20. června 2024

V Náchodě se vyrábí teplo z přebytečné elektřiny

  • Nový elektrokotel za 70 mil. Kč pomáhá s vyrovnáváním odchylek v elektrické síti
  • Od poloviny února kotel ze sítě odebral 1 ‍000 MWh elektřiny a vyrobil 3 ‍200 GJ tepla
  • Teplárna ušetřila 96 tisíc m3 zemního plynu a emise 190 tun CO2

Teplárna Náchod energetické skupiny innogy využívá nový doplňkový zdroj tepla. Kromě zemního plynu letos začala využívat k výrobě tepla také přebytečnou elektřinu z elektrické sítě. Společnost innogy Energo totiž v polovině února v Náchodě zahájila ostrý provoz nového elektrodového kotle o výkonu 8 MWe. Ten pomáhá správci elektrické soustavy ČEPS s vyrovnáváním odchylek v síti prostřednictvím tzv. služeb výkonové rovnováhy.

Kvůli rostoucí výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů se stále častěji stává, že je v elektrické síti elektřiny nadbytek. Aby nedošlo k výpadku dodávek, je potřeba přebytečnou elektřinu rychle spotřebovat nebo snížit aktuální výrobu. Právě na první možnost je ČEPSu k dispozici náchodský elektrokotel, který pomáhá zajišťovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Pokud to síť potřebuje, dochází k dálkové aktivaci kotle.

„Zjednodušeně řečeno naše zařízení spotřebovává přebytečnou elektřinu z distribuční soustavy a tuto elektřinu efektivně využije k výrobě tepla, které následně dodáváme odběratelům v Náchodě,“  popisuje princip využití elektrodového kotle Jiří Šimek, CEO innogy Energo.

Od poloviny února do konce května se počet aktivací kotle přiblížil třem tisícovkám. „Není nic neobvyklého, když je elektrokotel aktivován i několikrát do hodiny. Jsou dokonce i případy, kdy je aktivace elektrokotle tak krátká, že případné vyrobené teplo je prakticky neměřitelné,“  vysvětluje manažer náchodské teplárny Zdeněk Slavík.

Za první 3 a půl měsíce ostrého provozu byl elektrokotel spuštěný celkem 280 hodin. Během nich ze sítě odebral více než 1 ‍000 MWh regulační/přebytečné elektrické energie a vyrobil téměř 3 ‍200 GJ tepla, které bylo dodáno do teplárenské sítě v Náchodě.

Teplo vyrobené z přebytečné elektřiny ušetřilo spotřebu 96 tisíc kubíků zemního plynu. Toto množství představuje zhruba 3 % spotřeby zemního plynu v teplárně za stejné období. Díky tomu, že se k výrobě tepla použil elektrokotel, teplárna uspořila emise téměř 190 tun CO2.

Topná sezóna sice v Náchodě již skončila, ale elektrokotel bude své služby nabízet i v létě. „Elektrodový kotel je výkonově navržen i pro letní odběry teplárenské sítě Náchoda, takže pojede celoročně. I v průběhu léta totiž teplárna zajišťuje zákazníkům dodávky teplé vody a také technologického tepla například pro pivovar Primátor,“  dodal Jiří Kudrnáč, COO innogy Energo.

Výstavba elektrodového kotle v teplárně Náchod byla dokončena v první polovině loňského roku a poté byl kotel uveden do zkušebního provozu. Investice innogy Energo za 70 milionů korun reaguje na rostoucí poptávku po řiditelných zdrojích, které jsou stále více potřeba pro zajištění spolehlivých dodávek elektřiny s ohledem na postupný nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Elektrodový kotel je zařízení podobné obřímu boileru nebo varné konvici. Je to prostě elektrospotřebič, který převede elektrickou energii na teplo ohřevem vody ve válcové nádrži. Jen místo topné spirály se k ohřevu vody používá systém ponořených elektrod napájených elektřinou o vysokém napětí. Elektrodový kotel pracuje na principu přímého průchodu elektrického proudu vodou.

Teplárna Náchod dodává teplo pro téměř pět tisíc domácností, většině náchodského průmyslu, školám, úřadům a zdravotnickým zařízením. Od roku 2020 zcela přešla ze spalování uhlí na zemní plyn. Město se tak zbavilo vysoké emisní zátěže, hluku a prašnosti.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.