24. února 2023

Pomoc innogy a AOP v době energetické krize funguje

  • Pomohli jsme s řešením problémů s platbami za energie stovkám domácností
  • Nedochází k výraznému nárůstu pohledávek
  • Pomáhá hlavně připravenost lidí šetřit energie, teplá zima a sociální podpora státu

Nárůst cen energií v důsledku energetické krize dostává některé domácnosti pod velký ekonomický tlak. Energetické skupině innogy se v úzké spolupráci s Asociací občanských poraden (AOP) daří nasměrovat zákazníky, kteří mají problémy s platbami za energie, k dostupné státní pomoci v podobě příspěvků na bydlení a dalších sociálních dávek. Za poslední rok v innogy ve spolupráci s experty z AOP společně pomohli vyřídit státní pomoc na dražší energie už stovkám domácností ve finanční tísni.

„Zájem o poradenství v souvislosti s energetickou krizí nám meziročně narostl. Kromě samotných dotazů evidujeme především zvýšený počet požadavků na potvrzení o platbách či vyúčtování pro potřeby úřadů práce. Velmi důležité je, že existuje dostupná státní pomoc pro lidi, kteří mají problémy s platbami za energie. Díky efektivní celorepublikové spolupráci s AOP se daří dostat takové zákazníky k finanční pomoci od státu. Experti AOP vedle konzultací a rad pomáhají příspěvky na bydlení nebo sociální dávky rovnou i vyřídit. Dnes je jasné, že naše společná pomoc funguje,“  uvedl David Konvalina, ředitel maloobchodu a marketingu innogy Energie.

„Na poradny naší asociace se obracejí klienti, kteří se dostali do existenční nouze a potřebují poradit, jak tíživou situaci řešit. Konzultujeme s nimi možnosti řešení zahrnující pomoc prostřednictvím sociálních dávek. Vždy vycházíme z konkrétní situace klienta, dle toho navrhujeme i postup při žádosti o konkrétní dávku, ať už se jedná o dávky hmotné nouze nebo státní sociální podpory,“  vysvětlil Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP, a dodal: „V loňském roce řešily naše poradny AOP více než 20 tisíc dotazů týkajících se dluhové problematiky. Konkrétní otázky k dluhům za energie řešilo přes 5 tisíc našich klientů.“

Celkově však innogy neeviduje v meziročním srovnání nárůst pohledávek ani dramatický nárůst problémů zákazníků s platbami záloh za energie. Je tedy evidentní, že pomoc státu a neziskového sektoru funguje. Významnou roli také sehrává ochota a připravenost lidí šetřit. Se snižováním účtů za energie velmi pomáhá také mírná zima. Pokud se zákazník přece jen dostane do finančních problémů, důležité je, aby svou situaci začal co nejdříve řešit i s dodavatelem energií. „Jednotlivé případy řešíme individuálně a jsme například schopni po dohodě se zákazníkem nastavit u ročního vyúčtování splátkový kalendář. Ve složitějších případech se zákazníkovi snažíme pomoci právě ve spolupráci s AOP, aby dostal finanční pomoc od státu,“  dodal David Konvalina.

O spolupráci s AOP

Na webových stránkách innogy nabízí ucelený přehled všech sociálních dávek a příspěvků včetně podrobností k jejich získání. Pro úplnost zde najdou klienti také kontakty na pobočky spolupracujících občanských poraden a na úřady státní správy, kam se mohou se svými žádostmi obrátit. Naleznou zde také manuál, který vznikl ve spolupráci innogy s AOP a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, který nabízí návod, jak se v problematice zorientovat a jaké aktivní kroky mohou sami klienti podniknout ke změně jejich současné situace.

AOP je nezisková organizace, která působí v ČR od roku 1997. V jednotlivých krajích sdružuje celkem 34 občanských poraden a dalších 49 jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, jež bezplatně radí lidem v nepříznivých životních situacích.

Společný projekt innogy a AOP má celorepublikovou působnost. Již tři roky se zabývá pomocí zákazníkům, kteří řeší nejen své závazky u innogy, ale ocitli se i v dluhové pasti. Takoví lidé se zpravidla neorientují ve vyúčtování energií, nerozumí svým pohledávkám a dlužným částkám nebo si neumějí správně nastavit priority při splácení či zajištění úpravy splátkových kalendářů. Mnohdy také narazili na praktiky tzv. energetických šmejdů. Ti způsobují problémy především lidem v hmotné nouzi, seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.