Otázky a odpovědi k odečtům

Kdy je vhodné odečet zadat

O kontrolní odečet stavu plynoměru nebo elektroměru se nemusíte vůbec starat, pokud nechcete. Distributor energií si jej jednou za rok udělá sám automaticky. Věděli jste však, že můžete i ‍ušetřit, pokud si v ‍určitých situacích provedete odečet sami?

Ptáte se, které situace to jsou? Připravili jsme pro vás přehled těch nejčastějších.

Když se něco mění

 • Změna ceny v průběhu roku

  Pokud se mění cena plynu či elektřiny, doporučujeme vám nahlásit stav měřidla k datu této změny.
  Nahlášený stav zohledníme ve vyúčtování. Rozložení spotřeby tak bude přesně odpovídat skutečnosti.

 • Změna spotřeby v odběrném místě

  V případech, kdy se vaše spotřeba v průběhu roku mění, můžete pro lepší přehled nahlásit odečet. Například pokud opouštíte domov na ‍delší dobu nebo třeba máte chatu, kterou v ‍zimě nevyužíváte, takže nespotřebováváte žádnou energii.

  Další častou situací může být střídání nájemníků v ‍pronajímaném bytě nebo změna počtu osob v ‍domácnosti.

  Stav měřidla, který jste nahlásili, uvidíte ve vyúčtování (pokud ho provozovatel distribuční soustavy akceptuje) na str. ‍3 v ‍tabulce Detail stanovení spotřeby. Pro více informací navštivte Průvodce fakturou pro domácnosti

 • Výrazné snížení záloh

  Tato situace může nastat v ‍případě, kdy nás požádáte o ‍výrazné snížení záloh.

  V takovém případě stav měřidla potřebujeme, abychom mohli provést propočet dosavadní spotřeby, ‍zároveň ověřit nahlášenou změnu a ‍předejít tak případnému vysokému nedoplatku ve vašem odběrném místě při ročním vyúčtování.

 • Výměna plynoměru/elektroměru

  Pokud u vás došlo k ‍výměně měřidla (plynoměru/elektroměru), je ‍vhodné nás o ‍tom co ‍nejdříve informovat. Předejdete tím možným komplikacím při řešení vašich požadavků týkajících se spotřeby a ‍odečtů.

  Pro nahlášení výměny měřidla potřebujete:

  • datum výměny
  • číslo a stav původního měřidla
  • číslo a stav nového měřidla

   

  Tyto údaje naleznete v ‍protokolu o ‍výměně nebo v ‍oznámení, které vám zanechá distributor, který výměnu provádí.

  Informace o ‍provedené výměně měřidla nám můžete předat:

  palec nahoruTip pro vás: Výměnu měřidla můžete nahlásit také v ‍innosvětě:

  Postup: Zadejte stav nového měřidla. Po potvrzení stavu vyberte možnost „Mám nový plynoměr/elektroměr“, následně doplňte požadované údaje a ‍odešlete ke ‍zpracování. V ‍historii odečtů uvidíte nahlášenou změnu. Pokud máte více odběrných míst, vyberte nejprve správnou adresu.

Když se nacházím v určité fázi

 • Zahájení odběru od innogy

  V momentě, kdy měníte dodavatele a stáváte se zákazníkem innogy, doporučujeme, abyste nám do 5 dnů od zahájení dodávky nahlásili aktuální stav měřidla.
  Jedná se o počáteční odečet, díky kterému budete moct ihned sledovat simulaci své spotřeby v innosvětě.
  V případě, že nám stav měřidla nenahlásíte, čekáme delší dobu, než se k nám tato informace dostane od provozovatele distribuční soustavy (PDS).
  Pokud se později přijatý stav od PDS bude lišit od vámi nahlášeného stavu, platí stav, který jsme přijali od PDS.

 • Ukončení smlouvy s innogy

  Ve chvíli, kdy ukončujete smlouvu s ‍innogy, doporučujeme nahlásit aktuální stav měřidla, abychom mohli vystavit ukončovací fakturu.

  Ideální je vytvořit předávací protokol v ‍písemné formě včetně data odečtu (pokud v ‍odběrném místě pokračuje jiný zákazník).

