Přejít na elektřinu k innogy

Přejít k innogy a získat stabilní dodávky elektřiny je snadné. Rádi vám pomůžeme a zdarma zařídíme vše potřebné.

Vyberte si z nabídky elektřiny od innogy.

Smlouvu můžete uzavřít způsobem, který vám nejvíc vyhovuje

 • přes online chat nebo vyplňte vaše telefonní číslo a my vám zavoláme zpět
 • osobně na některém z našich zákaznických center
 • telefonicky na NONSTOP zákaznické lince innogy zdarma 800 11 33 55

K uzavření smlouvy potřebujete doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), nájemní smlouvu (nebo také kupní smlouvu, darovací smlouvu, doklad o dědictví nebo čestné prohlášení s podpisem majitele nemovitosti) nebo výpis z katastru nemovitostí. Dále si připravte číslo účtu pro případ bezhotovostní úhrady a v případě platby přes SIPO spojovací číslo.

Chcete změnit dodavatele a přejít se svým odběrným místem k innogy?

Vyberte si z nabídky elektřiny od innogy.

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
  Díky této smlouvě získáte elektřinu od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (elektroměru).
 • Plnou moc
  Tou zplnomocníte innogy k provedení nezbytných právních úkonů souvisejících se změnou .

Chcete na sebe přepsat smlouvu při stěhování či pronájmu?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
  Díky této smlouvě získáte elektřinu od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (elektroměru).
 • Plnou moc
  Tou zplnomocníte innogy k provedení nezbytných právních úkonů.
 • Žádost o připojení k distribuční soustavě
  Díky této žádosti získáte připojení k distribuční soustavě elektřiny. Formuláře naleznete na webových stránkách příslušného Provozovatele distribuční soustavy.

Chcete připojit zcela nové odběrné místo např. novostavbu?

Vyplňte a zašlete tyto formuláře

 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
  Díky této smlouvě získáte elektřinu od innogy. Podepsaná smlouva je rovněž nezbytnou podmínkou pro osazení měřidla (elektroměru).
 • Žádost o připojení k distribuční soustavě
  Díky této žádosti získáte připojení k distribuční soustavě elektřiny. Formuláře naleznete na webových stránkách příslušného Provozovatele distribuční soustavy.

Po uzavření smlouvy a úspěšné změně dodavatele vám písemně zašleme:

 • uvítací dopis
 • rozpis záloh s předepsanou částkou, periodicitou a bankovním spojením

K datu výpovědi zaniká vaše stávající smlouva s dosavadním dodavatelem a je zahájena dodávka elektřiny od innogy.

 • provozovatel distribuční soustavy provede k termínu změny dodavatele odečet vašeho elektroměru
 • váš stávající dodavatel elektřiny vám vystaví a zašle ukončovací fakturu

Vyberte si z nabídky elektřiny od innogy.

Jak rychle dojde ke změně dodavatele elektřiny?

Maximálně urychlujeme celý postup. Termín začátku odběru elektřiny od innogy ale závisí také na délce výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele, která je většinou 3 měsíce.

Příklad:

Pokud zašlete dokumenty do innogy do 19. 5., pak poslední den účinnosti smlouvy s vaším stávajícím dodavatelem, tzn. datum výpovědi, je 31. 8. Zahájení dodávky elektřiny proběhne tedy k 1. 9.

Co zůstává stejné po přechodu k innogy?

 • obdržíte jednu fakturu za odběr elektrické energie (nově však od innogy)
 • nemění se termín odečtu elektroměru
 • nedojde k žádným technickým zásahům, ani např. k výměně elektroměru
 • stejné jsou kontakty na poruchovou linku v případě problémů s dodávkou elektřiny

Co navíc získáte s innogy?

 • možnost správy účtu přes internet prostřednictvím aplikace innogy24
 • výhodnější cenu elektrické energie od silného a spolehlivého dodavatele
 • slevy na spotřební zboží a služby díky věrnostnímu programu innogy Premium
 • slevy na stavební materiály, plynové kotle, průkaz energetické náročnosti, pasportizaci nemovitostí, projekt rodinného domu či na značkovou stínicí techniku
 • slevy na vstupenky do kin a na skipasy díky innogy Kartě
 • širokou síť zákaznických center a NONSTOP zákaznickou linku innogy zdarma 800 11 33 55

Časy spínání HDO

Časy spínání HDO (hromadné dálkové ovládání, díky kterému váš bojler, přímotop, akumulační kamna nebo i tepelné čerpadlo využívá elektřinu v nízkém tarifu), naleznete na webu vašeho distributora:
ČEZ Distribuce
PREdistribuce
E.ON Distribuce