Průvodce fakturou pro domácnosti

Záleží nám na tom, abyste svému vyúčtování rozuměli. Proto jsme pro vás připravili přehledného průvodce vzorovou fakturou.

Vyberte komoditu, která vás zajímá a otevřete průvodce. Odpovědi na vaše nejčastější otázky najdete níže.

Kde ve faktuře najdu:

 • Celkovou cenu

  Celkovou cenu odebraného množství za dané fakturační období najdete na ‍první straně vyúčtování v ‍tabulce Přehled vyúčtování. Po odečtení zálohových plateb, které jste uhradili, dostanete výsledek vyúčtování - přeplatek či ‍nedoplatek. 

  Celková cena za fakturační období

   

 • Cenu za m³ nebo kWh

  Dle zákona jsme povinni i pro plyn uvádět cenu v kWh, aby si zákazníci mohli jednoduše srovnat náklady např. při vytápění plynovým či elektrickým kotlem. Cenu za m³ proto ve vyúčtování nenajdete.

  Cena se skládá z ‍několika složek. Rozložení cen bez DPH najdete na ‍straně ‍3 svého vyúčtování, v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování.

  Plyn  Elektřina
  • cena za distribuci
  • platba za ostatní služby dodávky (pokud účtujeme státem zastropovanou výši ceny, uvidíte ji zde zeleně)
  • cena za distribuci
  • platba za dodávku (pokud účtujeme státem zastropovanou výši ceny, uvidíte ji zde zeleně)
  • platba za související služby

  Případnou změnu ceny v ‍průběhu zúčtovacího období najdete rovněž ve ‍zmíněné tabulce Detailní struktura vyúčtování ve ‍sloupci Jednotková sazba bez DPH v ‍Kč. 

  Více k ‍jednotlivým složkám ceny plynu najdete na stránce Z čeho se skládá cena plynu.
  Více k ‍jednotlivým složkám ceny elektřiny najdete na stránce Z čeho se skládá cena elektřiny.


 • Uhrazené a započítané zálohy

  Veškeré platby, které jsme od ‍vás přijali, zobrazujeme (včetně data přijetí platby) na ‍druhé straně vyúčtování, v ‍tabulce Přehled plateb zahrnutých ve ‍vyúčtování. Pozor, platby mohou být zobrazeny ve ‍více sloupcích vedle sebe.

  Pokud jste hradili zálohy v ‍jiné než předepsané výši, uvidíte zde částky, které jste nám skutečně zaslali.

  Může se stát, že poslední platba, kterou jste nám zaslali již po ‍konci zúčtovacího období, zde nebude. A ‍to právě proto, že ‍se ‍týká následujícího období. Najdete ji v ‍novém plánu záloh, který je součástí vyúčtování.
  Přehled plateb zahrnutých ve vyúčtování

 • Nahlášený samoodečet

  Všechny stavy, se kterými ve ‍vyúčtování počítáme, najdete na ‍straně ‍3 v ‍tabulce Detail stanovení spotřeby. Ve sloupci ‍ZO (způsob nahlášení odečtu) pod kódem ‍02 je odečet nahlášený zákazníkem.

  Ve vyúčtování zohledňujeme pouze kontrolní odečty. Stavy měřidla, které si pravidelně zaznamenáváte v innosvětě, se do faktury nepropisují. Slouží jen pro kontrolu spotřeby a odhad předpokládaného výsledku vyúčtování v innosvětě.

  Detail stanovení spotřeby - samoodečet

 • Zastropování a případnou změnu ceny

  Na straně 3 vyúčtování, v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování, v ‍části platba za ‍ostatní služby dodávky (plyn) nebo platba za ‍dodávku (elektřina), uvidíte zastropované ceny zelenou barvou (pokud se vás zastropování týká). Zároveň vás o ‍jejich zohlednění informujeme v ‍úvodních větách na ‍první straně.

  Cenový strop pro plyn je stanoven na ‍2,50 ‍Kč/kWh (bez DPH), pro stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH).
  Cenový strop pro elektřinu je stanoven na ‍5,00 ‍Kč/kWh (bez DPH), pro stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH).

