Z čeho se skládá cena elektřiny

Výslednou cenu elektřiny tvoří 3 části: regulovaná, neregulovaná a daňová

Regulovaná část

  • Cena za distribuci elektřiny, která se ‍skládá z poplatku za rezervovaný příkon a z poplatku za ‍distribuci množství elektřiny.
  • Cena ostatních služeb zahrnuje poplatek za ‍systémové služby, poplatek za podporu OZE a poplatek operátorovi trhu.

Neregulovaná část

  • Cena za spotřebovanou silovou elektřinu, resp. cena za každou odebranou MWh.
  • Poplatek za ‍správu odběrného místa, který je fixní.

Daňová část

  • Daň z elektřiny, platí se za ‍každou spotřebovanou MWh.
  • Daň z přidané hodnoty (DPH), o ‍kterou se ‍navýší konečná cena elektřiny.

Cena energií podle vlastní spotřeby?
Spočítejte si cenu elektřiny nebo plynu v ‍naší kalkulačce

 

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.