10. října 2019

Efektivnější dodávky tepla v Náchodě

  • Modernizace potrubí a úprava výměníkových stanic přinesla snížení tepelných ztrát, zvýšení účinnosti a vyšší ochranu životního prostředí
  • Projekt byl spolufinancován z prostředků EU, konkrétně z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Úspory energie

Společnost innogy Energo úspěšně dokončila modernizaci sítí centrálního zásobování teplem (CZT) v Náchodě, konkrétně na tamním sídlišti Plhov. Projekt s názvem „Optimalizace soustavy CZT Náchod – oblast č. 1 – Plhov“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie. Zásadním pozitivem do budoucna se stane snížení tepelných ztrát tamních rozvodů.

„Cílem projektu byla v první řadě modernizace stávajícího parního potrubí, které bylo v této nahrazeno předizolovaným teplovodním potrubím. V rámci výměny rozvodů současně došlo i k úpravě 25 výměníkových a předávacích stanic,“ uvedl Zdeněk Slavík, jednatel společnosti innogy Energetika Plhov-Náchod.

Technickou úpravou distribuční soustavy tepla došlo ke zvýšení její účinnosti. Jedním z efektivních způsobů nárůstu účinnosti teplárenské sítě se stala změna teplonosného média z páry na teplou vodu.

Modernizace rozvodů teplovodního potrubí přinesla úsporu provozních nákladů. Navíc se výrazným způsobem snížily tepelné ztráty spojené se zastaralou soustavou zásobující náchodské sídliště Plhov teplem.

„Nahrazením parního potrubí za teplovodní došlo k vyšší úspoře primární energie, ke snížení emisí skleníkových plynů, čímž projekt přispívá k ochraně životního prostředí,“ shrnul Zdeněk Slavík s tím, že realizovaný projekt je součástí celkové modernizace náchodských teplárenských provozů.

Projekt byl spolufinancován EU

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám ihned

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám

Dobrý den, na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.