3. března 2022

innogy věnuje na humanitární pomoc Ukrajině 7,5 milionu korun

Po první operativní a rychlé pomoci ukrajinským rodinám, které přicházejí do ČR, rozhodlo dnes vedení skupiny innogy o novém finančním daru ve výši 7 miliónu korun.
Celková částka bude rozdělena na půl a odeslána na konta humanitárních organizací Člověk v tísni a Červený kříž. Dnes věnované peníze jsou určeny na humanitární pomoc ukrajinským občanům přímo na území Ukrajiny.

innogy také odstartovala dvě zaměstnanecké sbírky, které by měly primárně pomoci dětem a rodinám, které postupně přicházejí do bezpečí v ČR. Sbírku při partnerské Nadaci Naše dítě podpořila při jejím startu 500 tisíci korun. Druhá sbírka pro zaměstnance innogy byla dnes také otevřena při organizaci Člověk v tísni a je primárně určena na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

„Ukrajina je země, která je nám blízká. Pojí nás přátelství, historie a tradice. Nemůžeme jen přihlížet barbarskému vojenskému konfliktu. Pomáháme a budeme pomáhat rodinám a dětem, těm, kteří to nejvíce potřebují“, zdůraznil dnes Tomáš Varcop, předseda představenstva innogy Česká republika.

V péči partnerské Nadace Naše dítě už jsou dnes první rodiny, které v minulých dnech přišly do Česka. Nadace jim pomáhá s prvními kroky, s vybavením pro děti a pro školáky, doplňuje postupně základní životní potřeby a věci, aby se jejich útěk postupně změnil na přátelský azyl a možná druhý domov.


Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.