Úsporný tarif


Úsporný tarif je ‍vládní opatření, které se ‍skládá ze ‍dvou částí - státního příspěvku a ‍odpuštění poplatku na ‍podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE). Úsporný tarif pomáhá domácnostem a ‍podnikatelům zmírnit dopad vysokých cen energií. Zohledňování státní pomoci začalo v říjnu 2022.


‍Státní příspěvek automaticky získaly všechny domácnosti, které ‍využívají elektřinu. S ‍výjimkou domácností s ‍víkendovou sazbou ‍D61d a ‍se sazbou ‍D27d pro ‍elektromobilitu. Státní příspěvek neplatí pro ‍podnikatele.

Zároveň od ‍1. ‍října ‍2022 dochází k ‍dočasnému odpuštění poplatku na ‍POZE. Tato pomoc se ‍vztahuje jak na ‍domácnosti, tak na ‍podnikatele a ‍podle usnesení vlády bude toto opatření platit nejméně do ‍konce roku ‍2023. 

Kolik ušetříte s ‍úsporným tarifem?

Výše příspěvku:

 • 3 ‍500 ‍Kč státního příspěvku dostanou domácnosti s distribuční sazbou D01d, D02d a D25d
 • 2 ‍000 ‍Kč státního příspěvku dostanou domácnosti s distribuční sazbou D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d
 • Navíc 599 ‍Kč za každou spotřebovanou MWh elektřiny až do ‍konce roku ‍2023 (poplatky za ‍obnovitelné zdroje POZE)

Odpovědi na ‍nejčastější otázky

 • Komu byl úsporný tarif určen?

  Na ‍státní příspěvek dosáhne každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu s ‍dodavatelem elektřiny. Příspěvek se ‍odvíjí od ‍distribuční sazby, ve ‍které domácnost elektřinu odebírá. Příspěvek není poskytnut na ‍víkendový tarif ‍D61d ani na ‍tarif ‍D27d (elektromobilita).

  Státní příspěvek je poskytnut také těm živnostníkům, kteří mají uzavřeny klasické tarify pro ‍domácnosti, tedy takzvané „déčkové“ tarify – D01d, D02d a ‍podobně. Nerozlišuje ‍se, jestli má smlouvu s ‍dodavatelem uzavřenu živnostník nebo ne. Rozlišuje ‍se, k ‍čemu zákazník daný prostor využívá. Pokud je ‍prostor u ‍distributora veden jako provozovna (sazby typu „C“), tak se na ‍něj státní příspěvek nevztahuje, budou však odpuštěny poplatky za ‍POZE.
   

 • Kde najdu, jakou mám distribuční sazbu?

  Distribuční sazbu, kterou využíváte, najdete v ‍posledním vyúčtování za ‍elektřinu (na ‍straně ‍3 v ‍bloku nazvaném „Identifikace místa spotřeby“). Všechna svá vyúčtování najdete přehledně archivovaná v ‍portálu či ‍aplikaci innosvět.

  Mimochodem, v ‍innosvětě (v ‍detailu smlouvy) svou aktuální distribuční sazbu najdete také.

 • Jak úsporný tarif uvidím v innosvětě?

  Přesnou výši státního příspěvku uvidíte v ‍innosvětě v ‍Přehledu přijatých plateb. Zde stačí nalézt položku „Státní příspěvek“, po ‍kliknutí na ‍šipku se ‍vám zobrazí detail s ‍rozpadem státního příspěvku.
  Záloha elektřina“ znamená zohlednění státního příspěvku do ‍předepsaných záloh.
  Záloha navíc státní příspěvek“ se ‍vám zobrazí, pokud státní příspěvek pokryl veškeré vaše zálohy nebo se ‍blíží termín vašeho řádného vyúčtování, proto vám zbývající část zohledníme přímo v ‍něm.

  detail platby

  V ‍Přehledu záloh se ‍můžete detailně podívat, které zálohy vám pokryje státní příspěvek. Pokud máte více smluv, ujistěte se, že se díváte na ‍elektřinu.
  Pokud se vám zobrazí „Záloha navíc“, v ‍tom případě státní příspěvek pokryl veškeré vaše zálohy nebo se ‍blíží termín vašeho řádného vyúčtování, proto vám zbývající část zohledníme přímo v ‍něm.
  Předepsané zálohy vám také byly ponížené o ‍poplatek za ‍POZE. Budete-li chtít, můžete si v ‍innosvětě zálohy upravit.

  zalohy
   

 • Mám více odběrných míst. Jak to bude s úsporným tarifem?

  Pomoc obdrží všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s ‍dodavatelem elektřiny. Jsou-li tedy vaše odběrná místa v ‍kategorii domácnost a ‍mají-li sjednanou distribuční sazbu, pro ‍níž je ‍úsporný tarif určen, obdržíte ho vícekrát.
   
 • Mám u innogy dluh, dostanu také úsporný tarif?

  Ano, dostanete. Případné pohledávky po ‍splatnosti nemají pro ‍přiznání úsporného tarifu vliv.

  Zohlednění úsporného tarifu si ‍můžete nejlépe ověřit v ‍portále či ‍aplikaci innosvět.
   

 • Můžete mi přesunout peníze ze státního příspěvku na jinou smlouvu nebo platbu?

  Toto není možné provést.

  Vládní nařízení k ‍úspornému tarifu stanovilo přesný postup, jakým způsobem a ‍na ‍jaké platby mohl obchodník státní příspěvek použít. Je ‍třeba mít na ‍paměti, že ‍se ‍jedná o ‍finanční prostředky státu a ‍nikoliv zákazníka.
   

 • V srpnu 2022 jsem změnil dodavatele elektřiny. Kdo mi úsporný tarif vyplatí?

  Státní příspěvek vám vyplatí ten obchodník, u ‍kterého jste měl aktivní smlouvu na ‍elektřinu k tzv. ‍rozhodnému dni. Ten stanovila vláda na ‍23. ‍8. ‍2022.
  Pokud vám v ‍rozhodném dni dodával elektřinu váš původní dodavatel, budete mít státní příspěvek vyúčtován ve ‍vašem konečném vyúčtování od ‍původního dodavatele.
  Pokud jste k ‍23. ‍8. ‍2022 měl aktivní smlouvu již u ‍innnogy, zohledníme vám příspěvek my, dle pravidel popsaných na této stránce. Stejně jako odpuštění poplatků za POZE.
   
 • Jsem podnikatel, dostanu úsporný tarif?

  Úsporný tarif pro ‍podnikatele se ‍poskytuje ve ‍formě odpuštění poplatků POZE. Zohledňujeme jej automaticky v ‍každém řádném vyúčtování až do ‍konce roku ‍2023.
  Z ‍vaší strany není potřeba nic dělat, o ‍úsporný tarif v ‍žádném případě nepřijdete.
   
   

Časy spínání HDO

Časy spínání HDO (hromadné dálkové ovládání, díky němu váš bojler, přímotop, akumulační kamna nebo i tepelné čerpadlo využívá elektřinu v nízkém tarifu) naleznete na webu vašeho distributora elektřiny:

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.