15. prosince 2021

innogy a občanské poradny pomohou ve finanční tísni

  • Pomoc je určena spoluobčanům, kteří se ocitli ve finanční tísni kvůli přechodu do DPI
  • innogy a AOP připraví manuál pro získání sociální pomoci
  • innogy doporučuje lidem co nejrychleji vystoupit z režimu DPI a uzavřít standardní smlouvu na dodávky energií

Po dvou letech pilotní spolupráce v Moravskoslezském kraji se innogy dohodla s Asociací občanských poraden (AOP) na rozšíření společného projektu na celostátní úroveň. AOP a energetická skupina chtějí pomoci lidem, kteří se přechodem do režimu dodavatele poslední instance a s ohledem na dramatický růst cen energií dostali do mnohdy neřešitelných životních situací.

Říjnové ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy a dalších menších dodavatelů způsobilo chaos a zmatek. Statisíce spotřebitelů se zcela bez vlastní viny a bez předchozího varování dostaly do značných finančních problémů. Často nyní nevědí, na koho se s žádostí o pomoc obrátit a na jakou podporu mají nárok. Právě proto jsme rozšířili naši spolupráci s Asociací občanských poraden na celostátní úroveň, aby každý mohl získat radu či návod, jak v takové situaci postupovat,“ uvedl David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Společné aktivity innogy s AOP se týkají zákazníků, kteří řeší nejen svoje závazky u innogy, ale ocitli se také v dluhové pasti. Takoví lidé se zpravidla neorientují ve vyúčtování energií, nerozumí svým pohledávkám a dlužním částkám nebo si neumějí správně nastavit priority při splácení či zajištění úpravy splátkových kalendářů. Díky innogy, AOP a ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí pro ně nově vznikne manuál, který jim dá návod, jak se v dané problematice zorientovat, a zároveň jaké aktivní kroky podniknout ke změně jejich současné situace.

Snažíme se lidi vést primárně k samostatnému jednání, ale dáváme jim také rady a návody, jak by měli postupovat. Působíme rovněž jako mediátoři při jednání s úřady práce ve výjimečných případech, kdy se společná komunikace z nějakého důvodu zkomplikuje. Zejména starší lidé se v nastalé situaci kvůli úpadku některých energetických firem špatně orientují. Trápí je nejistota, o dodavateli poslední instance slyší poprvé. Pokud nemají někoho, kdo by jim poradil, mohou přijít do naší poradny, kde jim pracovníci vysvětlí, jak mají postupovat,“ sdělil Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP.

Zákazníky, kteří v našich zákaznických centrech nebo po telefonu naznačí své finanční problémy, budeme společně s AOP instruovat, budeme pro ně hledat nejlepší řešení. Experti na sociální práci v poradnách jim mohou také pomoci s přípravou podkladů k získání konkrétních dávek pomoci od státu. V innogy budeme připraveni individuálně nastavovat pro takové zákazníky splátkové kalendáře a doporučovat konkrétní energetická úsporná řešení,“ doplnil David Konvalina.

Jen u innogy se ocitlo v režimu dodavatele poslední instance (DPI) kvůli selhání nezodpovědných společností zhruba čtvrt milionu zákazníků. innogy doporučuje co nejdříve se z DPI vyvázat. V této souvislosti nabízí prostřednictvím svého online formuláře možnost zajistit si řádnou smlouvu na plyn i elektřinu ve standardním režimu dodávky.

AOP je nezisková organizace, která působí v ČR od roku 1997. V jednotlivých krajích sdružuje celkem 34 občanských poraden a dalších 49 jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, jež bezplatně radí lidem v nepříznivých životních situacích.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.