 • Pravidelné sledování spotřeby

  Chcete-li sledovat svou spotřebu, využijte k ‍tomu innosvět. Tam máte možnost zadávat aktuální odečty měřidla (i na denní bázi. Díky tomu hned uvidíte, zda vás čeká přeplatek či nedoplatek. innosvět máte k ‍dispozici jako webový portál nebo mobilní aplikaci.

  Pozor: Zadané hodnoty v ‍innosvětě slouží pouze pro vaši lepší představu o ‍vývoji spotřeby a ‍nákladů v ‍průběhu roku.
  Pro vyúčtování je nepoužíváme. Proto vám doporučujeme alespoň jednou v ‍roce (nejlépe ke konci roku) využít možnost zadání kontrolního odečtu k ‍31. ‍12.

  průběžné odečty


  Jak jednoduše zadat stav? Podívejte se v ‍innosvětě

Chci nahlásit odečet

Nacházíte-li se v některé z výše uvedených situací, můžete nám stav nahlásit telefonicky nebo osobně

Kontrolní odečet k ‍31. ‍12.

Od 1. ‍1. každého roku vydává Energetický regulační úřad nové cenové rozhodnutí, kterým určuje ceny za distribuci plynu a ‍elektřiny. Proto se i ‍vaše cena zpravidla mění. Doporučujeme vám tedy nahlásit stav měřidla, abychom mohli vystavit vaše pravidelné vyúčtování s ‍přesným rozložením vaší spotřeby.

 • Kdy odečet k 31. 12. zadat?

  • 31. ‍12. ‍2023 si zapište stav měřidla (nebo si ho rovnou vyfoťte mobilem)
  • samoodečet plynu potom nahlaste kdykoliv v ‍období od ‍31. ‍12. ‍2023 do ‍13. ‍1. ‍2024
  • samoodečet elektřiny potom nahlaste kdykoliv v období od ‍31. ‍12. ‍2023 do ‍29. ‍1. ‍2024
 • Obdržím potvrzení o změně stavu měřidla?

  Zadáte-li odečet do formuláře na našich stránkách, obdržíte potvrzovací zprávu o ‍změně stavu měřidla na vámi zadaný e-mail. My vámi zadaný stav pošleme provozovateli distribuční soustavy (PDS). Akceptuje-li PDS vámi zadaný stav, uvidíte jej promítnutý ve vašem pravidelném vyúčtování.

  Nahlášený stav měřidla najdete ve faktuře na str. ‍3 v ‍tabulce Detail stanovení spotřeby.

  stanovení spotřeby

  Pro více informací o ‍položkách ve faktuře viz Průvodce fakturou pro domácnosti.

 • Co se stane, když odečet nezadám nebo ho nezadám včas?

  Pokud stav z ‍jakéhokoli důvodu nezadáte, nic se ‍neděje. Nahlášení samoodečtu není povinné. My ale doporučujeme stav měřidla ke ‍konci roku zadat - rozložení spotřeby mezi jednotlivé kalendářní ‍roky bude přesně odpovídat vaší ‍spotřebě.

 • Co se stane, když zadám stav do formuláře chybně? Můžu ho opravit?

  Pokud zadáváte svůj stav přes formulář na našich webových stránkách a ‍zároveň máte innosvět, můžete chybně zadaný stav smazat v ‍sekci Historie odečtů v ‍innosvětě a ‍zadat znovu správný stav. Tuto možnost opravy máte do té doby, než bude vámi zadaný stav odeslán provozovateli distribuční soustavy.

  Pokud innosvět nevyužíváte a ‍potřebujete opravit chybně zadaný stav, je nutné zavolat naši linku 800 ‍11 ‍33 ‍55 a ‍požádat o ‍smazání chybného stavu a ‍zároveň nahlásit správný údaj. Tuto možnost opravy máte do chvíle, než bude vámi zadaný stav odeslán provozovateli distribuční soustavy.

 • Jak nahlásit kontrolní odečet přes webový formulář?

  Před zadáním odečtu je třeba si připravit „Zákaznické číslo“ a ‍jeden z ‍následujících údajů:

  • číslo měřidla
  • nebo číslo místa spotřeby
  • nebo EIC (pro plyn) ‍/ ‍EAN (pro elektřinu).

  Všechny tyto údaje naleznete ve faktuře za plyn či ‍elektřinu. V neposlední řadě je třeba si ‍správně opsat, nebo vyfotit stav plynoměru/elektroměru k ‍31.12.

