21. prosince 2021

innogy: 92 % zákazníků z režimu DPI už má nové smlouvy

  • Už jsme rozeslali 170 tisíc ukončovacích DPI faktur
  • Přeplatky vracíme do 10 dnů
  • V DPI u innogy nadále zůstává už jen 8 % zákazníků, kteří doplatili na konec nesolidních dodavatelů

innogy hlásí velký pokrok v řešení krize na energetickém trhu. Už 92 % všech zákazníků, kteří spadli do režimu dodavatele poslední instance k innogy od dodavatelů, kteří ukončili svoji činnost, už má nové řádné smlouvy na dodávky energií. Na řešení současné situace se nadále podílí více než 800 zaměstnanců innogy, kteří zajišťují dodávky v režimu DPI, vyřizují nové smlouvy nebo aktivně kontaktují zbývající zákazníky, kteří zatím zůstali v DPI. Celkově od 17. října spadlo k innogy do DPI více než 240 tisíc zákazníků.

Na plno už běží také rozesílání tzv. ukončovacích faktur, po jejichž vypořádání definitivně končí pro dodavatele i pro zákazníky režim DPI. innogy ke dnešnímu dni už rozeslala 170 tisíc ukončovacích faktur a uzavřela tak režim dodávek poslední instance pro 73 % všech zákazníků, kteří doplatili na nezodpovědnost některých dodavatelů.

Veškeré přeplatky záloh vracíme zákazníkům ve zkrácené lhůtě deseti dnů. V případě nedoplatků nadále platí standardní lhůta 20 dnů splatnosti. „Dnešní situace, kdy se nám skutečně už podařilo odvalit ten obrovský nápor a paniku na trhu po selhání některých dodavatelů, nám umožňuje vrátit se k našemu tradičnímu individuálnímu zákaznickém přístupu. Uvolnila se nám kapacita na zákaznických kancelářích a i naše callcentrum je už lépe dostupnější. Pro zákazníky, kteří se dostávají do komplikací s placením aktuálních vysokých cen energií, nabízíme po vzájemné dohodě možnost využití bezplatného splátkového kalendáře“, uvedl dnes David Konvalina, ředitel pro maloobchod a marketing.

innogy také odstartovala na celostátní úrovni spolupráci s Asociaci občanských poraden (AOP). Jasným cílem je poskytovat poradenství těm zákazníkům, kteří se ocitnou v komplikované finanční situaci. „Pokud v našich zákaznických centrech nebo po telefonu naznačí své finanční problémy, budeme je společně s AOP instruovat a budeme pro ně hledat nejlepší řešení. Experti AOP na sociální práci v poradnách jim mohou také pomoci s přípravou podkladů k získání konkrétních dávek pomoci od státu“, doplnil David Konvalina.

innogy také společně s AOP připraví manuál pro získávání mimořádných dávek pomoci, příspěvků na bydlení apod. Přípravu materiálu, který bude k dispozici na zákaznických centech innogy, na webu a v Občanských poradnách, bude innogy koordinovat s aktuálním postupem české vlády a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.