Změna distribuční sazby a hlavního jističe

Distribuční sazba je tarif, který stanovuje ceny a ‍podmínky pro ‍dodávky elektřiny. Ovlivňuje ji druh a ‍počet používaných elektrospotřebičů a ‍jejich podíl na ‍celkovém příkonu domácnosti. 

Hlavní jistič omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Čím vyšší je jeho hodnota, tím více elektrospotřebičů můžete využívat ve stejný okamžik. Při ‍překročení nastavené hodnoty odběru přeruší dodávku elektřiny a ‍zabrání přetížení vodičů nebo zkratu.

Změna sazby/hlavního jističe je plně v kompetenci distributora dle ‍podmínek pro ‍připojení k ‍distribuční soustavě. Je potřeba splnit veškeré náležitosti a ‍požadavky na ‍technické podmínky odběrného místa. 

Nejčastější ‍situace ‍spojené se ‍změnou ‍sazby/hlavního jističe:Pokud se vás tyto změny týkají, níže naleznete návod, jak v ‍dané situaci postupovat.

Na území ‍ČR máme 3 hlavní distributory elektřiny

 

 • ČEZ Distribuce, a.s. působí ve ‍středních, západních, severních a ‍východních Čechách a ‍na ‍severní Moravě

 • EG.D, a.s. působí v ‍jižních Čechách a na ‍jižní Moravě

 • PREdistribuce, a.s. zajišťuje distribuci v ‍Praze

Přechod na tepelné čerpadlo, elektrický kotel či přímotop

 • Distribuční zóna ČEZ Distribuce

  Pokud přecházíte na ‍elektrické vytápění a ‍chcete změnit svou stávající distribuční sazbu na ‍výhodnější sazbu ‍D57d a ‍zároveň upravit hodnotu hlavního jističe, postup pro ‍změnu je ‍následující: 

  1. Vyplňte formulář distributora Žádost o ‍připojení k ‍distribuční soustavě. Důležité je zejména uvést hodnotu hlavního jističe, ač se ‍nemění, a vyplnit část Připojované elektrické spotřebiče. Distributor vám na ‍základě této žádosti zašle do ‍30 ‍dnů stanovisko o ‍připojení k ‍distribuční soustavě s ‍návrhem Smlouvy o ‍připojení. Ten zkontrolujte, a ‍pokud vše souhlasí, podepište.

  2. Následně s ‍vyjádřením distributora oslovte elektroinstalační firmu nebo technika, který vám provede změny na ‍základě připojovacích podmínek. Vystaví vám revizní zprávu nebo potvrzení elektromontéra, kde bude mimo jiné potvrzen příkon instalovaného zařízení a nová hodnota hlavního jističe. Pro tepelné čerpadlo také ‍protokol o ‍instalaci a výpočet tepelných ztrát.

  3. Jestliže máte vše připraveno, napište e-mail na info@innogy.cz, do ‍předmětu uveďte své zákaznické číslo a ‍přiložte následující dokumenty (nebo je ‍přineste osobně do ‍kterékoliv z ‍našich poboček): 

  • Záznam o ‍podání požadavku - formulář innogy, který si stáhnete na webu innogy. Při jeho vyplňování nezapomeňte na ‍zákaznické číslo, o ‍jakou změnu žádáte a ‍podpis.
  • Kopii revizní zprávy nebo potvrzení elektromontéra a (v ‍případě potřeby) ‍protokol o ‍instalaci tepelného čerpadla (dle bodu 2 výše).
  • Výpočet tepelných ztrát (v ‍případě tepelného čerpadla). Není potřeba, pokud blokovaný příkon jističe (např. ‍3×25A) bude nad ‍6,6 ‍kW – započítává se ‍elektrické vytápění a ‍ohřev vody.

  4. Na základě těchto dokumentů předáme požadavek distributorovi k ‍posouzení. Distributor posoudí dokumenty a provede vše potřebné.

