Ceníky a obchodní podmínky
pro domácnosti 

Chcete nabídku dle vlastní spotřeby?
Spočítejte si cenu plynu nebo elektřiny v naší kalkulačce.

Pro zobrazení ceníku konkrétního produktu nebo obchodních podmínek, vyberte místo, produkt a ‍období.

Plyn

CENÍK PRO ZÁKAZNÍKY V REŽIMU DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - plyn DPI

PODMÍNKY DODÁVKY A CENÍK SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY V REŽIMU DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE - plyn DPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODUKTOVÉ ŘADY plyn DPI

S ‍platností od ‍1. ‍10. ‍2023 snižuje společnost innogy ceny produktu plyn Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen tohoto produktu. Pro zákazníky, kteří nejpozději do 31. ‍12. ‍2022 včetně uzavřeli platnou smlouvu o ‍sdružených službách dodávky plynu s ‍produktem/Ceníkem plyn Standard na ‍dobu neurčitou, uvádíme navíc porovnání stávajících a ‍nových jednotkových cen se ‍zohledněním veřejného příslibu přiznání speciální slevy účinného od 1. ‍2. ‍2023, který bude od 1. ‍10. ‍2023 zrušen (poslední den jeho účinnosti bude 30. ‍9. ‍2023).
Pro zobrazení konkrétního ceníku produktu plyn Standard platného od ‍1. ‍10. ‍2023 dle místa vašeho odběru použijte vyhledávací lištu výše. 

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo ‍spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)
Aktuální situace na trhu způsobila velký zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). Z ‍tohoto důvodu omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad ‍určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky plynu
Na ‍základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍12/2022 ze ‍dne 14. ‍listopadu ‍2022 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2023 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou plynu.
Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku plynu lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a‍ ‍z ‍cenového rozhodnutí č. ‍12/2022 uveřejněného na ‍stránkách ‍ERÚ.
Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

Vysvětlení, z čeho se skládá cena plynu 

Elektřina

Veřejný příslib speciální slevy pro stávající zákazníky s produktem/ceníkem elektřina Standard/Energo Standard (kteří uzavřeli smlouvu nebo na takový ceník prolongovali do konce roku ‍2022), platný od 1. ‍3. ‍2023 do 31. ‍12. ‍2023.

S platností od ‍1. 1. ‍2023 mění společnost innogy ceny produktu elektřina ‍Standard a ‍produktů s ‍ceníkem elektřina ‍Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍jednotkových cen produktů elektřina Standard.  
S platností od ‍1. 1. ‍2023 mění společnost innogy ceny produktu elektřina Energo ‍Standard. Pro informaci uvádíme porovnání stávajících a ‍jednotkových cen produktu elektřina Energo Standard.

Pro zobrazení konkrétního ceníku dle vašeho místa odběru pro produkt elektřina Standard a ‍elektřina Energo ‍Standard platného od ‍1. 1. ‍2023 použijte vyhledávací lištu výše. 

Informace pro zákazníky – maloodběratele/podnikatele s ‍roční spotřebou nad ‍63 ‍MWh/rok (plyn) nebo ‍spotřebou 30 ‍MWh/rok (elektřina)
Aktuální situace na trhu způsobila velký zájem podnikatelů s ‍vyššími spotřebami energií o ‍produkty určené pro prodej zákazníkům domácnost/maloodběratel (podnikatel). Z ‍tohoto důvodu omezuje innogy Energie, ‍s.r.o., nabídku k ‍uzavření smlouvy/dodatku na ‍dodávku plynu nebo elektřiny přesahující výše uvedené limity roční spotřeby komodity (platí pro součet roční spotřeby všech odběrných míst zákazníka) u ‍všech produktových řad určených pro prodej kategorii zákazníků domácnost/maloodběratel (podnikatel). V ‍případě, že dojde k ‍distančnímu uzavření smlouvy, vyhrazuje si innogy Energie, ‍s.r.o., právo od ‍takové smlouvy odstoupit, o ‍čemž bude zákazník informován ve ‍lhůtě 15 ‍dnů od ‍doručení takové smlouvy. V ‍případě poptávky energií nad ‍určený limit kontaktujte innogy, rádi připravíme individuální nabídku.

Informace pro ‍zákazníky innogy se ‍smlouvou o ‍sdružených službách dodávky elektřiny
Na ‍základě cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. ‍13, ‍14/2022 ze ‍dne ‍14. ‍listopadu ‍2022 dochází s ‍účinností od ‍1. ‍ledna ‍2023 ke ‍změně regulovaných cen souvisejících s ‍dodávkou elektřiny.
Bližší informace o ‍předpokládaném dopadu do ‍celkových cen za ‍dodávku elektřiny lze získat z ‍tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a ‍z ‍cenových rozhodnutí č. ‍13/2022 a č. ‍14/2022 uveřejněných na ‍stránkách ‍ERÚ.
Změny regulovaných složek ceny nejsou v ‍dispozici obchodníků s ‍energiemi, a ‍tudíž samy o ‍sobě nezakládají právo zákazníků na ‍odstoupení od ‍smluv podle energetického zákona.

Vysvětlení, z čeho se skládá cena elektřiny

Ostatní

Spočítejte si cenu 
plynu nebo elektřiny
v ‍naší kalkulačce

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.