  Po zadání Zákaznického čísla a ‍jednoho z dalších údajů se zobrazí oranžové tlačítko pro Ověření zákazníka. Pokud je tlačítko pro Ověření zákazníka šedé, nepodařilo se vám zadat správně údaje. Bez ověření nelze odečet zadat. 

  formulář

  Po úspěšném ověření se zobrazí formulář, do kterého napíšete stav elektroměru/plynoměru Pozor: zapisujete pouze čísla z ‍černého pole a ‍bez počátečních nul.

  Dále vyplňte e-mail, případně můžete vložit fotografii měřidla. Vložení fotografie není povinné. Odeslání odečtu zajistíte potvrzením oranžového tlačítka Nahlásit samoodečet. Na závěr se vám zobrazí informace, že byl odečet úspěšně zadán.

  plynoměr

  měřidlo

   

Kde najdu čísla měřidla a jak správně opsat stav

Pro úspěšné nahlášení odečtu je důležité zapsat údaje přesně a ve správném formátu. Jelikož existuje mnoho druhů plynoměrů a ‍elektroměrů, připravili jsme pro vás ukázky těch nejčastějších.

 • Plynoměr

  Číslo měřidla většinou začíná zkratkou v.č., na plynoměru je umístěno ve spodní části.

  Stav - zadávejte pouze hodnotu stavu PŘED desetinnou čárkou. NEopisujte nic z ‍červeného pole.

  plynoměr

 • Elektroměr

  U analogového měřidla je výrobní číslo umístěno pod otáčivým kolečkem, má většinou zkratku Nr.

  Stav zaznamenejte pouze před desetinou čárkou, NEopisujte nic z ‍červeného pole.

  elektroměr

  Máte-li digitální měřidlo, bude číslo elektroměru začínat zkratkou v.č. (nebo No) a je umístěno na etiketě s ‍čárovým kódem.

  Stav zaznamenejte bez nul na začátku. U ‍jednofázového měřidla zaznamenáváte pouze 1 stav (T1).

  měřidlo

 • Faktura

  Číslo měřidla naleznete ve svém vyúčtování (faktuře) plynu/elektřiny na ‍straně ‍3 v ‍tabulce "Detail stanovení spotřeby". Aktuální stav/hodnotu opíšete z ‍vašeho měřidla.

  Vyúčtování plynu:
  kde je uvedeno číslo měřidla na plynové faktuře

  Vyúčtování elektřiny:
  kde je uvedeno číslo měřidla na elektrické faktuře

Jak poznám vysoký a ‍nízký tarif

Vysoký tarif (VT) je na elektroměrech označen jako T1. Nízký tarif (NT), dříve také nazýván „noční proud“, je označen jako T2.

U digitálního elektroměru svítí označení tarifu vždy vedle zobrazovaného stavu. Elektroměr automaticky přepíná mezi jednotlivými tarify. ‍Kromě spotřeby zobrazuje i ‍další údaje, které mají vlastní označení, např. P1, S1. Tyto údaje nepotřebujeme.

Analogové měřidlo je vybaveno počítadlem pro vysoký tarif (VT) a ‍počítadlem pro nízký tarif (NT). Zpravidla platí, že horní počítadlo je pro vysoký tarif (T1).

 • Analogové měřidlo

  Máte-li analogové měřidlo, bude stav (ať už v ‍1tarifním nebo 2tarifním pásmu) vždy nahoře - jako první hodnota na měřidle.

  elektroměr

 • Digitální měřidlo

  U digitálního dvoutarifního měřidla se stavy na displeji střídají. Nejprve se zobrazí T1 (vysoký tarif) a ‍po chvíli i ‍T2 (nízký tarif). Máte-li jednotarifní měřidlo, bude se zobrazovat pouze stav v ‍T1. Stav zadáváte bez počátečních nul.

  vysoký tarif

  stav NT

Co vás dále zajímá

Chcete vědět, kdy dostanete fakturu a jak v ‍ní poznáte zaznamenaný váš odečet? Nebo máte úplně jiné otázky, které jste výše nenašli? Níže jsme sepsali vše, co budete pro odečty ještě potřebovat.

 • Dostanu hned po zadání odečtu fakturu?