  Poté od ‍nás dostanete potvrzení o ‍provedených změnách. Vaše smlouva zůstává i ‍nadále v ‍platnosti. Mění se ‍však obchodní cena dle vašeho aktuálního ceníku a ‍také cena za ‍distribuční poplatek dle ‍hodnoty fáze a ‍jističe. Ve ‍stávajícím ceníku je ‍uvedena ve ‍sloupci ‍D57d. 
   

 • Distribuční zóna EG.D

  Chcete změnit svou stávající distribuční sazbu na ‍výhodnější sazbu ‍D57d a ‍zároveň upravit hodnotu hlavního jističe? 
  Předpokladem je, že máte nainstalované elektrické vytápění a upravený rozvaděč pro osazení HDO (hromadné dálkové ovládání, tzv. „noční proud“). Postup pro ‍změnu je ‍následující:  

  1. Oslovte elektroinstalační firmu nebo technika, který vám provede změny na základě připojovacích podmínek. Vystaví vám revizní zprávu nebo potvrzení elektromontéra, kde bude mimo jiné potvrzen příkon instalovaného zařízení a nová hodnota hlavního jističe. Pro tepelné čerpadlo také protokol o instalaci a výpočet tepelných ztrát.

  2. Jestliže máte vše připraveno, napište e-mail na info@innogy.cz, do ‍předmětu uveďte své zákaznické číslo a ‍přiložte následující dokumenty (nebo je ‍přineste osobně do ‍kterékoliv z ‍našich poboček ): 

  • Záznam o podání požadavku - formulář innogy, který si stáhnete na webu innogy. Při vyplňování formuláře nezapomeňte na ‍zákaznické číslo, o ‍jakou změnu žádáte a ‍podpis.
  • Kopii revizní zprávy nebo potvrzení elektromontéra a v případě potřeby protokol o instalaci tepelného čerpadla (dle bodu 2 výše).
  • Výpočet tepelných ztrát (v případě tepelného čerpadla). Není potřeba, pokud blokovaný příkon jističe (např. 3×25A) bude nad 6,9 ‍kW – započítává se elektrické vytápění a ohřev vody.

  3. Na základě těchto dokumentů předáme požadavek distributorovi k ‍posouzení. Distributor posoudí dokumenty a provede vše potřebné.

  Poté od ‍nás dostanete potvrzení o ‍provedených změnách. Vaše smlouva zůstává i ‍nadále v ‍platnosti. Mění se ‍však obchodní cena dle vašeho aktuálního ceníku a také cena za ‍distribuční poplatek dle ‍hodnoty fáze a ‍jističe. Ve ‍stávajícím ceníku je ‍uvedena ve ‍sloupci ‍D57d. 
   

 • Distribuční zóna PREdistribuce

  Pokud měníte charakter spotřeby (např. způsob vytápění), potřebujete změnit svou stávající distribuční sazbu nebo hodnotu hlavního jističe a ‍vaše místo spotřeby se ‍nachází v ‍distribučním území společnosti PREdistribuce, doporučujeme vám kontaktovat přímo společnost ‍PRE

  Na ‍libovolné pobočce ‍PRE nebo na ‍zákaznické lince 800 ‍55 ‍00 ‍55 se ‍dozvíte, jak postupovat i ‍které dokumenty si ‍připravit.

  Pro jakoukoliv změnu v ‍elektroinstalaci je ‍nutné se obrátit na ‍certifikovaného partnera PREdistribuce.
   

Přechod na ‍akumulační ohřev vody elektrickým bojlerem

 • Distribuční zóna ČEZ Distribuce

  Pokud přecházíte na ‍akumulační ohřev vody elektrickým bojlerem, budete potřebovat změnit svou stávající distribuční sazbu na ‍sazbu ‍D25d. Předpokladem je, že již máte nainstalovaný bojler a upravený rozvaděč pro ‍osazení HDO (hromadné dálkové ovládání, tzv. „noční proud“). Postup pro ‍změnu je následující:

  1. Oslovte elektroinstalační firmu nebo technika, který vám provede změny na ‍základě připojovacích podmínek a ‍následně vystaví revizní zprávu, kde bude mimo jiné potvrzen příkon bojleru a ‍nová hodnota hlavního jističe.

