Jsme připraveni posílit vaše práva

Novela energetického zákona po dvou letech příprav dorazila do Parlamentu ČR. Poslanci v příštích měsících rozhodnou o tom, jak moc se posílí ochrana spotřebitelů na tuzemském trhu. Poprvé budou například definovat, kdo je to zprostředkovatel v energetickém obchodě a jaký má být obsah jeho činnosti. Výsledkem by mělo být zavedení povinné registrace zprostředkovatelů a dalších opatření, která se dotknou také dodavatelů elektřiny a plynu. innogy ČR změny vítá a je na ně připravena.

Podle vládního návrhu má být podmínkou pro činnost zprostředkovatele povinná registrace v registru zprostředkovatelů. Narovnává se tak současný stav, kdy pod dozor Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podléhali pouze dodavatelé energií jako držitelé licence. Povinná registrace, bez níž nebudou moci zprostředkovatelé vykonávat svou činnost, dá ERÚ účinný nástroj pro jejich kontrolu a postihování nekalých obchodních praktik.

„Věřím, že ERÚ pročistí trh stejně, jako se to podařilo České národní bance s obdobným registrem na trhu s finančními službami. Energošmejdi otravují český trh s energiemi už příliš dlouho. Doufám, že novela energetického zákona projde hladce i zbytkem legislativního procesu tak, aby mohla být účinná nejpozději od začátku příštího roku. Její příprava trvala mnohem déle, než kdokoli čekal, a současná situace nadále nahrává šmejdům, protože lidé v době epidemie opět více slyší na úspory,“ říká Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Mezi další novinky, které posilují práva spotřebitelů, patří například zákaz smluv na dobu určitou trvající déle než 36 měsíců nebo povinnost dodavatelů zveřejnit podmínky dodávek elektřiny a plynu na svém webu. Spotřebitele pak budou muset informovat o zvýšení ceny nebo změnách dodávek elektřiny a plynu nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Spotřebitel, který s takovou změnou nebude souhlasit, ji bude moci kdykoli do desátého dne přede dnem účinnosti vypovědět. To by nemělo platit pouze v případech, pokud bude důvodem změny podmínek zvýšení regulované složky ceny, růst daní nebo státem definovaných poplatků, či změna právního předpisu.

Zákazník nově dostane rovněž právo vypovědět smlouvu bez postihu i v případech, že ji uzavřel distančním způsobem nebo mimo běžné obchodní prostory dodavatele. Tuto možnost bude mít kdykoliv do patnáctého dne od zahájení dodávky. Bude přitom na dodavateli, aby prokázal, že tato smlouva byla skutečně uzavřena distančním způsobem nebo mimo obvyklé obchodní prostory, a spotřebitel bude mít právo na její vypovězení bez jakékoli sankce.

„Jako jeden z největších tuzemských dodavatelů se svých chováním podílíme na stanovování standardů pro podnikání na trhu se zemním plynem a elektřinou. V oblasti péče o zákazníky už dnes snaše smlouvy respektují převážnou většinu změn, se kterými novela přichází. S dalšími novinkami si určitě rychle poradíme. Ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu jsme se podíleli na vzniku Deklarace na ochranu spotřebitelů a v kultivaci celého trhu hodláme i v budoucnu pokračovat,“ vysvětluje David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Online

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Uzavření smlouvy vyřídíme i online

Zavoláme vám, jakmile to bude možné

Offline

Pouze malá a velká písmena

Telefonní číslo musí obsahovat 9 znaků, může být bez mezinárodní předvolby (+420)

Ucelený výčet práv a povinností ve vztahu se zpracováním osobních údajů a seznam zpracovatelů je zveřejněn na webové stránce innogy.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Děkujeme za kontakt

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Prosíme o trpělivost.

Požadavek nebyl odeslán

Požadavek na zpětné volání se nepodařilo odeslat.

Na zadané telefonní číslo již evidujeme požadavek na kontakt. Ozveme se, jakmile to bude možné.