  Fakturu vám vystavíme v ‍případě, že přijatý odečet byl k ‍datu periodické/roční fakturace nebo k ‍ukončení odběru.
  Fakturační období je pevně dáno provozovatelem distribuční soustavy, jehož technici také provádějí odečty, a ‍to vždy ve stejnou dobu každý rok. innogy ani zákazník to nemůže nijak ovlivnit.

  Kontrolní odečet využíváme k ‍přesnějšímu rozložení spotřeby na přelomu roku, kdy se zpravidla mění také distribuční cena. Zadanou hodnotu najdete ve vyúčtování, jež vám vystavíme v ‍obvyklém termínu. Fakturační období se nemění.

  Záznam spotřeby v ‍innosvětě slouží pouze k ‍simulaci vývoje vaší spotřeby v ‍průběhu roku. Do faktury nevstupuje.

 • Kde ve faktuře uvidím stav měřidla?

  Nahlášený stav měřidla najdete ve faktuře na str. ‍3 v ‍tabulce "Detail stanovení spotřeby":
  stanovení spotřeby

 • Obdržel jsem zprávu od distributora, že mám nahlásit odečet. Proč?

  Odečet potřebný pro vystavení pravidelného vyúčtování probíhá jednou ročně . Přesný termín odečtu určuje provozovatel distribuční soustavy (PDS). Odečet provádí technici provozovatele distribuční soustavy (PDS) většinou fyzickým odečtem, neboť měřidla jsou v majetku PDS. Proto do způsobu získávání odečtů innogy nemůže zasahovat.

  PDS předá získaný odečet do innogy jako podklad pro vystavení faktury.

  Pokud vás technici z ‍nějakého důvodu nenavštíví nebo nezastihnou doma, přenechají vám instrukce pro správný postup provedení samoodečtu.

  Pokud byste odečet nahlásili přímo do innogy, PDS není povinen tento samoodečet od innogy převzít.

 • Zadávám si průběžné stavy v innosvětě, ale ve faktuře je nevidím

  Zadané hodnoty v innosvětě slouží pouze pro vaši lepší představu o ‍vývoji spotřeby a ‍nákladů v ‍průběhu roku. ‍Pro vyúčtování je nepoužíváme.

  Proto vám důrazně doporučujeme alespoň jednou v ‍roce (nejlépe ke konci roku) využít možnost zadání kontrolního odečtu nejlépe ‍k 31. ‍12.

 • Chci v innosvětě zadat kontrolní/fakturační odečet, ale tato možnost se mi nenabízí

  V innosvěte lze aktuálně zadávat pouze průběžný odečet, který slouží pro výpočet aktuálního předpokládaného přeplatku/nedoplatku a simulaci vaší aktuální spotřeby. Čím častěji tento odečet budete zadávat, tím přesnější bude výpočet vašeho přeplatku/nedoplatku i simulace spotřeby. Díky tomu také jednoduše poznáte, zda máte správně nastaveny zálohy. Opravdu však záleží na tom, jak často budete odečty zadávat.

  Pokud přesto chcete zadat kontrolní nebo fakturační odečet, je třeba nám napsat na info@innogy.cz svůj požadavek a přiložit ideálně i fotografii měřidla.

  Prostřednictvím innosvěta umožňujeme zadání kontrolního/fakturačního odečtu pouze k ‍31. ‍12.

 • Co je informace o spotřebě?

  Informace o ‍spotřebě elektřiny je dokument, ve kterém vidíte, kolik energie v ‍přepočtu na kWh jste v ‍daném odběrném místě spotřebovali od ‍poslední fakturace.

  Zašleme vám ho na vyžádání, a ‍to maximálně každé 3 ‍měsíce (pokud máte sjednanou elektronickou komunikaci) nebo 1× za 6 ‍měsíců (v ‍případě komunikace poštou). Informace je možné vydat pouze pro komoditu elektřina.

  Žádost musí obsahovat:

  • identifikaci zákazníka
  • identifikaci místa spotřeby, pro které informaci požadujete
  • aktuální stav elektroměru

  Žádost o ‍informaci o ‍spotřebě můžete podat:

Dozvěděli jste se, co jste potřebovali?
Máte otázky, které zde nebyly zodpovězeny? Napište nám to.

Vyplnit dotazník

Vaše odpovědi využijeme pro úpravu této webové stránky. Pro ‍zadání odečtů využijte některý z ‍uvedených způsobů kontaktu.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.