  2. Jestliže máte vše připraveno, napište e-mail na ‍info@innogy.cz, do ‍předmětu uveďte své zákaznické číslo a ‍přiložte následující dokumenty (nebo je přineste osobně do ‍kterékoliv z ‍našich poboček):

  • Záznam o podání požadavku - formulář innogy, který stáhnete na webu innogy. Při vyplňování formuláře nezapomeňte na zákaznické číslo, o jakou změnu žádáte a váš podpis.
  • Kopii revizní zprávy nebo Potvrzení elektromontéra.

  3. Na ‍základě těchto dokumentů předáme požadavek distributorovi k ‍posouzení. Distributor posoudí dokumenty a provede vše potřebné.

  Poté od ‍nás dostanete potvrzení o ‍provedených změnách. Vaše smlouva zůstává i ‍nadále v ‍platnosti, mění se cena za ‍distribuční poplatek dle ‍hodnoty fáze a ‍jističe. Ve ‍stávajícím ceníku je ‍uvedena ve ‍sloupci D25d.
   

 • Distribuční zóna EG.D

  Pokud přecházíte na ‍akumulační ohřev vody elektrickým bojlerem, budete potřebovat změnit svou stávající distribuční sazbu na ‍sazbu ‍D25d. Předpokladem je, že již máte nainstalovaný bojler a upravený rozvaděč pro ‍osazení HDO (hromadné dálkové ovládání, tzv. „noční proud“). Postup pro ‍změnu je následující:

  1. Oslovte elektroinstalační firmu nebo technika, který vám provede změny na ‍základě připojovacích podmínek a ‍následně vystaví revizní zprávu, kde bude mimo jiné potvrzen příkon bojleru a ‍nová hodnota hlavního jističe.

  2. Jestliže máte vše připraveno, napište e-mail na ‍info@innogy.cz, do ‍předmětu uveďte své zákaznické číslo a ‍přiložte následující dokumenty (nebo je přineste osobně do ‍kterékoliv z ‍našich poboček):

  • Záznam o podání požadavku - formulář innogy, který stáhnete na webu innogy. Při vyplňování formuláře nezapomeňte na zákaznické číslo, o jakou změnu žádáte a váš podpis.
  • Kopii revizní zprávy nebo Potvrzení elektromontéra.

  3. Na ‍základě těchto dokumentů předáme požadavek distributorovi k ‍posouzení. Distributor posoudí dokumenty a provede vše potřebné.

  Poté od ‍nás dostanete potvrzení o ‍provedených změnách. Vaše smlouva zůstává i ‍nadále v ‍platnosti, mění se cena za ‍distribuční poplatek dle ‍hodnoty fáze a ‍jističe. Ve ‍stávajícím ceníku je ‍uvedena ve ‍sloupci D25d.
   

 • Distribuční zóna PREdistribuce

  Pokud měníte charakter spotřeby (např. způsob ohřevu vody), potřebujete změnit svou stávající distribuční sazbu a ‍vaše místo spotřeby se ‍nachází v ‍distribučním území společnosti PREdistribuce, doporučujeme vám kontaktovat přímo společnost ‍PRE

  Na ‍libovolné pobočce ‍PRE nebo na ‍zákaznické lince 800 ‍55 ‍00 ‍55 se ‍dozvíte, jak postupovat i ‍které dokumenty si ‍připravit.

  Pro jakoukoliv změnu v ‍elektroinstalaci je ‍nutné se obrátit na ‍certifikovaného partnera PREdistribuce.
   

