innogy Pojištění - Pojištění odpovědnosti

za způsobenou škodu v běžném občanském životě

Ve spolupráci s pojišťovnou logo BNP PARIBAS CARDIF

Úvod Pojištění domácnosti Pojištění odpovědnosti Asistenční služby Časté dotazy Kontakty

Život je nepředvídatelný. Sousedovo rozbité okno, spadlý květináč a ‍tím způsobená újma na zdraví nebo škoda způsobená na ‍zvířeti? Postaráme se o ‍finanční náhradu poškozeným. Pojištění odpovědnosti totiž chrání před finančními dopady újmy nebo škody, kterou způsobíte na životě, zdraví či majetku jiné osoby a ‍za niž jste odpovědní.

Hradíme náklady na léčení poškozeného, škody na oblečení, emoční újmy i ‍případy, které způsobí vaše děti a ‍domácí mazlíčci. Dále hradíme i ‍škody na ‍movitých věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny. Pojištění samozřejmě platí v ‍celé EU a ‍pojištěni jsou samozřejmě všichni členové domácnosti, a ‍to s ‍nulovou spoluúčastí.

Limit pro obě varianty pojištění Basic Plus/Komfort Plus

1 ‍500 ‍000 ‍Kč Basic Plus
2 000 000 ‍Kč Komfort Plus
na ‍jednu pojistnou událost

Uplatnit se dají 2 ‍pojistné události za ‍rok

Nulová spoluúčast

Pojištěni jsou všichni rodinní příslušníci v ‍domácnosti

Kdy vás pojištění chrání?

Újmy na životě a zdraví

 • léčba poškozeného
 • pohřební náklady
 • ztráta výdělku

Škody na hmotné věci

 • poškození
 • zničení
 • likvidace zničené věci

Újmy na živém zvířeti

 • usmrcení
 • zranění zvířete
 • náklady na péči o ‍zraněné zvíře

 • Na jaké události se pojištění nevztahuje?

  • škody vzniklé zaměstnavateli
  • událost způsobená úmyslně
  • škody vůči členům domácnosti a ‍přímým příbuzným
  • škody v souvislosti s ‍vlastnictvím nemovitosti
  • škody vzniklé provozem motorového vozidla

Co dělat, když způsobíte někomu škodu na majetku nebo újmu na ‍zdraví?

 • Co nejdříve nám na telefonním čísle 221 ‍586 ‍425 oznamte, že proti vám byl uplatněn nárok na náhradu škody či újmy nebo že proti vám bylo v ‍souvislosti se škodní událostí zahájeno soudní či správní řízení.
 • Bez našeho souhlasu neuznávejte nárok na náhradu škody nebo újmy, který byl vůči vám uplatněn, ani nečiňte jiné kroky (např. úplné nebo částečné uspokojení nároku), jež by bylo možné vykládat jako uznání nároku, uzavření smíru nebo uzavření dohody o narovnání.

Jak plníme z pojištění domácnosti?

Vytopili jste sousedy? Náklady za vás zaplatíme.

Pan Eduard o víkendu odjel s ‍kamarády na výlet. Po ‍návratu domů zjistil, že mu opotřebením praskla hadice u ‍kuchyňské baterie a ‍vytékající voda poškodila byty z ‍12. ‍až ‍8. ‍patra.

Eduard se nejdřív vyděsil, kolik peněz bude muset uhradit na ‍opravu následků. Pak se zaradoval, protože má pojištění odpovědnosti za ‍škodu. Uhradili jsme náklady na ‍opravu celkem 6 ‍poškozeným domácnostem ve ‍výši 105 ‍tisíc ‍korun.

Celková vyplacená částka z pojištění ‍odpovědnosti: 105 ‍000 ‍Kč.

I na poněkud kurióznější případy jsme připraveni.

Klientův pes, zlatý retrívr, si udělal díru v ‍oplocení souseda a ‍vnikl na jeho pozemek. Skočil na klec s ‍holubem, která spadla na auto. Holub psův atak nepřežil i ‍auto bylo poškozené. Pes však řádil dál a ‍v ohradě se slepicemi jednu zakousl.

Škoda se sice nevyšplhala příliš vysoko, ale i ‍takové kuriozity naše pojišťovna klientům hradí. Proplatili jsme jak opravu zadního nárazníku, tak dokonce i ‍cenu slepice a ‍chovného holuba.

Celková vyplacená částka z ‍pojištění domácnosti: 3 ‍250 ‍Kč

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.