7. ledna 2021

innogy chce přispět ke zvyšování energetické účinnosti českého hospodářství

  • innogy a MPO uzavřely dobrovolnou dohodu v oblasti energetické efektivity
  • Podniky v současnosti nejčastěji investují do modernizace osvětlení, vzduchotechniky, kotelen a kompresoroven

Energetická skupina innogy uzavřela se státem dobrovolnou dohodu v oblasti energetické efektivity a zavádění energeticky úsporných opatření. Dohoda uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a společností innogy Česká republika počítá se zvyšováním energetické účinnosti u konečného spotřebitele napříč sektory. A to díky aktivitám, ke kterým se ve smluvním dokumentu zavázaly obě strany. ČR uzavíráním dobrovolných dohod k energetické účinnosti mimo jiné reaguje na povinnost uloženou evropskou směrnicí Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti, která říká, že se v letech 2021 až 2030 musí každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie.

„Jsem velmi rád, že dobrovolnou dohodu k energetické efektivitě uzavírá další společnost,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Jdeme správným směrem. Zapojení dalších firem má vést ke snížení konečné spotřeby energie a souvisejících nákladů. Dohodu lze uzavřít snadno a rychle. Vzor je k dispozici na www.mpo.cz, stačí přitom, aby se zájemce obrátil na MPO s představou, jak by se chtěl podílet na snižování energetické náročnosti. Po shodě může být dohoda uzavřena takřka okamžitě.“

„Jako klíčová věc pro dosahování úspor energie se ukazuje spolupráce státu s dalšími subjekty, a to nejen z oblasti energetiky, ale i z průmyslu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Veškeré informace k dohodám a naplňování včetně už uzavřených smluvních vztahů jsou transparentně zveřejněny na webu MPO.“

„K plnění konceptu energetické efektivity jsme se přihlásili už v roce 2007 jako vůbec první dodavatel energií na tuzemském trhu. S projektem Šetřím energii jsme pomohli v ČR nastartovat společenskou debatu o úsporách energií v českých domácnostech a od té doby se úsporám energií systematicky věnujeme. Naše dobrovolná dohoda se státem nyní posouvá naše aktivity ještě dál. Společně chceme zamezit zbytečnému plýtvání energií v podnicích a firmách, pomoci jim s přechodem na úspornější technologie a celkově přispět ke snižování emisí a ochraně klimatu,“ uvedl Tomáš Varcop, předseda představenstva innogy Česká republika.

Poradenství v oblasti energetických úspor a služby energetického managementu od innogy nabízí firmám širokou paletu možností, kde se dá snížit spotřeba energií. Projekty innogy pro zákazníky realizuje na klíč nebo formou EPC, kdy je projekt splácen z garantovaných úspor. „V současné době patří mezi nejžádanější energeticky úsporné projekty obměna průmyslového osvětlení, obměna trafostanic, rekonstrukce kotelen, modernizace vzduchotechniky a obměna starých kompresoroven,“ říká Jindřich Švec, ředitel innogy pro segment B2B.

Zájem roste také o instalace velkých fotovoltaických elektráren na střechách výrobních hal podniků. Elektrárnu o výkonu 350 kWp postavila innogy v Bruntále pro společnost Karla, která zabývá prodejem ocelových plechů, výrobou hydraulických válců a výkupem a zpracováním kovového odpadu.

Elektrárna ročně vyrobí 357 MWh elektrické energie, což pro společnost Karla znamená při současných cenách elektřiny roční úsporu více než 600 tisíc korun. FVE firmě výrazně sníží také uhlíkovou stopu – výroba zelené elektřiny ze slunce uspoří 418 tun CO2 za rok. Celkem se očekává, že elektrárna za svůj životní cyklus vyrobí 10,7 GWh elektřiny a uspoří 12 531 tun CO2.

 

Kontakty:

Martin Chalupský
tiskový mluvčí innogy v ČR
T 267 974 464
martin.chalupsky@innogy.cz

Štěpánka Filipová
tisková mluvčí MPO ČR
M +420 724 302 802
filipovas@mpo.cz

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.