Odečet při ‍ukončení režimu DPI hlásit nemusíte. Pokud jste v ‍režimu DPI výrazně snížili spotřebu, nahlaste odečet přímo distributorovi. Doporučujeme vám provést odečet online, neboť i ‍telefony a ‍e-maily distributora jsou momentálně přetíženy a ‍hrozí delší čekací lhůty.
Ukončit režim DPI můžete s ‍innogy: získejte nabídku a ‍novou smlouvu s ‍výhodnějšími podmínkami ihned.

Kontrolní odečet k 31. 12. 2021

Kontrolní odečet, tzv. ‍samoodečet je nahlášení stavu plynoměru nebo elektroměru při ‍změně distribuční složky ceny zemního plynu či ‍elektřiny. Samoodečet není povinný. Pokud nechcete, nemusíte se ‍jím zabývat. Pokud není samoodečet nahlášen, automaticky se ‍postupuje podle vyhlášky č. ‍349/2015 ‍Sb. pro ‍plyn, resp. ‍vyhlášky č. ‍408/2015 ‍Sb. pro ‍elektřinu. 

Kdy a ‍jak je možné provést samoodečet?

  • samoodečet plynu lze provést pouze v období od ‍31. ‍12. ‍2021 do ‍13. ‍1. ‍2022
  • samoodečet elektřiny lze provést pouze v ‍období od 31. 12. 2021 do 29. 1. 2022
  • v ‍jiném období nezohlední provozovatelé distribuční soustavy nahlášené samoodečty ke ‍změně distribuční složky ceny 

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.