musí být srozumitelné, jasné a ‍originální.
 • Prodejce innogy je možné si ověřit na bezplatné zákaznické lince 800 ‍331 ‍331. Ověření lze provést 7 ‍dní v týdnu, 24 ‍hodin denně. Pamatujte, že innogy vám garantuje jistotu dodávek energií; v ‍případě potřeby vám rádi pomůžeme.
 • Vše jsme pro vás pečlivě shrnuli do našeho průvodce přímým prodejem energií innogy.

Certifikovaného prodejce innogy poznáte snadno,
dodržuje následující pravidla:

Má profesionální přístup

 • certifikovaný prodejce sděluje přesné a úplné informace o nabízených produktech innogy
 • prodejce poskytuje zákazníkovi dostatek času na prostudování smluvních dokumentů (smlouvy, ceníky, obchodní podmínky)
 • přizpůsobí komunikaci odborné úrovni zákazníka, nepoužívá nadměrné množství odborných výrazů

Je otevřený

 • certifikovaný prodejce sděluje přesné a úplné informace o nabízených produktech innogy
 • prodejce poskytuje zákazníkovi dostatek času na prostudování smluvních dokumentů (smlouvy, ceníky, obchodní podmínky)

Je slušný

 • nenavštěvuje zákazníka vícekrát (neprojeví-li o ‍to zákazník výslovně zájem)
 • neobtěžuje zákazníka telefonáty a ‍návštěvami v ‍nočních hodinách
 • chodí slušně oblečený
 • nezakrývá účel návštěvy, nevyvíjí na ‍zákazníka nátlak a ‍nevyhrožuje mu (např. marketingový průzkum, odečet elektřiny, riziko odpojení elektřiny)
 • nezneužívá důvěřivosti, nezkušenosti ani neznalosti zákazníka, zejména starších osob

Zákonné povinnosti spolupracujících energetických zprostředkovatelů innogy

 • Co dělat, když vás navštíví prodejce bez předchozí domluvy

  Prodejce navštíví zákazníka v místě bydliště bez předchozí dohody pouze v případě, že obec, v níž se nachází, neomezila svým nařízením, vydaným v souladu s Energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb.), prodej energií mimo prostory obvyklé k podnikání.

 • Kdy vás prodejce může oslovit

  Prodejce osloví zákazníka prostřednictvím služeb elektronických komunikací pouze v případě, že disponuje jeho souhlasem s takovým oslovením ve smyslu obecného nařízení GDPR. Společnost innogy nikdy nepředává spolupracujícím energetickým zprostředkovatelům žádné seznamy svých zákazníků k následnému oslovení.

 • S čím vás má prodejce seznámit

  Prodejce vás před uzavřením smlouvy s innogy seznámí jak s předsmluvními informacemi, tak s ceníkem platným ke dni sjednání smlouvy, který je zveřejněn na internetových stránkách innogy (ceníky a obchodní podmínky), a to buď na vašem zařízení nebo na svém mobilním telefonu či jiném vhodném přístroji.

 • Proč chce prodejce vidět vaši poslední fakturu

  Prodejce vykonává svou činnost poctivě a s odbornou péčí – v této souvislosti si dovolujeme upozornit, že má-li zprostředkovatel zohlednit při výkonu své činnosti účinně vaše práva a oprávněné zájmy, musí se před předložením své nabídky seznámit s parametry vašich stávajících smluvních vztahů s dodavateli energií či energetickými zprostředkovateli, sjednanými před jeho návštěvou. V případě, že budete po uzavření smlouvy prostřednictvím energetického zprostředkovatele souhlasit s tím, že může kopie těchto dokumentů poskytnout innogy, můžeme vám slíbit, že na jejich základě provedeme po doručení smlouvy novou kontrolu správnosti nastavení parametrů sjednané smlouvy. Pokud bychom narazili na nějaké nesrovnalosti, budeme vás neprodleně kontaktovat s návrhem řešení.

 • Prodejce mi nabídl smlouvu o zprostředkování

  Energetický zprostředkovatel může zákazníkovi nabídnout své služby také ve formě smlouvy o zprostředkování podle § 11m Energetického zákona (č. 458/2000 Sb.). Pokud tak učiní a zákazník tuto jeho nabídku přijme, jde o smluvní vztah mezi zákazníkem a energetickým zprostředkovatelem, na který innogy nemá žádný vliv. Zprostředkování sjednání smlouvy mezi innogy a zákazníkem rozhodně nevyžaduje předchozí sjednání zprostředkovatelské smlouvy. Pokud by k uzavření zprostředkovatelské smlouvy došlo, je zákazník oprávněn tuto kdykoli a bez sankce vypovědět, případně odvolat zmocnění, která v jejím rámci zprostředkovateli udělil.

 

Pokud vás navštíví neseriózní prodejce energií, může být pro ‍vás uzavření smlouvy nevýhodné a ‍rizikové. Bude-li při jednání s vámi porušeno byť ‍jen ‍jediné ‍z ‍výše ‍uvedených ‍pravidel, ‍informujte ‍nás ‍prosím ‍na naší lince 800 ‍331 ‍331 a my neprodleně zajistíme nápravu.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.