Daň z elektřiny

Jedná se o ekologickou daň, která je v souladu s požadavky Evropské unie od roku 2008 součástí ceny elektřiny

Daň z elektřiny odvedeme za vás

Platbou daně se nemusíte zvlášť zabývat, protože už je v ceně služeb - podobně jako DPH.
Daň odvádějí dodavatelé elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky.

Jaká je sazba daně?

28,30 Kč/MWh (bez 21% DPH)

Jaká elektřina je osvobozena od daně?

Příklady:
  • ekologicky šetrná elektřina vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud se zde rovněž i spotřebuje, a ‍instalovaný výkon takové výrobny podle energetického zákona zároveň nepřesahuje 30 kW
  • elektřina vyrobená v dopravních prostředcích (pokud se tam spotřebuje)
  • elektřina z výrobků, které podléhají dani ze zemního plynu, dani z pevných paliv nebo spotřební dani
  • elektřina v některých energeticky náročných odvětvích (např.: elektrolytické nebo metalurgické procesy, trakční doprava, spotřeba elektřiny pro výrobu elektřiny nebo kombinovaná výroba elektřiny či kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Energetická legislativa

  1. Právní předpisy ČR - energetická legislativa
  2. Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Složení ceny elektřiny

Výslednou cenu elektřiny tvoří 3 části: regulovaná, neregulovaná a daňová

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.