Účtování zemního plynu v kWh

Spotřebu zemního plynu můžete vypočítat v ‍m3 nebo kWh. Zatímco na ‍plynoměru u ‍sebe doma uvidíte spotřebu v ‍m3, ve faktuře a ‍v ‍nabídkách počítáme celkovou spotřebu v ‍kWh, abyste měli objektivnější přehled a ‍porovnání.

Všechny plynárenské společnosti v ‍ČR začaly v ‍souladu s ‍evropskou legislativou účtovat dodávky plynu v ‍kWh od ‍1. ‍dubna ‍2001.

Přepočet m3 na kWh:

  • 1 m3 = 10,62 kWh (orientační přepočet)

Ve ‍faktuře pro domácnosti najdete výpočet spotřeby plynu v ‍energetických jednotkách kilowatthodinách ‍[kWh]. Účtování spotřeby v ‍kWh nahradilo dřívější účtování v ‍objemových jednotkách – metrech krychlových ‍[m³].

Proč je spotřeba v ‍kWh objektivnější než v ‍m3? Účtování v ‍kWh umožňuje lépe porovnat náklady na ‍plyn:

  • zemní plyn je dodáván z ‍různých zdrojů a ‍v ‍různé kvalitě
  • spálením 1 ‍m³ zemního plynu ze ‍dvou různých zdrojů o ‍rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie
  • použití energetické jednotky ‍[kWh] místo objemové jednotky ‍[m³] lépe vystihuje množství dodané energie vázané v ‍zemním plynu

Pokud chcete ušetřit za ‍odběr plynu, vyzkoušejte kalkulačku nabídky plynu.

Více informací naleznete na ‍stránkách Energetického regulačního úřadu.

 

Rádi vám pomůžeme

Zavoláme vám ihned

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám

Dobrý den, na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.