innogy Pojištění domácnosti 3v1

2. Pojištění odpovědnosti

Vytopili jste sousedy nebo způsobili škodu druhým?

 • Postaráme se o finanční náhradu poškozeným až do výše 2 ‍000 ‍000 ‍Kč.
 • V případě újmy na zdraví hradíme náklady na léčbu.
 • Vyplatíme peníze i ‍za škody na věcech nebo zvířatech, které byly pojištěnému zapůjčeny.

Mám zájem

Kdy vám pojištění odpovědnosti pomůže?

Újmy na ‍životě a ‍zdraví

 • léčba poškozeného
 • ztráta výdělku
 • pohřební náklady

Škody na ‍hmotné věci

 • poškození
 • zničení
 • likvidace zničené věci

Újmy na ‍živém zvířeti

 • zranění zvířete
 • náklady na péči o ‍zraněné zvíře
 • usmrcení

Výhody pojištění odpovědnosti

Uplatnit se dají dvě
pojistné události za ‍rok.

Pojištěni jsou všichni
rodinní příslušníci v ‍domácnosti,
včetně mazlíčků.

Pojištění platí v ‍celé EU.

Limity pojištění odpovědnosti

 • Varianta Komfort Plus 2 ‍000 ‍000 ‍Kč na ‍jednu pojistnou událost.
 • Varianta Basic Plus 1 ‍500 ‍000 ‍Kč na ‍jednu pojistnou událost.
 • Nulová spoluúčast pro obě varianty.

Co dělat, když způsobíte někomu škodu
na majetku nebo újmu na ‍zdraví?

 • Co nejdříve nám na telefonním čísle 221 ‍586 ‍425 oznamte, že vůči vám byl uplatněn nárok na náhradu škody či újmy nebo že proti vám bylo v ‍souvislosti se škodní událostí zahájeno soudní či správní řízení.
 • Bez našeho souhlasu neuznávejte nárok na náhradu škody nebo újmy, který byl vůči vám uplatněn, ani nečiňte jiné kroky (např. úplné nebo částečné uspokojení nároku), jež by bylo možné vykládat jako uznání nároku, uzavření smíru nebo uzavření dohody o narovnání.
 • Na jaké události se pojištění nevztahuje?

  • škody vzniklé zaměstnavateli
  • škoda způsobená úmyslně
  • škody vůči členům domácnosti a ‍přímým příbuzným
  • škody v souvislosti s ‍vlastnictvím nemovitosti
  • škody vzniklé provozem motorového vozidla

Jak si pojištění sjednáte?

Provozní doba linky 800 ‍821 ‍821 je po-pá od ‍8:00 do ‍18:00.

Co vše se může stát

Vytopená prodejna o patro níže

Paní Kučerové se ‍samovolně rozpojila hadice u ‍pračky a ‍během celé noci tekla voda do ‍prodejny elektroniky, která sídlí pod ‍jejím bytem.

Naštěstí byla paní Kučerová pojištěná u ‍innogy. Součástí jejího pojištění bylo i ‍pojištění odpovědnosti.

Škodu, která se ‍vyšplhala na ‍750 ‍000 ‍Kč, jsme za ‍ni obratem zaplatili.

Jde o smyšlený ilustrativní případ (včetně jména zákazníka) zakládající se ovšem na pravdivé modelaci typické pojistné události a její likvidaci.

Škoda způsobená sousedovi

Pes pana Pavlíka prolezl plotem na ‍zahradu souseda. Tam skočil do ‍bazénu a ‍při ‍snaze vylézt ven potrhal plachtu, folie, poškodil okružní lišty, filtraci a ‍další příslušenství k ‍bazénu.

Narovnání sousedských vztahů sice chvíli trvalo, ale to ‍byla jediná investice, kterou musel pan Pavlík vynaložit.

Finanční náhrada škody ve ‍výši 27 ‍874 ‍Kč byla vyplacena z ‍pojištění odpovědnosti.

Jde o smyšlený ilustrativní případ (včetně jména zákazníka) zakládající se ovšem na pravdivé modelaci typické pojistné události a její likvidaci.

Časté dotazy

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.