13. září 2023

innogy a občanské poradny zintenzivňují pomoc lidem ve finanční tísni

  • Poradenství v oblasti sociálních dávek meziročně narostlo o 95 %
  • innogy nabízí individuální konzultace a také rady, jak ušetřit za energie
  • AOP klientům pomáhá vyřídit splátkové kalendáře a sociální dávky
  • Důležité je řešit problémy aktivně a předejít tak pádu do dluhové spirály

Společný projekt energetické firmy innogy a Asociace občanských poraden (AOP) pomohl v ‍rámci celé České republiky v ‍tomto roce již více než 10 tisícům klientů. Jedná se současně o ‍zákazníky dodavatelů energií napříč trhem. Zejména kvůli rostoucím cenám v ‍důsledku vysoké inflace totiž roste počet lidí, kteří nezvládají splácet své pravidelné závazky. Ze statistik AOP vyplývá, že poradenství pro získání příspěvku na bydlení či dávek okamžité pomoci narostly v ‍meziročním srovnání o ‍95 ‍%. Spolupráce innogy a AOP bude proto intenzivně pokračovat i ‍nadále, mimo jiné edukací v ‍oblasti úsporných opatření v ‍domácnosti nebo energetické či finanční gramotnosti.

„Po nepříjemných zkušenostech statisíců zákazníků v posledních dvou letech se jasně ukazuje, že je vhodné mít dodávky energií nasmlouvané od spolehlivé, renomované a finančně silné společnosti, která se dokáže o své zákazníky postarat. Zákazníkům ve finančních problémech poskytujeme individuální konzultace a jsme schopni nastavit třeba splátkové kalendáře. Když zjistíme, že jsou problémy zákazníka hlubší, doporučíme konzultace a poradenství v nejbližší občanské poradně,“ uvedl David Konvalina, ředitel pro retail a marketing innogy.

Podle AOP je v současnosti výrazným problémem nedostatečný příjem s ohledem na zdražování způsobené vysokou mírou inflace a energetickou krizí. „V našich poradnách registrujeme nárůst počtu klientů, kteří nejsou schopni hradit své závazky. Kvůli vyšším cenám potravin, zboží denní spotřeby a služeb už některým lidem prostě nezbývají peníze na pravidelné platby za bydlení či energie a podobně. Hrozí jim proto pád do dluhové spirály a následná exekuce. Velmi ohroženou skupinou obyvatel jsou zejména senioři, kteří se obecně hůře orientují ve složité situaci,“ sdělil Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP.

Společné aktivity innogy a AOP fungují na celostátní úrovni již dva roky a za tuto dobu se ukázalo, že to byl rozhodně krok správným směrem. „I ‍když v innogy neregistrujeme dramatický nárůst pohledávek, tak například nezaplacené zálohy za energie mohou být často jedním z ‍prvních signálů, že má zákazník nějaké finanční starosti. V takových případech se vždy snažíme se zákazníkem hledat řešení a spolupráce s AOP je velkým přínosem. Tito lidé totiž často ani netuší, že mají nárok na pomoc od státu nebo si ji sami nedokáží vyřídit. Tato efektivní a koordinovaná pomoc může zákazníky zachránit před pádem do dluhové pasti,“ doplnil David Konvalina.

Právě poradenství v oblasti možné pomoci od státu v poradnách AOP meziročně narostlo o ‍95 ‍%. „S klienty v prvé řadě hledáme možnosti, jak upravit rodinný rozpočet nebo snížit splátky jejich závazků. Nejčastěji jim pomáháme s vyplněním žádostí o příspěvek na bydlení nebo o ‍jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. V ‍závažnějších případech pomáháme s formulováním insolvenčních návrhů a snažíme se informovat také o ‍jiných možnostech řešení jejich dluhů, například formou splátkových kalendářů nebo zastavením či pozastavením exekuce. Bohužel u některých klientů je situace natolik neúnosná, že jim bylo doporučeno podat návrh na povolení oddlužení,“ zdůraznil Hynek Kalvoda.

Lidé s finančními problémy se často neorientují ve vyúčtování energií, nerozumí svým pohledávkám a dlužním částkám nebo si neumějí správně nastavit priority při splácení. Pokud naznačí své finanční problémy v ‍zákaznických centrech nebo po telefonu, innogy je bude společně s AOP instruovat a hledat pro ně vhodné řešení. Experti v ‍poradnách jim mohou také pomoci s ‍přípravou podkladů k ‍získání konkrétních dávek pomoci od státu.

AOP je nezisková organizace, která působí v ČR od roku 1997. V ‍jednotlivých krajích sdružuje celkem 33 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, jež bezplatně pomáhají lidem v nepříznivých životních situacích.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.