Informace pro zákazníky v režimu dodávky plynu dodavatelem poslední instance (DPI)

Rádi bychom vás ujistili, že v ‍žádném případě nedojde k ‍přerušení dodávky plynu. Jsme jedním z ‍dodavatelů poslední instance, což ‍znamená, že ‍zákazníci s ‍odběrným místem v ‍distribučním území GasNet automaticky přechází k ‍nám. Naše kapacity a ‍silné zázemí jsou zárukou toho, že ‍o ‍vás bude dobře postaráno.
Vše vyřídíme za ‍vás bez ‍nutnosti volání či ‍návštěvy pobočky. Veškeré informace budou obsaženy v ‍dopise, který od ‍nás v ‍nejbližších dnech dostanete. Nemějte žádné obavy, stačí, když vyčkáte, sami se ‍vám co ‍nejdříve ozveme.

Všichni zákazníci od ‍nás dostanou dopis, který bude obsahovat potvrzení o ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI a ‍základní informace k ‍průběhu dodávky. Dále plán záloh na ‍dalších 6 ‍měsíců a ‍platební údaje, včetně termínů splatnosti záloh, ceník plynu DPI a ‍ceník služeb. Tento dopis obsahuje důležité údaje pro ‍uzavření nové smlouvy. Pečlivě si jej uschovejte.

DPI krok za krokem

Automaticky jste byli převedeni do ‍dočasného zákonného režimu dodavatele poslední instance, jímž je innogy Energie. Tím máte jistotu, že dodávka plynu bude pokračovat.

Nevolejte,
sami se vám ozveme.
Stav plynoměru
ani jiné údaje
nám hlásit nemusíte. 
 

Obdržíte od ‍nás dopis s ‍instrukcemi o ‍DPI, cenách dodávky a ‍zálohách. Nezapomeňte si ‍hned přenastavit platby a ‍zastavit platby původnímu dodavateli.
 

Jakmile uzavřete novou smlouvu s ‍innogy*, režim DPI bude po ‍několika dnech ukončen. Novou smlouvou můžete získat nižší ceny.
Hotovo.
A ‍máte klid.
* smlouvu můžete uzavřít i ‍s ‍jiným dodavatelem, kterého si ‍vyberete, záleží na ‍vás


Odpovědi na ‍často kladené otázky:
 • Ocitl jsem se v režimu DPI

  Odebíral jsem plyn od ‍dodavatele, který oznámil ukončení své činnosti. Co ‍mám dělat?
  Vy nemusíte dělat nic, my jako dodavatel poslední instance (DPI) vám v ‍nejbližších dnech pošleme dopis, kde ‍najdete vše potřebné.
  V ‍České republice existuje pro ‍tuto situaci bezesmluvní institut, tzv. dodavatel poslední instance (DPI). Díky tomu máte jistotu, že ‍vám nebude přerušena dodávka plynu. Do ‍režimu dodávky od ‍DPI přecházíte automaticky – sami si jej zvolit nemůžete.

  Pro koho je ‍režim DPI určen?
  Režim DPI platí pro ‍všechny domácnosti a ‍dále pro ‍podnikatele s ‍odběrem do ‍630 ‍MWh/rok, jejichž původní dodavatel ztratil způsobilost jim plyn dodávat. Pro firmy s ‍vyšší spotřebou není ze ‍zákona ochrana v ‍režimu DPI a ‍je ‍nutné si ‍neprodleně vybrat nového dodavatele. Tento výběr neodkládejte.
  Jedná se o zákazníky původních dodavatelů: A-PLUS Energie obchodní, a.s.; BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.; COMFORT ENERGY s.r.o.; EAGLE ENERGY a.s.; Energie ČS, a.s.; Europe Easy Energy a.s.; Kolibřík energie, a.s.; X Energie, s.r.o.

  Dokážu zjistit, kdo je ‍mým dodavatelem poslední instance?
  Území ČR je ‍pro ‍dodávky plynu rozděleno podle distribučního území mezi innogy Energii, E.ON Energii a ‍Pražskou plynárenskou.

  Jak dlouho zůstávám v ‍režimu DPI?
  Maximální lhůta, kdy můžete být v režimu DPI, je ‍zákonem stanovena na ‍6 ‍měsíců. Do ‍té ‍doby musíte podepsat novou smlouvu v ‍režimu běžné dodávky, nikoli v ‍režimu DPI.
  Pokud tak neučiníte, půjde o ‍neoprávněný odběr plynu a ‍hrozí vám přerušení dodávky.

  Chci návrh smlouvy na plyn


  Uzavřel jsem s ‍vámi smlouvu ještě před ukončením činnosti původního dodavatele. Jaký bude postup v ‍mém případě?
  Vaše smlouva samozřejmě platí, včetně dohodnuté ceny a ‍termínu zahájení dodávky. Plyn ‍jsme pro vás již nakoupili. Žádné další kroky už ‍nemusíte podnikat.
  V mezidobí, do ‍doby účinnosti nové smlouvy, budete odebírat v ‍režimu dodávky DPI. Poté vám dodávky automaticky převedeme do ‍běžného režimu a ‍za ‍podmínek sjednané smlouvy.

