Účtování zemního plynu v kWh

Spotřebu zemního plynu můžete vypočítat v ‍m3 nebo kWh. Zatímco na ‍plynoměru u ‍sebe doma uvidíte spotřebu v ‍m3, ve faktuře a ‍v ‍nabídkách počítáme celkovou spotřebu v ‍kWh, abyste měli objektivnější přehled a ‍porovnání.

Všechny plynárenské společnosti v ‍ČR začaly v ‍souladu s ‍evropskou legislativou účtovat dodávky plynu v ‍kWh od ‍1. ‍dubna ‍2001.

Přepočet m3 na kWh:

  • 1 m3 = 10,69 kWh (orientační přepočet)

Přepočet kWh na ‍MWh: 

  • 1 ‍kWh = 0,001 ‍MWh
  • 1 ‍MWh = 1 000 ‍kWh

Ve ‍faktuře pro domácnosti nebo pro podnikatele najdete výpočet spotřeby plynu v ‍energetických jednotkách kilowatthodinách ‍[kWh]. Účtování spotřeby v ‍kWh nahradilo dřívější účtování v ‍objemových jednotkách – metrech krychlových ‍[m³].

Proč je spotřeba v ‍kWh objektivnější než v ‍m3? Účtování v ‍kWh umožňuje lépe porovnat náklady na ‍plyn:

  • zemní plyn je dodáván z ‍různých zdrojů a ‍v ‍různé kvalitě
  • spálením 1 ‍m³ zemního plynu ze ‍dvou různých zdrojů o ‍rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie
  • použití energetické jednotky ‍[kWh] místo objemové jednotky ‍[m³] lépe vystihuje množství dodané energie vázané v ‍zemním plynu

Pokud chcete ušetřit za ‍odběr plynu, vyzkoušejte kalkulačku nabídky plynu.

Další informace naleznete na ‍stránkách Energetického regulačního úřadu.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů najdete ‍zde

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.