innogy nabízí své produkty prostřednictvím pečlivě vybrané a vyškolené sítě prodejců

 

Jak postupovat, když vás navštíví prodejce elektřiny nebo plynu?

 • Ověřte si správnost údajů na kontaktních číslech dodavatelů energií. Nezná-li operátor daného prodejce nebo nabízený produkt, jedná se nejspíš o ‍neseriózní nabídku. Prodejce má povinnost se bez vyzvání identifikovat svým jménem a jménem společnosti, za kterou vystupuje.
  Prodejce innogy se vždy identifikuje.
 • Přečtěte si velmi pozorně všechny materiály, které vám prodejce předloží. Materiály musí být srozumitelné, jasné a ‍originální.
 • Nepodepisujte žádné dokumenty pod nátlakem (např. kvůli argumentu, že budete bez dodávek energií, že váš stávající dodavatel na trhu končí nebo že v ‍obci probíhá sdružování dodávek v oblasti energetiky). Nechte si čas na prostudování smluvních dokumentů.
 • Důvěřujte, ale prověřujte. Ověřte si všechny informace prodejce na internetu nebo volejte kontaktní čísla příslušných dodavatelů energií.
 • Prodejce innogy je možné si ověřit na lince 800 ‍331 ‍331. Ověření lze provést 7 ‍dní v týdnu, 24 ‍hodin denně. Pamatujte, že innogy vám garantuje jistotu dodávek energií; v ‍případě potřeby vám rádi pomůžeme.
 • Prostudujte si našeho průvodce podomním prodejem

Certifikovaného prodejce innogy poznáte snadno - dodržuje následující pravidla:

Má profesionální přístup

 • nic nezastírá, na přímou otázku poskytuje pravdivou a srozumitelnou odpověď
 • na dotazy, na které neumí odpovědět, neodpovídá - odpověď si zajistí u odborníka innogy
 • přizpůsobí komunikaci odborné úrovni zákazníka, nepoužívá nadměrné množství odborných výrazů

Je otevřený

 • certifikovaný prodejce sděluje přesné a úplné informace o nabízených produktech innogy
 • prodejce poskytuje zákazníkovi dostatek času na prostudování smluvních dokumentů (smlouvy, ceníky, obchodní podmínky)

Je slušný

 • nenavštěvuje zákazníka vícekrát (neprojeví-li o ‍to zákazník výslovně zájem)
 • neobtěžuje zákazníka telefonáty a ‍návštěvami v ‍nočních hodinách
 • chodí slušně oblečený
 • nezakrývá účel návštěvy, nevyvíjí na ‍zákazníka nátlak a ‍nevyhrožuje mu (např. marketingový průzkum, odečet elektřiny, riziko odpojení elektřiny)
 • nezneužívá důvěřivosti, nezkušenosti nebo neznalosti zákazníka, zejména starších osob

 

Pokud vás navštíví neseriozní prodejce energií, může být pro ‍vás uzavření smlouvy nevýhodné a ‍rizikové. Bude-li při jednání s vámi porušeno byť jen jediné z ‍výše uvedených pravidel, informujte nás prosím na naší lince 800 ‍331 ‍331 a my neprodleně zajistíme nápravu.

 

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Prosíme o trpělivost. Zavoláme vám nejpozději do 3 pracovních dnů

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.