  Musím někomu nahlásit stav plynoměru k ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI?
  Ne, pro ‍dodávku plynu v ‍režimu DPI to ‍není potřeba. Propočet stavu plynoměru provede distributor. Pokud si i ‍přesto přejete nahlásit stav plynoměru, využijte k ‍tomu stránky distributora, určené pro ‍samoodečet nejpozději do ‍5 ‍dnů od ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI. (To je také nejrychlejší způsob, neboť i telefony a e-maily distributora jsou momentálně přetíženy.)

  Proč se nemohu dovolat na ‍vaši zákaznickou linku?
  Omlouváme se, momentálně nás denně kontaktují desetitisíce zákazníků končících dodavatelů. Přesto, že ‍děláme, co ‍je ‍v ‍našich silách, jsou čekací doby velmi dlouhé.
  Prosíme, projděte si ‍zde uvedené odpovědi na ‍časté dotazy a ‍vyčkejte na ‍náš dopis.

  Jak proběhne vypořádání s ‍původním dodavatelem?
  Doporučujeme vám okamžitě zastavit platby záloh vůči původnímu dodavateli plynu (trvalé příkazy, svolení k ‍inkasu, SIPO).
  Původní dodavatel má povinnost vám poslat konečné vyúčtování.
  V ‍případě reklamace vyúčtování se ‍obracejte na ‍původního dodavatele - bez ‍zbytečného odkladu.

 • Platby záloh v režimu DPI

  Jakou budu mít cenu plynu v ‍režimu dodávky DPI a ‍jak se ‍stanovuje?
  Cena dodávky vyplývá z ‍cenového rozhodnutí ERÚ a ‍je ‍regulována jako cena věcně usměrňovaná. Její součástí je ‍nákupní cena plynu, vyjmenované uznatelné náklady a ‍přiměřená marže dodavatele dle ‍cenového rozhodnutí ERÚ.
  Plyn pro ‍vás musíme nakoupit za ‍aktuální tržní ceny na ‍velkoobchodních trzích, které jsou v ‍současnosti extrémně vysoké, a ‍jejichž výši nemůžeme ovlivnit.
  Situace na ‍trhu je ‍turbulentní, proto se ‍ceny v ‍režimu dodávky DPI mohou v ‍čase měnit. Aktuální ceník DPI naleznete vždy zde.
  Tímto způsobem vám bude vždy oznámena platná cena.

  Jak to ‍bude se ‍zálohami?
  Součástí dopisu s ‍potvrzením o ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI u ‍innogy je ‍plán záloh.
  Na základě jednání ERÚ, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Dodavatelů poslední instance došlo 3. ‍11. ‍2021 k ‍dohodě o ‍„zastropování“ výše záloh v režimu DPI na ‍listopad a ‍prosinec ‍2021 pro ‍domácnosti. Jedná se o ‍možnost snížení předepsaných záloh, a to v ‍listopadu na ‍50 ‍% výše původně vyměřené zálohy, v ‍prosinci na ‍60 ‍%.
  Snížení záloh můžete, ale nemusíte využít. Snížením záloh se vystavujete riziku nedoplatku, protože se nejedná o ‍snížení ceny za ‍odběr zemního plynu.
  Nemusíte nikam volat, ani o ‍snížení záloh žádat. Stačí zaplatit v ‍předepsaném termínu alespoň 50 ‍% předepsané zálohy za ‍listopad (resp. 60 ‍% za ‍prosinec) na ‍bankovní účet innogy s ‍původním variabilním symbolem.
  innogy nebude posílat upravené zálohové plány, ani (v ‍případě zaplacení 50/60% zálohy) rozesílat upomínky. Doporučujeme, aby všichni, kteří se ocitli v ‍režimu DPI, rychle přešli na ‍standardní produkty. V ‍tu chvíli klesnou zálohy v ‍průměru o ‍polovinu a ‍výrazně se sníží i ‍cena zemního plynu.
  Připomínáme, že je třeba okamžitě zastavit platby záloh původnímu dodavateli (trvalé příkazy, svolení k ‍inkasu, SIPO). Původní dodavatel má povinnost vám poslat konečné vyúčtování.

  Chci návrh smlouvy na plyn


  Proč jsou zálohy výrazně vyšší, než jsem doposud platil?
  Výši měsíční zálohy jsme vypočítali podle vaší historické spotřeby, kterou jsme obdrželi od ‍Operátora trhu OTE, ‍a.s.
  Cena plynu se ‍v ‍režimu DPI odvíjí od ‍aktuálních tržních cen, které jsou v ‍současnosti extrémně vysoké, a ‍jejichž výši nemůžeme ovlivnit. Navíc je ‍spotřeba v ‍zimním období výrazně vyšší, a ‍tomu odpovídá kalkulace záloh.

