Zastropování cen energií


Vláda ‍ČR dne ‍5. ‍10. ‍2022 schválila nařízení pro ‍zastropování cen plynu a ‍elektřiny. Jedná se o ‍další balíček opatření, který výrazně pomůže v ‍boji proti zvyšujícím se ‍cenám energií. Cenový strop platí pro ‍dodávky plynu a ‍elektřiny, uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍prosince ‍2023.

Výše zastropovaných cen do ‍31. ‍12. ‍2023

Zastropování se vztahuje na ‍obchodní část ceny, tj. na ‍cenu za ‍komoditu (plyn, elektřinu) a ‍stálý měsíční plat.
Celková cena se skládá z ‍více složek (státem stanovená cena za ‍distribuci a ‍další poplatky), které je ‍třeba přičíst, a ‍kterých se ‍zastropování netýká.


Zemní plyn

 • Zastropovaná cena za ‍odebraný plyn
  (bez ‍distribuce a ‍dalších složek ceny)
  3 ‍025 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH
  (2 ‍500 ‍Kč/MWh bez ‍DPH)
 • Zároveň platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 157 ‍Kč/měsíc včetně ‍DPH (130 ‍Kč bez ‍DPH).

Elektřina

 • Zastropovaná cena za ‍dodávku silové elektřiny (bez ‍distribuce a ‍dalších složek ceny)
  6 ‍050 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH
  (5 ‍000 ‍Kč/MWh bez ‍DPH)
  Cenový strop se ‍vztahuje na ‍vysoký i ‍nízký tarif.
 • Zároveň platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 157 ‍Kč/měsíc včetně ‍DPH (130 ‍Kč bez ‍DPH).

Zastropování cen představuje pro ‍zákazníky významnou pomoc. Ceny plynu i ‍elektřiny pro ‍rok ‍2023 se mohou pohybovat výrazně nad ‍cenovým stropem.

Většina našich zákazníků má však své ceny plynu i ‍elektřiny ještě z ‍dřívějška fixované na ‍nižší hladině, než je ‍stanovený strop. Patříte-li mezi ně, budete hradit sjednanou cenu podle smlouvy. 

Snížení cen na ‍vládou stanovený strop jsme provedli automaticky a ‍promítli ho do ‍zálohových plateb i vyúčtování.

 • Je vaše současná cena vyšší, než zastropovaná?
  Do ‍31. ‍12. ‍2023 vám budeme automaticky účtovat zastropovanou cenu.
 • Máte aktuálně nižší cenu, než je ‍zastropovaná? Pak se pro ‍vás nic nemění, u ‍smluv s ‍fixací na ‍dobu určitou vám nízká cena platí po ‍celou dobu fixace, u ‍smluv na ‍dobu neurčitou po ‍dobu platnosti aktuálního ceníku.

 

Otázky a odpovědi

 • Jak zjistím, zda se mě zastropování týká?

  Konkrétní informace, týkající se ‍vašeho odběrného místa, máte k ‍dispozici v ‍innosvětě, přímo na ‍Detailu smlouvy.

  Nebo si ‍můžete porovnat svou aktuální cenu s ‍cenou zastropovanou. Jak na to?

  Plyn

  Aktuální výši ceny si snadno dohledáte. Přihlaste se do ‍innosvěta, otevřete své poslední vyúčtování za ‍plyn. Nebo si ‍vyúčtování v ‍papírové podobě připravte k ‍ruce.

  Podívejte se, zda je cena na ‍vyúčtování stále ještě platná. V ‍případě fixované ceny tuto informaci najdete v ‍části ‍C, v ‍tabulce „Informace ke ‍smluvnímu vztahu“. Tam je uveden „datum změny ceny“. Až do ‍tohoto data zůstává vaše cena beze změny.


  Pokud je vaše cena stále platná, na ‍straně ‍3 nebo ‍4 v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování, hledejte:

  • „platba za ‍ostatní služby dodávky“ řádek „odebraný zemní plyn“ / "jednotková sazba bez ‍DPH" (cena za ‍plyn)
  • "kapacitní složka ceny" / "jednotková sazba bez ‍DPH" (stálý měsíční plat)

  Cenový strop pro ‍plyn je ‍stanoven na ‍2,50 ‍Kč/kWh (bez ‍DPH), pro ‍stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH). Porovnáním s ‍cenou z ‍faktury zjistíte, zda je vaše cena pod ‍nebo nad ‍úrovní cenového stropu.

  Elektřina

  Aktuální výši ceny si snadno dohledáte. Přihlaste se do ‍innosvěta, otevřete své poslední vyúčtování za ‍elektřinu. Nebo si vyúčtování v ‍papírové podobě připravte k ‍ruce.

  Podívejte se, zda je ‍cena na ‍vyúčtování stále ještě platná. V ‍případě fixované ceny tuto informaci najdete v ‍části ‍C, v ‍tabulce „Informace ke ‍smluvnímu vztahu“. Tam je ‍uveden „datum změny ceny“. Až do ‍tohoto data zůstává vaše cena beze změny.


  Pokud je ‍vaše cena stále platná, na ‍straně ‍3 nebo ‍4 v ‍tabulce Detailní struktura vyúčtování, hledejte:

  • „platba za ‍dodávku“ / "jednotková sazba bez ‍DPH“ (cena elektřiny)
  • "stálý měsíční plat" / "jednotková sazba bez ‍DPH" 

  Cenový strop pro ‍elektřinu je ‍stanoven na ‍5 ‍000 ‍Kč/MWh (bez ‍DPH), pro ‍stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH). Porovnáním s ‍cenou z ‍faktury zjistíte, zda je ‍vaše cena pod ‍nebo nad ‍úrovní cenového stropu.

   

 • Bude cenový strop uplatněn na celou výši spotřeby?

  Pro ‍všechny domácnosti a ‍další subjekty, připojené na ‍hladině nízkého napětí (distribuční sazby ‍D a ‍C), platí cenový strop pro ‍veškerou spotřebovanou elektřinu bez ‍jakýchkoliv omezení.

  Rovněž u ‍plynu platí cenový strop pro ‍celou výši spotřeby pro ‍všechny domácnosti a ‍maloodběratele s ‍ročním odběrem do ‍630 ‍MWh.
   

 • Jak se cenový strop promítne do záloh?

  Snížení cen na vládou stanovený strop provedeme automaticky. Při ‍výpočtu zálohových plateb budeme tuto cenu zohledňovat po ‍celou dobu platnosti vládního nařízení. V ‍případě, že ‍dojde ke ‍změně výše vašich záloh, budeme vás současně informovat.

  Aktuální plán záloh vždy najdete také v ‍innosvětě v ‍sekci Platby – Zálohy.
   
 • Jak uvidím zastropování cen v innosvětě?

  Zda se zastropování cen plynu či ‍elektřiny týká i ‍vás, si v ‍innosvětě snadno ověříte na ‍Detailu smlouvy.

  Podívejte se na ‍modelový příklad.

  ukázka zobrazení v innosvětě

   

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.