innogy Pojištění - Pojištění domácnosti

Ve spolupráci s pojišťovnou logo BNP PARIBAS CARDIF

Úvod Pojištění domácnosti Pojištění odpovědnosti Asistenční služby Časté dotazy Kontakty

Co když vás vytopí sousedi, začne hořet nebo se k ‍vám vloupají zloději? Díky pojištění domácnosti od innogy získáte peníze na věci, o ‍které jste přišli nebo byly zničeny.

Zaplatíme opravu a nákup například nového nábytku, podlahy, koberců, televize a ‍elektroniky, lustru či oblečení, a ‍to vždy do výše celkového limitu plnění varianty Basic ‍Plus ‍500 ‍000 ‍Kč nebo Komfort ‍Plus ‍750 ‍000 ‍Kč.

Co vám ještě nabízíme

Kdykoli půjdete ven, ochráníme v ‍případě loupeže také věci, které si vezmete s ‍sebou, například elektroniku nebo sportovní výbavu. Pojištění kryje také odcizení kočárku a ‍invalidního vozíku, a ‍to na území Evropy, s ‍výjimkou Turecka a ‍bývalých zemí Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy Evropské unie. Peníze na nové věci získáte v ‍aktuálních tržních cenách do výše dílčích sublimitů pojistného plnění.

Přehled sublimitů pojištění

Co se hodí vědět:

 • Neuplatňujeme podpojištění – podpojištění je situace, kdy si klient sjedná pojištění na ‍mnohem nižší pojistnou částku v ‍porovnání se skutečnou hodnotou domácnosti. S ‍innogy pojištění domácnosti bude váš majetek pojištěn v ‍aktuální hodnotě a ‍nových cenách.
 • Spoluúčast je pouze fixních 1 ‍000 ‍Kč – odečteme ji od pojistného plnění (pokud je škoda nižší, nebude pojistné plnění vyplaceno), v ‍případě události způsobené povodní nebo záplavou činí fixní spoluúčast 10 000 Kč.
 • Sublimity - u ‍některých skupin jsou nastavené sublimity, kolik maximálně vyplatíme. Odpovídají zkušenostem, proto nemusíte mít obavy, že jsou nastaveny nízko.
Základní limity Komfort Plus
750 000 Kč
Basic Plus
500 000 Kč

SUBLIMIT 1

škody vzniklé havárií na rozvodech nebo poruchou
chladicího zařízení

10 000 Kč 10 000 Kč

SUBLIMIT 2

škody vzniklé zatečením atmosférických srážek
na věcech uložených ve společných nebytových prostorách
nebo na pozemku pojištěného, na sklech, na živých zvířatech
na věcech sloužících k výkonu povolání, na hotovosti
a ceninách, na kočárku nebo invalidním vozíku

40 000 Kč 30 000 Kč

SUBLIMIT 3

škody na elektronických a optických přístrojích, na věcech
zvláštní hodnoty, škody vzniklé v důsledku přepětí nebo podpětí

80 000 Kč 60 000 Kč
Měsíční pojistné 280 Kč 220 Kč

Kdy vás pojištění chrání?

Živelní pohromy

 • požár, kouř
 • povodeň, záplava, vystoupnutí vody, vichřice, krupobití, úder blesku, atmosférické srážky
 • sesuv sněhu nebo půdy
 • pád stromu, tíha sněhu
 • zemětřesení

Poruchy a nehody

 • přepětí, podpětí
 • havárie, přetlak, zamrznutí rozvodů (voda, plyn apod.)
 • porucha chladicího zařízení
 • exploze, imploze
 • pád letadla

Krádeže a poničení

 • krádež vloupáním
 • loupežné přepadení
 • vandalismus

 • Na jaké události se pojištění nevztahuje?

  • povodeň a ‍záplavu do 10 ‍dní od začátku pojištění
  • rostliny na pozemku
  • individuálně zhotovené zvukové, obrazové, datové a ‍jiné záznamy
  • plány, projekty
  • bazény a ‍jejich příslušenství
  • v nebytovém prostoru - na cennosti a ‍věci zvláštní hodnoty, elektrické a ‍optické přístroje
  • poškození skel při jejich dopravě, při zasklívání nebo demontáži
  • poškození skel při jejich vystavení sálavému teplu nebo nepřímému ohni (např. při odstraňování starých nátěrů)

Jak je potřeba zabezpečit svou domácnost?

Všechny vstupy do domácnosti (např. ‍dveře, okna) musí být zabezpečeny v ‍souladu s ‍pojistnou smlouvou. Dveře musí být opatřeny:

 • Bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený zadlabacím zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a ‍bezpečnostním kováním).
 • Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny proti vyháčkování.
 • Kombinací zadlabacího zámku s ‍bezpečnostní cylindrickou vložkou a ‍bezpečnostním kováním, které zabraňuje vyhmatání, odvrtání či rozlomení vložky. Kování také musí obsahovat mechanismus, který chrání zámek před hrubým násilím.
 • Elektronickým zabezpečovacím uzamykacím systémem.

Jak plníme z pojištění domácnosti?

Vytopíte prodejnu pod vámi? Pomůžeme vám.

Paní Ireně z Moravy se samovolně rozpojila hadice u ‍pračky a ‍během celé noci tekla voda do ‍prodejny elektroniky, která sídlí pod jejím bytem.

Naštěstí si paní Irena u innogy zařídila pojištění odpovědnosti za škodu. Škodu, která se vyšplhala na ‍750 ‍tisíc korun, jsme za ‍ni obratem zaplatili.

Celková vyplacená částka z pojištění odpovědnosti: 750 ‍000 ‍Kč

Zapomenete pánev na plotně? Vzniklé škody vám uhradíme.

Pan Vodrážka si dělal snídani na ‍indukční varné desce. Po ‍vaření ponechal mastnou pánev ‍na ‍zdánlivě vypnuté plotně a ‍odešel. Po ‍návratu našel ‍ohořelou kuchyňskou linku, zničenou varnou desku a ‍digestoř. Škodu na ‍věcech vyčíslil na ‍40 ‍tisíc ‍Kč, ale celková škoda byla výrazně vyšší.

Naštěstí měl pan Vodrážka pojištění domácnosti. Za ‍sanaci prostoru, poškozené spotřebiče a vybavení domácnosti jsme mu zaplatili bezmála 300 ‍tisíc korun.

Celková vyplacená částka z ‍pojištění domácnosti: 300 ‍000 ‍Kč

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.