Energetické aukce

Novým trendem v energetice je lákání zákazníků na výhodné ceny nabízené formou tzv. energetických aukcí. Ne vždy, když vám je nabízena nejvýhodnější cena na trhu, tomu tak musí ve výsledku být.

Zprostředkovatelé aukcí energií totiž nespadají pod regulaci ERÚ, a tím často dochází k nepřesným nebo nedostatečným cenovým nabídkám.

Současně není do poslední chvíle znám vítězný dodavatel, jeho podmínky, ani jistota poskytovaných služeb.

Je pro vás aukce energií opravdu to pravé řešení? Výhodnější cenu lze přitom získat i u svého stávajícího dodavatele bez rizik spojených s přechodem k neznámému dodavateli.

 • Rizika aukce

  Způsob přihlášení do aukce

  • Jedna návštěva prodejce u vás doma případně jeden telefonický hovor může nevědomky znamenat přihlášení se do aukce a ‍tím i nechtěnou změnu dodavatele.
  • Často nejste ani upozorněni na účel telefonátu nebo návštěvy.

  Ceny

  • Žádný ze zprostředkovatelů vám nemůže garantovat nejnižší cenu na celém trhu ČR – může pouze srovnávat nabídky z ‍veřejných ceníků a cen obchodníků, kteří se účastní aukcí.

  Sankce a poplatky

  • Od přihlášky do energetické aukce je možné zdarma odstoupit do 14 dnů od podpisu. Po vypršení této lhůty jsou zákazníkovi účtovány smluvní pokuty.
  • Nepodepíše-li účastník (zákazník) aukce smlouvu s vítězem, mohou mu hrozit finanční sankce ve výši až několika tisíců korun.
  • V obchodních podmínkách vítězných dodavatelů se často objevují zpoplatněné hovory na informační linku nebo zpoplatněná papírová korespondence s dodavatelem.
  • Vítězný dodavatel může požadovat poplatek za novou smlouvu nebo dodatek ke smlouvě.

  Negativní dopady na zákazníka

  • Smlouvu na odběr energií často podepisuje za zákazníka na základě plné moci cíleně přímo zprostředkovatel (aukční společnost), tudíž není možné např. využít výpověď ze smlouvy dle platné legislativy (v ‍případě uzavření mimo prostory obvyklé k ‍podnikání nebo distančně až ‍do ‍15 dní po zahájení dodávky, jelikož dodavatel se ‍zprostředkovatelem za ‍vás uzavřeli smlouvu ve ‍své kanceláři).
  • Přihlášky do aukcí jsou často uzavírány na ‍dobu určitou i několika let.
  • V průběhu této doby pak dochází například každý rok ke ‍změně dodavatele, kterého vybírá aukční společnost bez možnosti zásahu ze ‍strany zákazníka.

   

 • Rady, pokud o aukci uvažujete

  Neřiďte se pouze cenou. Důležité jsou také další služby, počty poboček dodavatele energií, doba řešení reklamací a stížností.

  • Zjistěte si konkrétní podmínky aukce, např. zda se soutěží jen cena silové elektřiny, nebo i ostatní poplatky (platba za jistič a jiné).
  • Ujistěte se o svých právech na odstoupení, způsobu uzavření smlouvy či možnosti výpovědi u zprostředkovatele.
  • Dávejte si pozor na skryté poplatky, individuální obchodní podmínky a případné sankce.

   

 • Odstoupení od přihlášky

  Od přihlášky do ‍energetické aukce lze zdarma odstoupit do ‍14 ‍dní od ‍data podpisu.

  Pokud je výsledná smlouva s ‍vystoutěženým dodavatelem podepsána distančně (přes telefon, poštou) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání, lze vypovědět dle ‍§11a, odst ‍3 EZ až do ‍15 dní po ‍zahájení dodávky.

  Chcete pomoci s ‍výpovědí energetické aukce? Rádi vám pomůžeme.

   

 • Zkušenosti zákazníků

  Jana K.
  „Neuvědomila jsem si, co podepisuji; tvrdili mi, že se jedná o ‍soutěž. Paní na ‍telefonu mi nedokázala poradit, jak odstoupit."

  Jitka J.
  „Podepsala jsem přihlášku do aukce, a když jsem chtěla odstoupit, musela jsem si odstoupení vyřídit sama, a platit ještě sankci.“

  Jakub D.
  „I přes řádné zaslání odstoupení od ‍aukce jsem nedostal žádný výsledek, ani vyrozumění o ‍této výpovědi.“

  Marie H.
  „I přesto, že mi odstoupení od ‍aukce u ‍dané společnosti akceptovali, jsem v ‍aukci stále zařazena a musím zahájit dodávku u ‍dodavatele, kterého nechci.“

  Natalie K.
  „Chtěla bych od aukce odstoupit, ale hrozí mi vysokou pokutou, jelikož si zprostředkovatel a ‍obchodník podepsali smlouvu v ‍prostorách obvyklých k podnikání, a já tak nemohu podat výpověď.“

 • Co je e-aukce

  • Dražba čili aukce je forma obchodování zboží nebo služeb, kde cena není předem stanovena a určí se ‍až během dražby.
  • Přihlášení do ‍aukce je možné bez nutnosti osobní účasti.
  • Obchodníci (dodavatelé elektřiny a plynu) v ‍průběhu aukce podávají své cenové nabídky (obvykle je nejdůležitější, kolik je zrovna zákazníků do ‍aukce přihlášeno).
  • Vítěz aukce - ten, kdo nabídl nejlepší cenu - získá právo a povinnost za ‍tuto cenu uzavřít na ‍předmět dražby kupní smlouvu.

   

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.