Ceníky a obchodní podmínky
pro domácnosti 

Chcete nabídku dle vlastní spotřeby?
Spočítejte si cenu plynu nebo elektřiny v naší kalkulačce.

Pro zobrazení ceníku konkrétního produktu nebo obchodních podmínek, vyberte místo, produkt a ‍období.

Plyn

CENÍK PRO ZÁKAZNÍKY V REŽIMU DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - plyn DPI

PODMÍNKY DODÁVKY A CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY V REŽIMU DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - plyn DPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODUKTOVÉ ŘADY plyn DPI

Veřejný příslib přiznání speciální slevy pro stávající zákazníky s produktem plyn Standard (kteří uzavřeli smlouvu do konce roku 2022), platný ‍od ‍1. ‍2. ‍2023 do ‍31. ‍12. ‍2023.

S ‍platností od ‍1. ‍11. ‍2022 mění společnost innogy ceny produktu plyn Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen tohoto produktu.
Pro zobrazení konkrétního ceníku produktu plyn Standard platného od ‍1. ‍11. ‍2022 dle místa vašeho odběru použijte vyhledávací lištu výše.

Oznámení pro zákazníky v režimu dodavatele poslední instance (dále jako "DPI")
Pro zákazníky v ‍režimu dodavatele poslední instance podle § ‍12a zákona č. ‍458/2000 ‍Sb., kteří jsou připojení k ‍distribuční soustavě GasNet, ‍s.r.o., jejichž dodávka probíhá nebo bude probíhat s ‍produktem plyn ‍DPI oznamujeme, že od ‍1. ‍9. ‍2022 dochází ke ‍změně způsobu stanovení ceny dodávky poslední instance na ‍základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍7/2022 ze ‍dne 9. ‍8. ‍2022. Nový ceník je platný a ‍účinný od ‍1. ‍9. ‍2022. Tento ceník může být bez ‍dalšího nahrazen v ‍budoucnosti vydaným novým ceníkem (s ‍účinností i ‍pro již probíhající dodávky). Pro zobrazení konkrétního ceníku produktu plyn DPI použijte sekci ceníky a ‍obchodní podmínky odpovídající kategorii (Domácnosti/Podnikatelé) a ‍vyhledávací lištu pro ‍distribuční zónu GasNet.
Poplatky v ‍Ceníku služeb jsou obdobou poplatků za ‍nestandardní úkony, které hradí i ‍smluvní zákazníci. Budou účtovány jen v ‍případě, že si službu zákazník vyžádá nebo dojde-li k ‍porušení platebních povinností.

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo ‍spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)
Aktuální situace na trhu způsobila velký zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). Z ‍tohoto důvodu omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad ‍určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky plynu
Na ‍základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍12/2022 ze ‍dne 14. ‍listopadu ‍2022 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2023 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou plynu.
Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku plynu lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a‍ ‍z ‍cenového rozhodnutí č. ‍12/2022 uveřejněného na ‍stránkách ‍ERÚ.
Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

Vysvětlení, z čeho se skládá cena plynu 

Elektřina

Veřejný příslib speciální slevy pro stávající zákazníky s produktem/ceníkem elektřina Standard/Energo Standard (kteří uzavřeli smlouvu nebo na takový ceník prolongovali do konce roku ‍2022), platný od 1. ‍3. ‍2023 do 31. ‍12. ‍2023.

S platností od ‍1. 1. ‍2023 mění společnost innogy ceny produktu elektřina ‍Standard a ‍produktů s ‍ceníkem elektřina ‍Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍jednotkových cen produktů elektřina Standard.  
S platností od ‍1. 1. ‍2023 mění společnost innogy ceny produktu elektřina Energo ‍Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍jednotkových cen produktu elektřina Energo Standard.

Pro zobrazení konkrétního ceníku dle vašeho místa odběru pro produkt elektřina Standard a ‍elektřina Energo ‍Standard platného od ‍1. 1. ‍2023 použijte vyhledávací lištu výše. 

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo ‍spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)
Aktuální situace na trhu způsobila velký zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). Z ‍tohoto důvodu omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad ‍určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky elektřiny
Na ‍základě cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍13, ‍14/2022 ze ‍dne ‍14. ‍listopadu ‍2022 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2023 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou elektřiny.
Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku elektřiny lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a ‍z ‍cenových rozhodnutí č. ‍13/2022 a č. ‍14/2022 uveřejněných na ‍stránkách ‍ERÚ.
Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

Vysvětlení, z čeho se skládá cena elektřiny

Ostatní

Spočítejte si cenu 
plynu nebo elektřiny
v ‍naší kalkulačce

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.