  Platba za ‍ostatní služby dodávky (plyn) nebo platba za ‍dodávku (elektřina) se člení do období, zobrazených v tabulce pod sebou. Cenu, resp. její změnu, můžete sledovat ve sloupci Jednotková sazba bez DPH.

  Platba za ostatní služby dodávky - zastropování

Potřebuji vysvětlit:

 • Přepočet m³ na kWh

  Přepočet mezi ma ‍kWh se týká pouze odběru plynu. Na plynoměru sice stále vidíme spotřebované množství v ‍m3, v ‍ceníku či ‍vyúčtování se uvádí jako jednotka plynu kilowatthodina (kWh).

  Přepočet upravuje technická norma TPG 901 01, aby stanovení spotřeby bylo spravedlivé pro všechny zákazníky: 

  • Objemový koeficient vyrovnává rozdílnou teplotu a atmosférický tlak plynu při měření (plynoměr uvnitř/venku, rozdíly v ‍nadmořské výšce měřidla). Získáme přepočtené množství v m³ (normované m³). 
  • Spalné teplo objemové upravuje rozdílnou jakost plynu. Říká nám, kolik tepla (kWh) získáme spálením jednoho m³. Pohybuje se většinou kolem 10,7 ‍kWh/m³ (orientační hodnota). Přesné hodnoty jsou průběžně zjišťovány měřením složení plynu v distribuční soustavě certifikovanými měřidly.

  Vše je detailně vidět v ‍tabulce na ‍první straně vyúčtování.

  část faktury

 • Výsledek vyúčtování

  Pokud je výsledek vašeho vyúčtování jiný, než jste očekávali, důvodů může být několik.

  • Větší množství spotřebovaného plynu či elektřiny než v minulosti – způsobené např. změnou vytápění (nebo distribuční sazby), pořízením spotřebičů s vyšší spotřebou (např. klimatizace) nebo vyšším počtem členů domácnosti. Změnu spotřeby můžete porovnat v grafu Srovnání dodaného množství plynu/elektřiny na straně 3.
  • Vyšší cena než dříve – v průběhu posledního roku se některé ceny zvýšily opravdu významně.
  • Nevhodně nastavená výše záloh, která nebyla dostatečná na pokrytí nákladů.
  • Velmi málo pravděpodobná je i možnost poruchy měřidla.

  Pokud se u vás nic nezměnilo, a přesto se vám vyúčtování nezdá, zkontrolujte konečný stav měřidla ve faktuře s aktuálním stavem vašeho měřidla. Pokud se liší, můžete ho reklamovat

  Abyste se příště vyhnuli nepříjemnému překvapení, doporučujeme vám pravidelně zadávat stav měřidla v innosvětě, kde se hned dozvíte předpokládaný výsledek vyúčtování. Dle toho si v innosvětě můžete rovnou upravit výši záloh.

  Na stránkách setrimenergii.cz jsme připravili řadu praktických rad a tipů, kterými se můžete inspirovat, pokud chcete snížit svou spotřebu.

 • Zálohy na další období

  Pro určení záloh na další zúčtovací období vycházíme z ‍vaší předpokládané roční spotřeby a ‍předpokládaných cen energií.

  • Zálohy vám snižujeme. Původní výše vašich záloh převyšovala vaše náklady na ‍spotřebu a ‍vy byste zbytečně přepláceli. Chcete-li zálohy ponechat v ‍původní výši, nebo je ‍jinak navýšit, můžete tak učinit například v ‍innosvětě. Rovněž je možné sjednat službu nesnižování záloh.
  • Zálohy vám zvyšujeme. Tímto krokem vás chceme ochránit před budoucím nedoplatkem. Jedná se o situaci, kdy meziročně došlo nebo má dojít ke ‍zvýšení cen energií (obchodních či ‍regulovaných). Vaše skutečné náklady na ‍energie byly vyšší než původně stanovené zálohy.
 • Určení spotřeby v průběhu roku

  Na vyúčtování v tabulce Detailní struktura vyúčtování (na 3. straně) je celková spotřeba rozdělena do jednotlivých období na základě automatických propočtů provedených distributorem. Podíl spotřeby na jednotlivé časové období se spočítá z celkové spotřeby za zúčtované období za pomoci typových diagramů dodávky (TDD), které určují, jak v průběhu času probíhá spotřeba typického zákazníka. Vše je popsáno v energetickém zákoně a prováděcích předpisech.

