Odečet a samoodečet zemního plynu

Fakturační odečet

Fakturační odečet je odečet stavu plynoměru, který slouží k vyúčtování spotřeby zemního plynu za uplynulé období. Provedení odečtu měřidla zajišťuje provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím pověřených osob a je prováděn návštěvou odečtáře přímo na daném odběrném místě.

Samoodečet

Kontrolní odečet, tzv. samoodečet je nahlášení stavu plynoměru při změně ceny zemního plynu. Samoodečet není povinný a pokud nechcete, nemusíte se jím zabývat. Pokud není samoodečet plynu k dispozici, automaticky se postupuje podle vyhlášky č. 349/2015 Sb.

Kdy a jak je možné provést samoodečet?

  • samoodečet můžete zadat pomocí online formuláře nebo sms zprávy
  • samoodečet lze provést pouze v období 14 dnů ode dne, kdy ke změně ceny dochází. Např. při změně ceny k 1. 1. lze samoodečet nahlásit v období od 1. 1. do 14. 1.
  • v jiném období provozovatel distribuční soustavy nezohledňuje nahlášené samoodečty ke změně ceny

Nahlásit samoodečet ke změně ceny

Samoodečet můžete nahlásit pomocí online formuláře nebo sms zprávy.
Zadané údaje si uschovejte pro svou pozdější kontrolu.

online formulář
SMS zpráva
SMS zpráva ve tvaru: PLYN.zakaznickecislo.cisloplynomeru.stavplynomeru odešlete na číslo: 736 355 001
příklad zákaznické číslo: 1234567890 (údaj z faktury či smlouvy) číslo plynoměru (měřidla): 9876543210 (údaj z plynoměru - max. desetimístné číslo)
stav plynoměru: 12345 (bez desetinných míst) přiklad tvaru SMS: PLYN.1234567890.9876543210.12345