30. dubna 2024

25 tisíc stromků pro náchodské lesy

  • Půlmilionový dar innogy pomůže obnovit 5 hektarů lesa

Dvě desítky zaměstnanců teplárny v Náchodě se zapojily do obnovy místních lesů a vysázely několik stovek malých stromků z celkových 25 tisíc sazenic, které innogy darovala Lesům města Náchoda na osazení pěti hektarů plochy lesních pozemků v okolí města.

Hlavními pracovními nástroji teplárníků z innogy se na jedno dopoledne stalo lesnické nářadí na zalesňování. To znamená lesnický sazák na menší sazeničky, a na větší stromky motykosekery. Do řádků vyznačených nataženým provázkem byly ještě nezbytnou výbavou dřevěné měrky na správné rozestupy mezi stromky.

Lesníci vybrali pro zaměstnance teplárny stráň s nádherným výhledem na celé město. Pod jejich odborným dohledem kolegové a kolegyně z innogy Energo a innogy Energetika Plhov – Náchod zalesňovali holinu po kůrovcové kalamitě na ploše necelého půl hektaru. V náročném terénu prudkého svahu sázeli buky, smrky a douglasky tisolisté.

„Je to severní expozice, to znamená, že se tady bude dařit i smrkům. Jinak dřevinnou skladbu přizpůsobujeme tomu současnému oteplování a novým přírodním podmínkám, které se v rámci změny klimatu projevují. Například dáváme do porostů více melioračních a zpevňujících dřevin,“  vysvětlil Luboš Veverka, jednatel městské společnosti Lesy města Náchoda.

Díky innogy mohl městský lesní podnik nakoupit přes deset tisíc sazenic smrků, téměř osm tisíc buků a 3 600 borovic. Sadbu doplňují po 1 200 kusech jedle bělokorá, dub zimní, douglaska tisolistá a pět set sazenic modřínů.

„Jako dobrý soused s městem Náchod dlouhodobě spolupracujeme v oblasti životního prostředí. V posledních letech jsme udělali spoustu práce na zlepšení kvality ovzduší ve městě a okolí, nyní pomáháme s obnovou druhově pestrého lesa. Dar ve výši půl milionu korun je příspěvkem innogy k náhradě stromů, které musí ustoupit chystanému obchvatu města a ke zmírnění dopadů kůrovcové kalamity,“  řekl jednatel innogy Energo Jiří Šimek.

„S místostarostou Milanem Vikem jsme ani na chvíli nezaváhali, přiložili ruku k dílu a pomohli vysázet společně s kolegy z náchodské teplárny několik buků. I s ohledem na to, že aktuálně probíhá kácení stromů, které musí ustoupit tolik potřebné stavbě obchvatu, to je rozhodně skvělý nápad společnosti innogy, který rozhodně dává smysl,“  uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Teplárna Náchod dodává teplo pro téměř pět tisíc domácností, většině náchodského průmyslu, školám, úřadům a zdravotnickým zařízením. Od roku 2020 zcela přešla ze spalování uhlí na zemní plyn. Ve společném podniku innogy Energetika Plhov-Náchod má innogy Energo vlastnický podíl 93 % a 7 % je ve vlastnictví města Náchod.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.