Pomoc ve finanční tísni

Dostali jste se kvůli ceně energií do ‍problémů?


 • Zvýšily se vám ceny plynu a ‍elektřiny?
 • Máte problémy s ‍úhradou záloh či ‍nedoplatků?
 • Nevíte, jak dál?


Poradíme vám

Život nám někdy chystá různé překážky. Proto chápeme, pokud se zrovna s ‍nějakou potýkáte i ‍vy.
Spolu s Asociací občanských poraden a ‍Ministerstvem práce a ‍sociálních věcí vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení.
Jsme tady pro vás.

Základní přehled dávek, které vám pomohou svízelnou životní situaci překonat

 • Mimořádná jednorázová dávka pomoci

  Jedná se o ‍mimořádnou okamžitou pomoc (MOP - vyúčtování DPI) spojenou s ‍vyúčtováním od ‍dodavatele poslední instance.
  Je dávkou pomoci v ‍hmotné nouzi.
  Pro ‍její získání podejte žádost na ‍předepsaném formuláři se ‍všemi dalšími náležitostmi a ‍odešlete či ‍osobně podejte Úřadu práce ‍ČR - ten rozhodne o ‍jejím přidělení. 
  Více informací k ‍žádosti viz Mimořádná okamžitá pomoc (uradprace.cz).
  Základní podmínkou pro ‍poskytnutí dávky MOP – vyúčtování DPI je uzavření standardní smlouvy s ‍dodavatelem energií, a ‍tím opuštění režimu DPI.
  Další informace k ‍této dávce jsou k ‍dispozici na ‍webu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 • Opakované dávky sociální pomoci

  Jedná se o ‍některou z ‍opakujících se nepojistných sociálních dávek.
  Požádat o ‍ni můžete, pokud se ‍například dlouhodobě potýkáte s ‍nedostatkem peněz pro ‍běžný chod domácnosti a ‍nárůst cen energií je pro ‍vás nezvladatelnou finanční komplikací.

  Příspěvek na ‍bydlení
  Příspěvek na ‍bydlení přispívá ke ‍krytí nákladů na ‍bydlení rodinám či ‍jednotlivcům s ‍nízkými příjmy.
  Podmínky pro ‍jeho získání a ‍další informace najdete na ‍stránkách Úřadu práce ‍ČR
  Žádost o ‍dávku můžete podat v ‍kontaktním pracovišti ÚP ‍ČR, přes podatelnu ÚP ‍ČR, zaslat poštou či ‍prostřednictvím datové schránky.
  Tištěné formuláře žádostí jsou k ‍dispozici ve ‍všech kontaktních pracovištích ÚP ‍ČR a existují i ‍v ‍elektronické podobě.
  Podrobnosti k ‍nároku na ‍dávku vám na ‍základě vaší situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ‍ČR (kontakty viz výše) telefonicky na ‍800 ‍779 ‍900 nebo e-mailem na ‍callcentrum@uradprace.cz.

  Doplatek na bydlení
  Jedná se o ‍opakovanou dávku pomoci v ‍hmotné nouzi, jež může pomoci osobám s ‍nízkými příjmy, které i ‍přes poskytnutý příspěvek na ‍bydlení nemohou hradit náklady spojené s ‍bydlením.
  Podmínky pro ‍jeho získání a ‍další informace najdete na ‍stránkách Úřadu práce ‍ČR: Doplatek na bydlení (uradprace.cz).
  Žádost o ‍dávku můžete podat v ‍kontaktním pracovišti ÚP ‍ČR, přes ‍podatelnu ÚP ‍ČR, zaslat poštou či ‍prostřednictvím datové schránky.
  Tištěné formuláře žádostí jsou k ‍dispozici v ‍kontaktních pracovištích ÚP ‍ČR i v ‍elektronické podobě.
  Podrobnosti k ‍nároku na ‍dávku vám na ‍základě vaší situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ‍ČR (kontakty viz výše) telefonicky na ‍800 ‍779 ‍900 nebo e-mailem na callcentrum@uradprace.cz.

Asociace občanských poraden
Asociace občanských poraden (AOP) je nezisková organizace, jež poskytuje podporu lidem ve ‍složitých životních či ‍finančních situacích. Pomáhá svým klientům zorientovat se v ‍sociálněprávní oblasti a ‍připravit podklady nezbytné pro ‍získání konkrétních sociálních dávek.
Asociace nabízí bezplatně své konzultační služby v ‍síti 34 ‍členských občanských poraden a na ‍dalších 49 ‍odloučených pracovištích na ‍území celé České republiky.

Partnerem projektu AOP na ‍pomoc lidem postiženým energetickou krizí je společnost innogy, která zajišťuje spolehlivé a ‍férové dodávky elektřiny a ‍zemního plynu.

www.obcanskeporadny.cz


Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.