2. ledna 2019

Distribuční síť, žádost o připojení nebo vytyčení?

Hledáte více informací o distribučních sítích, způsobu podání žádosti o připojení nebo vytyčení? Potřebujete více informací z oblasti provozu a údržby plynárenských zařízení?

Vše potřebné najdete na webech společností GasNet a GasNet Služby.

GasNet

Společnost GasNet, s.r.o., je efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu. Z pohodlí domova můžete snadno komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy pomocí bezplatných aplikací Distribuce plynu online a Online servis PDS na www.gasnet.cz.

V současné době aplikace nabízejí zákazníkům následující možnosti.

Distribuce plynu online

 • Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost (MO/DOM)
 • Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie velkoodběratel a střední odběratel (VO/SO)
 • Elektronickou žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro neplynárenské stavby
 • Elektronickou žádost o prověření volné kapacity
 • Elektronickou žádost o vektorová data

Online servis PDS

 • Přístup k datům odběrných míst, pro která mají uzavřenou smlouvu o distribuci
 • Přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst
 • Zadávání samoodečtů
 • Podávání žádostí a reklamací

GridServices

Hlavním posláním společnosti GridServices, s.r.o., je zajištění efektivního provozu plynárenských sítí v innogy CZ, spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům, vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení, ochrana zdraví, osob a majetku a ochrana životního prostředí.

V souvislosti se změnou názvu společností skupiny innogy (dříve RWE) dostala nové jméno i společnost GridServices (dříve RWE Distribuční služby).

Na webu www.gasnet.cz můžete snadno

 • Požádat o vytyčení a kontrolu křížení plynárenských zařízení, které poskytuje innogy zdarma na základě zmocnění jménem provozovatele distribuční soustavy
 • Rychlé sjednat termín návštěvy pro pravidelnou údržbu a servis plynových kotlů a ohřívačů vlastním servisním týmem
 • V přehledné online aplikaci najít kontakty podle druhů činností a lokalit
 • Pomoci voláním na POHOTOVOSTNÍ LINKU 1239, která na telefonním čísle 1239 nepřetržitě 24 hodin denně přijímá hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního plynu
 • Zjistit potřebné informace o odorizačním a dávkovacím systému ODETTA

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.