innogy Mobil - energie pro vaše volání

S taritem Nabito získáte volání od 1,30 Kč za minutu

Pořiďte si innogy ‍Mobil a ‍užijte si bezstarostné volání, posílání SMS, MMS a ‍mobilní internet v ‍Česku i ‍v ‍zahraničí

Důležité informace

 • Informace o volaném čísle

  Zjistěte, zda je vámi volané číslo provozováno v rámci značky innogy Mobil, či nikoli

 • Vypínání 3G sítě

  Protože innogy Mobil využívá sítě T-Mobile, který se chystá již brzy vypnout 3G ‍síť, dotkne se tato změna i ‍nás.

  Proč to T-MOBILE dělá?
  T-Mobile má jednu z ‍nejlepších mobilních sítí v ‍Česku a ‍každý den ji i ‍pro vás zlepšuje. A ‍proto také vypíná zastaralou technologii 3G mobilního internetu, která ustoupí modernějším technologiím, které poskytují sítě ‍LTE.

  Kdy k ‍tomu dojde?
  Na konci listopadu letošního roku, tedy je ‍nejvyšší čas se ‍na ‍to připravit.

  Jak se ‍mě ‍změna dotkne?
  Pokud používáte již nyní SIM kartu a ‍zařízení s ‍podporou LTE, změna se ‍vás netýká.

  Jak poznám, že mám SIM kartu s ‍podporou LTE?
  Všechny SIM karty innogy Mobil již nyní LTE podporují, u ‍nich tedy není nutná žádná aktualizace nebo výměna za ‍jinou.

  Jak poznám, že můj telefon podporuje LTE?
  Svítí vám na horní liště displeje telefonu LTE ‍(4G), nebo 5G? Pak jste na ‍využívání těchto sítí připraveni. LTE najdete všude tam, kde jste mohli potkávat 3G. Kompatibilitu vašeho zařízení si ‍můžete ověřit i ‍jinak. Nejprve zkuste třeba vyhledat svůj telefon a ‍ověřit informace o ‍podpoře LTE na ‍stránkách výrobce nebo v ‍internetovém vyhledávači. Důležité informace můžete najít i ‍na ‍krabičce od ‍vašeho telefonu. Může se ‍také stát, že ‍vlastníte typ telefonu původně určeného pro jiné trhy. ‍To ‍znamená sice vždy podporu LTE ‍sítě, ale ta ‍funguje v ‍různých regionech na ‍jiných frekvencích. Název telefonu tedy může být stejný, ale pro ‍náš region nebude v ‍LTE fungovat.

  Co když zjistím, že mám zařízení, které LTE nepodporuje?
  Pokud pouze voláte nebo SMSkujete, pak se nemusíte o ‍nic starat, tyto služby zastane i ‍síť 2G, která je a ‍bude dostupná všude tam, kde je nebo bylo 3G. Pokud ale chcete v ‍budoucnu využívat i ‍data, pak je nejvyšší čas přejít na ‍nový telefon.

  Mám SIM kartu i ‍zařízení, které LTE podporuje, přesto nemohu v ‍LTE datovat. Co ‍s ‍tím?
  Ověřte, zda jste si někdy v ‍minulosti nevypnuli podporu LTE v ‍menu telefonu:
  Zařízení iOS: Menu | ‍Nastavení | ‍Mobilní data | ‍Volby dat | ‍Hlas a data | ‍LTE
  Zařízení Android: Menu | ‍Nastavení | ‍Připojení | ‍Mobilní sítě | ‍Režim sítě | ‍LTE/3G/2G | ‍automaticky připojit

   


 • Změna zákona o elektronických komunikacích

  Novela Zákona o ‍elektronických komunikacích vstoupila v ‍platnost 1. ‍4. ‍2020. Upravuje postup při ‍přenesení telefonního čísla od ‍jednoho poskytovatele služeb k jinému. K ‍tomuto datu také měníme Všeobecné podmínky innogy ‍Mobil a ‍obchodní podmínky přenesení čísla.

  Nově je možné změnit poskytovatele služeb i bez ‍nutnosti kontaktovat svého stávajícího. Už tedy nemusíte podávat výpověď, abyste získali ČVOP (Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele).

  K ‍přenesení budete potřebovat jiný kód, a ‍to Ověřovací kód účastníka, tzv. ‍OKU. OKU je součástí vaší Účastnické smlouvy a ‍musíte ho mít po ‍celou dobu trvání smlouvy k ‍dispozici.

  Novela Zákona o ‍elektronických komunikacích mění také některé lhůty pro ‍přenesení čísla. Pokud si zažádáte o ‍přenos např. ‍v ‍pondělí, ve ‍čtvrtek již můžete být u ‍nového poskytovatele služeb.


  Zákazníci innogy ‍Mobil budou mít OKU uložený ve ‍webové samoobsluze innogy ‍Mobil v ‍sekci "Přenos ‍čísla".

  U nového poskytovatele podáte od ‍1. ‍4. ‍2020 žádost o ‍přenesení, ve které uvedete:
      • OKU
      • telefonní číslo, o ‍jehož přenesení žádáte

  OKU je citlivý údaj, a ‍proto ho nikomu nesdělujte, aby nedošlo k odcizení vašeho čísla.

 • Řešení sporu

  O ‍případných sporech mezi vámi a ‍operátorem rozhoduje soud, v ‍některých případech to může být i ‍Český telekomunikační úřad. Pokud jste spotřebitel, můžete navíc podle zákona č. ‍634/1992 Sb., o ‍ochraně spotřebitele, řešit spory ohledně své smlouvy i ‍mimosoudně.
  • Spor kvůli službám elektronických komunikací (tedy spory týkající se standardního volání, SMS zpráv atp.) řeší Český telekomunikační úřad www.ctu.cz
  • Případné spory kvůli finančním službám má na ‍starosti finanční arbitr www.finarbitr.cz
  • Všechny ostatní spory řeší Česká obchodní inspekce www.coi.cz
 • Kontakty pro innogy Mobil

  Chcete se nás na ‍něco zeptat? Nejste si jisti, jak správně postupovat?

  Využijte hlasové samoobsluhy na ‍telefonním čísle ‍3332 - v ‍rámci České republiky je automat zdarma.

  Za spojení s ‍operátorem (v ‍pracovní dny 8:00-19:00) zaplatíte jednorázově 20 ‍Kč za ‍hovor, tato částka bude automaticky odečtena z ‍vašeho kreditu).

 • Mapa pokrytí

  Perfektní pokrytí je samozřejmost

  innogy Mobil je virtuální operátor, nemá vlastní síť. Využívá pokročilou síť T-Mobile. Díky tomu se ‍nemusíte bát žádných problémů s ‍pokrytím. Všude, kde je k ‍dispozici síť T-Mobile, můžete používat i ‍svůj telefon se ‍SIM kartou innogy Mobil:

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.