Účtování zemního plynu v kWh

Jak se počítají a účtují dodávky zemního plynu?

V souladu s evropskou legislativou účtujeme dodávky zemního plynu v energetických jednotkách (kilowatthodinách - kWh).

Tento způsob nahradil dřívější účtování v objemových jednotkách (metrech krychlových - m³).

Všechny plynárenské společnosti v ČR začaly účtovat dodávky plynu v kWh od 1. dubna 2001.

Přepočet m3 na kWh

Orientační přepočet je: 1 m3 = cca 10,62 kWh

Kilowatthodiny jsou objektivnější

Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Spálením 1 m³ zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie. Použití energetické jednotky (kWh) místo objemové jednotky ‍(m³) lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu.

Účtování v energetických jednotkách usnadňuje porovnání  nákladů na vytápění různými palivy a energiemi.

Více informací naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

 

 

Rádi vám pomůžeme

Zavoláme vám ihned

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Rádi vám pomůžeme

Jsme offline - zavoláme vám následující pracovní den

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám