25. února 2020

innogy odhaluje praktiky energetických šmejdů

  • Výsledky tříměsíční analýzy hovorů na zákaznickou linku innogy
  • Rady jak se zachovat při setkání s podvodníky
  • innogy je připravena pomáhat

S cílem zjistit více o chování tzv. energetických šmejdů, kteří opakovaně útočí na zákazníky innogy a poškozují na trhu její dobré jméno, energetická skupina zpracovala analýzu přijatých hovorů na svou zákaznickou linku za poslední tři měsíce. Z výsledků vyplývá, že nepoctiví podomní prodejci cílí hlavně na seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Nejčastěji argumentují zavádějícím tvrzením, že innogy končí a pofidérními úsporami z aukcí dodávek energií. Takových telefonátů registruje call centrum innogy více než 200 měsíčně.

„Ze všech telefonátů, které přijali operátoři naší zákaznické linky v období od listopadu loňského roku do konce letošního ledna, se nám podařilo vyfiltrovat několik set relevantních hovorů. Z nich vyplývá, že kromě lží používají nepoctiví prodejci při svém jednání také hrubý nátlak, vydírání a vyhrožování. Jejich cílem je donutit zákazníky innogy k rychlému uzavření nové smlouvy často s anonymním dodavatelem energie,“ řekl Lumír Nováček, CEO innogy Zákaznické služby.

Značná část našich zákazníků, jež volá po návštěvě podomního prodejce do innogy, se snaží ověřit si svoje skutečné smluvní závazky. Vede je k tomu obava, že po kontaktování prodejcem mají něco nově podepsaného či zrušeného. Případně takto volají i za své rodiče, kteří možná něco podepsali, ale nevědí co, a komu. Stejně tak volají zákazníci s obecnými dotazy k podomnímu prodeji anebo se špatnými zkušenostmi se změnou dodavatele. 

Registrujeme i dotazy zákazníků, kteří už tuší, že je zřejmě někdo podvedl, něco uzavřeli, ale nevědí s kým a jsou na pochybách, jak dále postupovat.

Každý desátý volající si na zákaznické lince ověřoval totožnost podomního prodejce a jeho oprávnění nabízet produkty od innogy.

Zaznamenali jsme také pár případů, kdy zákazníci narazili na nekalé praktiky prodejců, kteří tvrdili, že od nich potřebují „jen“ podepsat například dodatek pro levnější elektřinu či zemní plyn. Až po podpisu zákazníci zjistili, že ve skutečnosti šlo o novou smlouvu na dodávky energií od jiného dodavatele.

S agresivními a podvodnými obchodními praktikami takzvaných energošmejdů se innogy ve zvýšené míře potýká od té doby, co byla před dvěma lety oznámena transakce mezi firmami RWE a E.ON. V posledních měsících se aktivita podvodníků stupňovala. Po posledních nájezdech nepoctivých prodejců v Přerově a Krnově innogy podala trestní oznámení na neznámého pachatele. 

„Chceme se jasně od nekalých praktik distancovat. innogy je odpovědná firma a proto od počátku roku sama organizuje osvětovou kampaň, přihlásila se k Deklaraci 2.0, která je namířena právě proti podvodnému jednání a spouští pilotní projekt s Asociací občanských poraden. Snažíme se našim zákazníkům vždy pomáhat a nenechat je na pospas podvodnému jednání. Ne ve všech případech je to však možné“, doplnil L. Nováček.

Na základě výsledků hlasové analýzy innogy připravila tři modelové příklady založené na telefonátech reálných zákazníků, na kterých ukazuje, jak správně postupovat.

Příklad 1.

Sedmdesátileté ženě volal prodejce s tím, že dostal žádost přechodu k jinému dodavateli elektřiny. Žena ale byla spokojená u svého současného dodavatele a v žádném případě nežádala o změnu. Na zákaznické lince si proto chtěla ověřit, zda její smlouva stále platí.

Rada innogy: Pečlivě zvažujte, s čím vyjadřujete prostřednictvím telefonu souhlas. Pokud vás prodejce bude přesvědčovat, že má vaši žádost k přechodu a vy jste si vědomi toho, že jste takovou změnu neiniciovali, okamžitě zavěste. Jde jednoznačně o neseriózního prodejce. Zavolejte na naši bezplatnou zákaznickou linku 800 331 331 a ověřte si stav své smlouvy.

Pokud jde o přechod k innogy, smlouva uzavřená prostřednictvím externího zprostředkovatele podléhá telefonnímu ověření průběhu obchodního kontaktu a informovanosti zákazníka o všech náležitostech smlouvy a předpokládaném harmonogramu změny dodavatele komodity.

Příklad 2.

Na zákaznickou linku volal rozhořčený muž, který požadoval kontakt na externího prodejce. Ten hrubým nátlakem donutil jeho matku podepsat smlouvu, a proto na něj chtěl muž podat trestní oznámení. Znal však pouze příjmení, které prodejce uvedl na kopii smlouvy.

Rada innogy: Každý prodejce innogy má přidělen svůj jedinečný kód prodejce, který má celkem 10 znaků. Ten je povinen uvést do k tomu určeného pole v záhlaví smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny/plynu (pokud ji se zákazníkem sjedná), přičemž propsaná kopie smlouvy zůstává zákazníkovi. Pokud se dostanete do situace jako podvedená seniorka, pošlete na e-mailovou adresu info@innogy.cz identifikační kód prodejce s žádostí o jeho kontaktní informace a popisem nekalého obchodního jednání, jehož se dopustil.

Obecně doporučujeme nepouštět podomní prodejce k sobě domů a v případě, že je ve vaší obci zakázán podomní prodej, neprodleně informovat městskou policii nebo městský úřad. Externí prodejci innogy jsou povinni se před vstupem do obce seznámit s případnou regulací prodeje a přizpůsobit tomu i formu svého jednání. Všichni jsou rovněž vybaveni identifikačním průkazem, který musí automaticky předložit zákazníkovi. Na něm je uvedeno logo innogy, jméno a příjmení externího prodejce, datum platnosti a telefonní číslo na zákaznickou linku innogy (800 331 331). Na této lince je možno kdykoli bezplatně ověřit totožnost prodejce a jeho oprávnění nabízet produkty innogy.

Příklad 3.

Seniorce se do bytu vloudil podomní prodejce pod záminkou kontroly posledního dvojčíslí na SIPO. Při té příležitosti ji přesvědčil k podpisu nové smlouvy, aniž by ji chtěla. Spotřebitelka si vše po jeho odchodu rozmyslela, novou smlouvu chtěla zrušit, aby mohla zůstat u svého dosavadního dodavatele.

Rada innogy: Výpověď podepsané smlouvy je nutné podat písemně ve lhůtě 14 dnů od podpisu nové smlouvy. Můžete také zavolat na zákaznickou linku svého dosavadního dodavatele (zákaznická linka innogy 800 331 331) s požadavkem, že u něj chcete zůstat, a nově podepsanou smlouvu zrušit. Váš dodavatel vše vyřeší za vás a pošle výpověď novému dodavateli.

Dávejte si pozor, komu ukazujete doklady o vašich současných dodavatelích, vyúčtování energií či SIPO, a nenechte prodejce fotit ani elektroměr, ani plynoměr. Řádný prodejce údaje ani z plynoměru, ani z elektroměru pro uzavření smlouvy nepotřebuje. Energetičtí šmejdi se také často vydávají za zástupce úřadů, zaměstnance pošty nebo distribučních společností. Ti ale tímto způsobem nikdy nekontrolují faktury a neprodávají energie.

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.