Typové diagramy dodávky

Co jsou typové diagramy dodávky (TDD)

 • vyjadřují modelový průběh spotřeby různých typů odběratelů v čase
 • zohledňují rozdílnou spotřebu v průběhu roku
 • obsahují hodinové číselné řady pro všech 365 (resp. 366) dní v roce
 • byly vytvořeny na základě skutečných měření u reprezentativní skupiny zákazníků
 • jsou vytvářeny nové pro každý kalendářní rok
 • jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu v ČR

Podle čeho se provádějí výpočty

Od 1. ledna 2011 se výpočty provádějí podle normalizovaných TDD, které na svých webových stránkách zveřejňuje operátor trhu s ‍energiemi.

Typové diagramy dodávky jsou každý rok aktualizovány a jsou k dispozici tyto typy křivek:

 • přepočtené - zpětně (rok-4) – na jejich základě se provádí rozdělení spotřeby za uplynulé zúčtovací období, stanovení přepočtené roční spotřeby a odhady spotřeby
 • normalizované – do budoucna (rok+4) – na jejich základě se provádí výpočet záloh na budoucí období

Pro typové diagramy dodávky mimo jiné platí:

 • součet hodnot normalizovaných TDD v rámci jednoho kalendářního roku = 1
 • poměr mezi normalizovanými a přepočtenými TDD je ovlivněn teplotními podmínkami daného roku
  • pokud je součet přepočtených TDD > 1, byl daný rok studenější, než normalizovaný
  • pokud je součet přepočtených TDD < 1, byl daný rok teplejší, než normalizovaný
 • přehled jednotlivých tříd TDD a jejich přiřazení podle typu využití odběrného místa je upraveno v příloze č. 11 vyhlášky 365/2009 Sb.