Kontrolní odečet k 31. 12. 2022

Aktuálně již není možné tyto odečty zadávat

Kontrolní odečet je samoodečet stavu plynoměru nebo elektroměru k ‍31. ‍12.

Není povinný, ale pomůže nám přesně rozložit spotřebu mezi jednotlivé roky dle ‍skutečnosti. Obzvlášť letos se ‍může velmi vyplatit. Důvody jsou zřejmé – začíná platit cenový strop pro ‍plyn i ‍elektřinu, spotřeba energií v ‍domácnostech díky trendu úspor významně klesá a ‍zároveň se od ‍Nového roku mění distribuční složka ceny. 

V ‍případě, že ‍samoodečet odešlete, bude zohledněn v ‍pravidelném vyúčtování, pokud jej provozovatel distribuční soustavy (PDS) neodmítne. Pro ‍tyto případy je ‍dobré, pokud si ‍měřidlo 31. ‍12. vyfotíte (třeba mobilem). Fotku pak můžete použít jako doklad v ‍případě pochybností. 

Není-li samoodečet nahlášen, PDS stav k ‍31. ‍12. automaticky propočte postupem dle ‍vyhlášky č. ‍349/2015 ‍Sb. pro ‍plyn, resp. vyhlášky č. ‍408/2015 ‍Sb. pro ‍elektřinu.

Kdy a jak je možné samoodečet provést?

  • 31. ‍12. ‍2022 si zapište stav měřidla (nebo si ho ‍rovnou vyfoťte mobilem)
  • samoodečet plynu potom nahlaste kdykoliv v období od 31. ‍12. ‍2022 do 13. ‍1. ‍2023
  • samoodečet elektřiny potom nahlaste kdykoliv v období od 31. ‍12. ‍2022 do 29. ‍1. ‍2023

Zadat odečet

Pokud potřebujete vystavit mimořádnou fakturu ke konci roku, jedná se o jiný případ, a to fakturační odečet. Upozorňujeme však, že zde hrozí riziko vysokého nedoplatku (který je třeba uhradit ihned). Jestliže mimořádnou fakturu ke konci roku nepotřebujete, využijte možnost nahlášení kontrolního odečtu výše.

Přesto chci zadat odečet pro mimořádné vyúčtování.


Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.