Informování o nezaplacených pohledávkách nájemce

Víte, jak předejít demontáži měřidla způsobené nedoplatky za ‍spotřebu vašich nájemců?

Pomůže vám naše bezplatná služba informování o ‍nezaplacených pohledávkách. Díky této službě vás zdarma informujeme SMS nebo e-mailem ‍vždy, když dojde k ‍prodlení s ‍platbou za energie u ‍innogy.

Pro sjednání služby postačí poslat podepsanou dohodu s ‍vaším nájemcem, ve ‍které vyplníte váš e-mail nebo mobilní číslo. 

Dokument můžete zaslat:

  • e-mailem na info@innogy.cz ve ‍formě scanu nebo fotografie
  • poštou na ‍adresu: innogy Zákaznické služby, s. ‍r. ‍o., Oddělení komplexních požadavků, Plynární ‍6, 702 ‍72 Ostrava

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.