  Projeví se mi nějak v ‍zálohách prominutí DPH, jak se o ‍tom mluví v ‍médiích?
  Zálohový plán, který jste obdržel k ‍režimu DPI, byl vystaven před ‍vydáním Rozhodnutí ministryně financí o ‍prominutí daně z ‍přidané hodnoty při ‍dodání elektřiny nebo plynu (z ‍důvodu mimořádné události) ze ‍dne 20. ‍10. ‍2021, a ‍proto byl vypočítán s ‍ohledem na ‍povinný odvod DPH státu ze ‍strany innogy. Avizované odpuštění DPH ze ‍záloh zaplacených v ‍listopadu a ‍prosinci ‍2021 se logicky vztahuje i ‍na ‍tyto dříve předepsané zálohy. Nemusíte se o ‍nic starat ani nic hlásit. Ve ‍vyúčtování, které bude zahrnovat listopad a ‍prosinec 2021, bude výše odpuštěné DPH vyčíslena.

  Dohoda o ‍"zastropování" záloh pro ‍domácnosti v ‍sobě již zahrnuje i ‍vliv prominutí DPH.

 • Chci ukončit režim DPI

  Jak se mám rozhodnout? Mám si raději cenu zafixovat nebo čekat, zda ceny případně poklesnou?
  Nelze předvídat, jak ‍se v ‍budoucnu budou vyvíjet ceny energií.
  V ‍případě, že ‍smlouvu uzavřete rychle, získáte v ‍porovnání s ‍DPI nižší cenu i ‍měsíční zálohy a ‍jistotu, že ‍se vás případný další nárůst ceny na ‍trhu již ‍netýká. Plyn nebo elektřinu pro ‍vás nakoupíme dopředu.
  Budete-li vyčkávat na ‍případný pokles ceny, můžete vydělat, ale ‍i ‍hodně ztratit (mj. se ‍takto chovali někteří alternativní dodavatelé energií). Pokud neuzavřete do ‍6 ‍měsíců novou smlouvu, dojde k ‍neoprávněnému odběru a ‍hrozí vám přerušení dodávky.
  Pokud si chcete lepší cenu zajistit co nejdříve a rozhodli jste se pro innogy, můžete to vyřešit jednoduše hned (bez nutnosti navštívit pobočku nebo volat zákaznickou linku).

  Chci návrh smlouvy na plyn


  Jak mohu ukončit režim DPI?
  Jakmile od ‍nás obdržíte potvrzení o ‍zahájení dodávky v ‍režimu DPI, můžete ho ‍ukončit uzavřením nové smlouvy s vybraným dodavatelem. Režim DPI pak skončí po několika dnech od jejího uzavření. Pokud se ‍rozhodnete zůstat u ‍innogy, rádi vám připravíme nabídku, kde cena může být výhodnější než v režimu DPI, a to díky cenové fixaci a jinému způsobu nákupu na ‍takové typy smluv. Můžeme vám rovnou nabídnout i smlouvu ‍na ‍dodávky elektřiny.
  Připravili jsme jednoduchý formulář na ‍uzavření smlouvy online.

  Musím někomu nahlásit stav plynoměru k ‍ukončení dodávky v ‍režimu DPI?
  Nemusíte, i ‍tento odečet distributor stanoví propočtem. Pouze v ‍případě, že váš odběr v ‍režimu DPI trval delší čas a ‍vaše spotřeba byla výrazně nižší, doporučujeme nahlásit odečet distributorovi ke ‍dni zahájení dodávky v ‍běžném režimu (datum najdete v ‍nové smlouvě), nejpozději do ‍5 ‍dnů poté. Doporučujeme vám provést odečet online, neboť i ‍telefony a ‍e-maily distributora jsou momentálně přetíženy a ‍hrozí delší čekací lhůty.

  Jak mám postupovat, pokud se ‍mi ‍sám ozve jiný alternativní dodavatel?
  Buďte velmi obezřetní. Současná turbulentní doba přispívá k aktivitám nejrůznějších neseriózních subjektů. Není třeba se ‍rozhodovat pod ‍tlakem.
  Nenechte se ‍zlákat podezřele výhodnými nabídkami. Pečlivě si vše prostudujte a ‍případně se ‍o ‍vašem rozhodnutí poraďte. Sledujte informace a ‍rady odborníků publikované v ‍seriózních médiích. Jak se ‍již mnozí přesvědčili, cena by ‍neměla být jediným kritériem výběru, spolehlivé dodávky nejsou vždy samozřejmostí.Největším distributorem plynu je GasNet, s.r.o., působí téměř ve všech regionech ČR (vyjma jižních Čech a Prahy).
V jižních Čechách působí společnost EG.D, a.s.
V Praze a přilehlém okolí distribuci plynu zajišťuje Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

mapa distributorů plynu

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.