15. června 2020

innogy varuje: šmejdské praktiky se rozšiřují i na online srovnávačích

  • Online kalkulačkám a srovnávačům nelze stoprocentně důvěřovat
  • Často vytvářejí kritéria, která splňují jen předem vybraní dodavatelé
  • Cílem je zisk provize, nikoli pomoc při hledání nejvýhodnější nabídky
  • Podvodnému jednání má učinit přítrž chystaná novela energetického zákona

innogy varuje své zákazníky i veřejnost, aby velmi zvážili užití a především výsledky, které jim nabízí řada online srovnávačů při výběru dodavatelů energie. Energetická skupina dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje jejich činnost, a stále více zjišťuje, že se uchylují ke skrytému nekalému obchodnímu jednání. Pokud nedojde k nápravě, je innogy připravena postupovat právní cestou. Takové „šmejdské“ jednání může některým dodavatelům přivodit újmu v hospodářské soutěži a mnoho zákazníků poškodit na jejich spotřebitelských právech. Velmi často jde o naplnění skutkové podstaty zakázané srovnávací reklamy a klamavého jednání vůči spotřebitelům.

Různé kalkulačky a srovnávače často vytvářejí vlastní hodnotící kritéria, která splňují jen předem vybraní dodavatelé. Často zveličují či účelově zkreslují nepodstatné detaily, aby bylo možné dosáhnout kýženého hodnocení. Takové hodnocení, které favorizuje spolupracující dodavatele, je přímo ukázkovým příkladem nekalosoutěžního jednání.

„Před podobnými triky na hraně či za hranou zákona chceme zákazníky varovat a hodláme na nekalé praktiky srovnávačů upozorňovat. V případech, kdy by nepravdivé a nefér hodnocení mohlo způsobit innogy újmu v hospodářské soutěži, budeme požadovat nápravu, a jsme připraveni se bránit i soudně. Zákazníkům doporučujeme, aby srovnávače používali s rozumem a jen jako orientační doplněk při vyhodnocování nabídek na trhu,“ uvedl David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Pro každého zákazníka je v tuto chvíli nejlepší obracet se přímo na konkrétní dodavatele a udělat si samostatně malé srovnání jednotlivých nabídek. „Každá zodpovědná energetická firma určitě předloží zákazníkům podrobnou cenovou nabídku na dodávku energií i s popisem dalších možných výhod, které srovnávače neobsáhnou. Je to dnes jediná cesta, jak nespadnout do pasti některých pochybných srovnávačů,“ připomněl D. Konvalina.

Z pohledu zákazníka je dobré si uvědomit, že drtivá většina srovnávačů a kalkulaček je obchodním projektem a profituje z provizí za uzavřené smlouvy. Mohou být propojeny přímo s některými dodavateli a podle potřeby tak mění metodiku vyhodnocování údajů. Výsledky takového srovnání jsou pak nepravdivé a zavádějící.

„Klamavé srovnání je v každém případě nekalou obchodní praktikou podle zákona o ochraně spotřebitele. Tento měsíc začne projednávání novely energetického zákona v parlamentu. Ta snad udělá zásadní přítrž podvodnému jednání na energetickém trhu, neboť umožní, aby takové subjekty přišly o povinnou registraci, která bude podmínkou jejich podnikání. Jako signatáři Deklarace 2.0 hodláme důsledně postupovat proti tzv. energetickým šmejdům a budeme své zákazníky informovat o nových možnostech obrany proti nekalým obchodním praktikám. Obchod s energií a její dodávky musejí být pro každého zákazníka spolehlivé a transparentní. Sami srovnávače nevyužíváme a nepodporujeme. Zákazníky oslovujeme přímo s jasnými a přesnými nabídkami,“ shrnul D. Konvalina.

innogy doporučuje svým zákazníkům v případě zájmu o služby srovnávačů využívat pouze skutečně nezávislé a na trhu prověřené weby.


Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme, smlouvu vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.