Co vás také často zajímá:

 • Variabilní symbol a číslo účtu innogy

  Variabilní symbol (VS) je identifikační údaj nezbytný pro identifikaci platby a ‍její jednoznačné spárování s vydaným dokladem.
  Rozlišujte prosím mezi VS pro ‍úhradu:

  • pravidelných plateb vašich záloh (VS najdete uvedený v ‍plánu záloh)
  • nedoplatku (VS najdete přímo na ‍vyúčtování pod částkou případného nedoplatku)

  Tip pro vás: v mobilním bankovnictví lze pohodlně platit přes QR kód, kde máte všechny údaje již předvyplněné. Kód lze využít i pro platby v hotovosti na terminálech Sazka.

  Číslo účtu innogy, na který posíláte své platby, najdete rovněž v plánu záloh a vyúčtování.
  Je to číslo 66443322. Následuje kód banky, který si můžete sami vybrat. Máme totiž účet se ‍stejným číslem ve ‍3 bankách (Komerční banka ‍0100, ČSOB ‍0300, Česká ‍spořitelna ‍0800). Pokud máte účet v ‍některé z ‍nich, doporučujeme zvolit ‍si ‍ji. Převod peněz v ‍rámci jedné banky bývá rychlejší a levnější.

 • Výsledek vyúčtování v innosvětě

  V innosvětě stanovujeme odhad výsledků vyúčtování na základě vámi zadávaných stavů měřidla. Čím častěji stavy měřidla zadáváte, tím přesnější je ‍odhad skutečné spotřeby.

  Vaše vyúčtování vychází z ‍fakturačního odečtu, který získáme od ‍distributora.

  Rozdíly nenastávají často, ale ‍pokud k ‍nim dojde, nejsou zpravidla velké. Může to být způsobeno tím, ‍že:

  • Stav měřidla v ‍innosvětě jste zadali již před ‍delší dobou.
  • Fakturační odečet distributora byl stanoven výpočtem, a ‍liší se tak od ‍vámi zadaných stavů měřidla v ‍innosvětě.
  • V odhadu vyúčtování v ‍innosvětě je zohledněna záloha, kterou z ‍důvodu termínu fakturace nezapočítáváme do ‍tohoto, ale až do ‍příštího reálného vyúčtování.

  Pokud se fakturační odečet distributora liší od ‍stavu na ‍vašem měřidle výrazně, můžete fakturační odečet reklamovat přímo v ‍innosvětě, v ‍sekci Chci zařídit - Reklamace vyúčtování.


 • Státní příspěvek z úsporného tarifu

  Státní příspěvek z ‍úsporného tarifu a ‍odpuštění poplatku ‍OZE (ve vyúčtování uvedeno jako "podpora výkupu z ‍OZE") se týká pouze odběru elektřiny. O ‍jejich zohlednění vás informujeme v ‍úvodních větách na ‍první straně vyúčtování.

  Státní příspěvek (3 ‍500 ‍Kč nebo 2 ‍000 ‍Kč dle ‍vaší distribuční sazby) je uveden na ‍druhé straně vyúčtování v ‍tabulce Přehled plateb zahrnutých ve ‍vyúčtování. Zvýraznili jsme jej pro vás zeleně. Zálohy placené inkasem nebo přes SIPO, které pokryl státní příspěvek, jsme vám nestrhli.

  Přehled plateb vč. státního příspěvku

  Poplatek na ‍podporu výkupu z ‍OZE (POZE) v ‍období 10/2022-12/2023 nehradíte. Tedy na ‍straně ‍3 v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování, část platba za ‍související služby ‍- ‍jej od ‍října ‍2022 nenajdete. Zároveň jsme odpuštění tohoto poplatku zohlednili v ‍zálohách pro následující období.

  Více informací k ‍úspornému tarifu

Dozvěděli jste se, co jste potřebovali?
Máte-li tip na informace, které na této stránce schází, prosíme, napište nám to.

Vaše odpovědi využijeme pro úpravu této webové stránky. Pro řešení požadavku využijte některý z dostupných způsobů kontaktu.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.