Samoodečet pro měsíční zúčtování maloodběratele

Nahlášení stavu plynoměru pro měsíční zúčtování (fakturaci)

Měsíční samoodečet je možné zadat nejdříve poslední pracovní den daného měsíce a nejpozději do 23:30 hod. druhého pracovního dne měsíce následujícího. Termín pro zadávání samoodečtů je stanoven v souladu s Pravidly provozu distribuční soustavy schválenými Energetickým regulačním úřadem.

Pro provedení měsíčního zúčtování je samoodečet povinný!

plynoměr

Nahlášení stavu plynoměru on-line:

V současné době nelze nahlásit stav plynoměru.

Nahlášení stavu plynoměru odesláním e-mailu:

Odešlete e-mail na adresu odecty@innogy.cz s předmětem (subject) ve tvaru:
FMO.zákaznickéčíslo.čísloplynoměru.stavplynoměru 

Příklad:
Zákaznické číslo: 9534567890 (údaj z faktury či smlouvy)
Číslo plynoměru (měřidla): 9876543210 (údaj z plynoměru - max. desetimístné číslo)
Stav plynoměru: 12345 (bez desetinných míst)
Předmět e-mailu: FMO.9534567890.9876543210.12345,  odeslat na adresu: odecty@innogy.cz

Při nahlášení stavu plynoměru si zadané údaje uschovejte.