Změna hodnoty hlavního jističe

 • Distribuční zóna ČEZ Distribuce

  Pokud je aktuální hodnota vašeho hlavního jističe nedostačující (např. proto, že měníte charakter spotřeby, vytápění, máte nové spotřebiče atp.), je potřeba požádat o jeho výměnu. Postup je následující:

  1. Vyplňte formulář distributora Žádost o ‍připojení k ‍distribuční soustavě a ‍vyčkejte na ‍vyjádření. Důležité je ‍zejména uvést novou hodnotu hlavního jističe a ‍vyplnit část Připojované elektrické spotřebiče.

  2. Následně s ‍vyjádřením distributora oslovte elektroinstalační firmu nebo technika, který provede potřebné úpravy v ‍elektroměrovém rozvaděči a ‍samotnou výměnu hlavního jističe dle ‍připojovacích podmínek a ‍vystaví revizní zprávu.

  3. Jestliže máte vše připraveno, napište e-mail na info@innogy.cz, do ‍předmětu uveďte své zákaznické číslo a ‍přiložte následující dokumenty (nebo je přineste osobně do ‍kterékoliv z našich poboček):

  • Záznam o podání požadavku - formulář innogy, který stáhnete na webu innogy. Při vyplňování formuláře nezapomeňte na ‍zákaznické číslo, o ‍jakou změnu žádáte a podpis.
  • Kopii revizní zprávy, kde bude uvedena hodnota nového hlavního jističe. 

  4. Na ‍základě těchto dokumentů předáme požadavek distributorovi k ‍posouzení. Distributor posoudí dokumenty a provede vše potřebné.

  Poté od ‍nás dostanete potvrzení o ‍provedených změnách. Vaše smlouva zůstává i ‍nadále v ‍platnosti.
   

 • Distribuční zóna EG.D

  Pokud je aktuální hodnota vašeho hlavního jističe nedostačující (např. proto, že měníte charakter spotřeby, vytápění, máte nové spotřebiče atp.), je potřeba požádat o jeho výměnu. Postup je následující:

  1. Vyplňte formulář distributora Žádost o ‍připojení k ‍distribuční soustavě a ‍vyčkejte na ‍vyjádření. Důležité je ‍zejména uvést novou hodnotu hlavního jističe a ‍vyplnit část Připojované elektrické spotřebiče.

  2. Následně s ‍vyjádřením distributora oslovte elektroinstalační firmu nebo technika, který provede potřebné úpravy v ‍elektroměrovém rozvaděči a ‍samotnou výměnu hlavního jističe dle ‍připojovacích podmínek a ‍vystaví revizní zprávu.

  3. Jestliže máte vše připraveno, napište e-mail na info@innogy.cz, do ‍předmětu uveďte své zákaznické číslo a ‍přiložte následující dokumenty (nebo je přineste osobně do ‍kterékoliv z našich poboček):

  • Záznam o podání požadavku - formulář innogy, který stáhnete na webu innogy. Při vyplňování formuláře nezapomeňte na ‍zákaznické číslo, o ‍jakou změnu žádáte a podpis.
  • Kopii revizní zprávy, kde bude uvedena hodnota nového hlavního jističe. 

  4. Na ‍základě těchto dokumentů předáme požadavek distributorovi k ‍posouzení. Distributor posoudí dokumenty a provede vše potřebné.

  Poté od ‍nás dostanete potvrzení o ‍provedených změnách. Vaše smlouva zůstává i ‍nadále v ‍platnosti.
   

 • Distribuční zóna PREdistribuce

  Pokud měníte charakter spotřeby (např. způsob vytápění), potřebujete změnit svou stávající distribuční sazbu nebo hodnotu hlavního jističe a ‍vaše místo spotřeby se ‍nachází v ‍distribučním území společnosti PREdistribuce, doporučujeme vám kontaktovat přímo společnost ‍PRE

  Na ‍libovolné pobočce ‍PRE nebo na ‍zákaznické lince 800 ‍55 ‍00 ‍55 se ‍dozvíte, jak postupovat i ‍které dokumenty si ‍připravit.

  Pro jakoukoliv změnu v ‍elektroinstalaci je ‍nutné se obrátit na ‍certifikovaného partnera PREdistribuce.
   

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.