3. listopadu 2021

Novým vlastníkem telco společností innogy se stává Telco Pro Services

Skupina innogy v České republice prostřednictvím prodeje 100% podílu ve společnosti innogy TelNet Holding završila dne 1. listopadu 2021 své působení v regionálně působících společnostech Magnalink, CERBEROS a HELIOS MB, poskytujících služby v oblasti elektronických komunikací a informačních technologií – vysokorychlostní internet, digitální televizi, kamerové systémy či VOIP služby, tedy telefonování přes internet.

„Naše holdingová společnost innogy Česká republika nalezla pro telco společnosti innogy investora z energetické skupiny ČEZ, konkrétně společnost Telco Pro Services, která touto akvizicí chce rozšířit oblast své působnosti do nových lokalit, přičemž současně počítá s dalším rozšiřováním optické infrastruktury,“  říká Josef Benda, člen představenstva innogy Česká republika.

„Akvizice menších lokálních operátorů je v souladu s dlouhodobou strategií dalšího rozvoje aktivit Telco Pro Services. Ta chce svou nabídku postupně rozšiřovat o další lokality, kde budou vhodné podmínky pro instalaci optických sítí poslední míle a napojení na páteřní sítě,“  uvádí Michal Drápala, generální ředitel a předseda představenstva Telco Pro Services.

„Město Hradec Králové si ve společnosti Magnalink nadále ponechává patnáctiprocentní podíl. Vstupem ČEZu jsme získali významného strategického partnera pro IT mimo jiné i pro rozvoj optické sítě. Spolupráce bude probíhat také v rámci budování inteligentního dopravního systému. Město tento postup jednoznačně vítá,“  řekl prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města Hradec Králové.

Společnost Telco Pro Service plánuje navázat na úspěšné působení innogy ve společnostech skupiny innogy TelNet Holding. Na vztazích se zákazníky nyní prodávaných telco společností innogy se změnou vlastníka nic nemění.


Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné - jste v pořadí

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.